13 juli 2017, Transformatie De Aardbei in Almere

De Aardbei is een markant kantoorgebouw in Almere, naast het gemeentehuis. Het gebouw bestaat uit drie lagen en is opgebouwd uit geschakelde prefab units met een stalen draagconstructie en lichte gevelpanelen.

In opdracht van de jongerenhuisvester Socius wordt het gebouw getransformeerd naar een wooncomplex met ongeveer 80 zelfstandige sociale huurwoningen en gemeenschappelijke ruimten waarin de bewoners en omwonenden gezamenlijke activiteiten kunnen ondernemen. Bij dit transformatieproject adviseert moBius consult de bouwfysica, akoestiek, en brandveiligheid.  

Zoals de meeste transformatieprojecten, heeft dit project een aantal uitdagingen. Bij de Aardbei zijn dit met name de hoge geluidbelasting op de gevel en het waarborgen van de brandveiligheid. Doordat het gebouw bestaat uit lichte constructies is extra aandacht nodig voor de geluidsisolatie, de gevelgeluidwering en de brandwerendheid.

28 juni 2017, Afstudeeronderzoek WELL afgerond

Gisteren zijn Leyla Gulbey en Nevim Gunes afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool. Zij zijn onder begeleiding van moBius consult afgestudeerd op het onderwerp WELL. Ze hebben hiervoor WELL toegepast op de Nederlandse situatie, een tool ontwikkeld en een praktijkcase geanalyseerd. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de RVB. Het afstudeerverslag is hier te downloaden.

15 juni 2017, Verbouwing kantoor Driebergen afgerond.

De verbouwing van ons kantoor in Driebergen is zo goed als afgerond. De ruimte die voorheen een opslagruimte aan de achterzijde was, is verbouwd tot een wintertuin met ruime daglichttoetreding. De wintertuin is door een wand van drielaagse beglazing gescheiden van het kantoor. Door de aanpassing is nu ook aan de achterzijde van het pand veel daglicht aanwezig en zijn hier ook goede werkplekken te realiseren.

Op de benedenverdieping zijn nu verschillende eilanden met werkplekken gerealiseerd, zodat er weer ruimte is voor nieuwe medewerkers.

8 juni 2017, Renovatie en nieuwbouw Varendock College Asten

Het Varendonck college is een streekschool die alle typen voortgezet onderwijs aanbied, met veel verschillende richtingen. De locatie in Asten is een HAVO-atheneum-gymnasium-technasium en is 8.100 m2 groot, inclusief 2 gymzalen. Het gebouw is circa 30 jaar oud en sterk verouderd.

Het gebouw wordt gerevitaliseerd, gerenoveerd en opnieuw ingedeeld. Een deel wordt gesloopt en voor een deel zal nieuwbouw plaatsvinden. MoBius consult zal voor het hele ontwerp- en realisatieproces de advisering verzorgen voor bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Het ontwerpteam bestaat verder uit Architectenbureau De Twee Snoeken en Installatieadviseur De Blaay- Van den Boogaard Raadgevende Ingenieurs. 

17 mei 2017, Nieuwbouw Woon-zorgcomplex Midgard

In opdracht van negen graden architectuur uit Amersfoort verzorgt moBius consult de advisering bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en installatietechniek voor de nieuwbouw van het Jonashuis op het terrein van Midgard te Tuitjenhoorn.

Midgard is een woon- en werkgemeenschap waar meer dan 100 jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap wonen, naar school gaan, werken en een bloeiend gemeenschapsleven onderhouden. Aan alle bewoners wordt vraaggericht werk en/of dagactiviteit aangeboden, hoe complex de zorgvraag ook is.

26 april 2017, Advisering akoestische problemen Ministerie van SZW

MoBius consult adviseert het Rijksvastgoedbedrijf bij het oplossen van verschillende akoestische problemen in De Resident in Den Haag. In dit gebouw is het Ministerie van SZW gehuisvest. In eerste instantie is begonnen met  het oplossen van gebruikersklachten in de open kantoren van het gebouwdeel Helicon.

Met een nulmetingen conform de NEN-ISO 3382, zijn de relevante akoestische parameters van de bestaande kantoortuinen in kaart gebracht, zoals de afname van het geluid tussen de werkplekgroepen onderling. Vervolgens zijn twee verschillende pakketten met maatregelen omschreven om de geconstateerde problemen op te lossen. Beide pakketten zijn vervolgens als pilot op twee verschillende locaties in het gebouw uitgevoerd. Onlangs zijn hier opnieuw metingen uitgevoerd en is bij de gebruikers de tevredenheid getoetst. Beide oplossingen worden door de gebruikers als zeer prettig ervaren. Er wordt nu geŽvalueerd op welke manier het meest optimale maatregelenpakket in de rest van het gebouw kan worden toegepast.

Als vervolg op de werkzaamheden wordt nu in het gebouwdeel Castalia eenzelfde problematiek opgelost. Tevens wordt gekeken naar de verbetering van de akoestiek in de vergaderzalen en bij de receptie.

5 april 2017, Nieuwbouw en renovatie vrije school Haarlem

De Rudolf Steiner School en het Rudolf Steiner College in Haarlem werken samen aan een nieuwe huisvesting. Ten behoeve van de School wordt een bestaand schoolgebouw aan de Duitslandlaan grondig gerenoveerd en voorzien van een nieuwe gevel. Ten behoeve van het College wordt tussen het te renoveren gebouw en de BelgiŽlaan ca. 5000 m2 nieuwbouw gerealiseerd.

Het spreekt voor zich dat de gebouwen nauw moeten aansluiten bij het gedachtegoed van de school. Aandacht voor mens en milieu zijn hierbij heel belangrijk. MoBius consult is ingeschakeld om de architect en de gebruikers te adviseren in het realiseren van de nieuwe huisvesting. Hierbij is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de directe en indirecte invloed van verlichting op het welzijn van leerlingen en docenten. Het optimaliseren van de gebouwen op het gebied van energie-efficientie speelt als vanzelfsprekend een belangrijke rol. foto DRAW Architecten

14 maart 2017, Oplevering Vellesan College

De nieuwbouw van het Vellesan College in IJmuiden is afgelopen maand opgeleverd. De VMBO-school is ongeveer 3.800 m2 groot. Het plan bestaat uit theorielokalen, praktijklokalen met onder andere een grootkeuken en een gymzaal. Er is veel aandacht geweest voor de akoestiek in het hele gebouw en voor het ventilatiesysteem op basis van CO2-sturing. De school voldoet aan frisse scholen klasse B.

MoBius consult heeft voor dit project de advisering verzorgd voor de aspecten bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en installatietechniek. Het ontwerpteam bestond naast moBius consult uit Koning Ellis Architecten, BOA Advies en Pieters bouwtechniek. Opdrachtgever is Dunamare Onderwijsgroep.

1 maart 2017, Vacature adviseur omgevingslawaai

MoBius consult is groeiende en zoekt continu versterking voor het team. Specifiek zijn wij nu op zoek naar een adviseur omgevingslawaai, liefst met ervaring op het gebied van bouwakoestiek. Voor meer informatie kijk hier of bel Edward Prendergast op 0343 512886.

Als je op een andere manier denkt ons team te kunnen versterken, nodigen we graag uit voor een open sollicitatie!

14 februari 2017, Energieneutraal kantoor Heuvelrug wonen

Heuvelrug Wonen is een vooruitstrevende woningcorporatie in de Utrechtse Heuvelrug, die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. Duurzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel. Er zijn financiŽle middelen gereserveerd om de energiezuinigheid van de bestaande woningvoorraad te verbeteren naar gemiddeld energielabel B. Hiervoor wordt op dit moment een plan ontwikkeld.

Onderdeel van het plan is de energieNUL renovatie van het eigen hoofdkantoor in Doorn. Er wordt naar gestreefd om het gebouw na de renovatie los te kunnen koppelen van het gasnet. MoBius consult is ingeschakeld om op dit vlak te adviseren. Door moBius consult wordt het energiegebruik van het huidige kantoorgebouw geanalyseerd en worden op basis hiervan energiezuinige alternatieven ontwikkeld.

27 januari 2017, Renovatie drie monumentale grachtenpanden Amsterdam

Drie monumentale grachtenpanden uit de zestiende en zeventiende eeuw aan de Herengracht en de Singel worden gerenoveerd en krijgen deels een andere functie. In de panden wordt een grote woning, appartementen en een kantoor in gerealiseerd. De panden hebben een monumentale status, zodat de mogelijkheden voor aanpassingen beperkt zijn. Installatietechnisch wordt met robuuste, eenvoudige oplossingen gewerkt.

6 januari 2017, Huisadviseur Dunamare onderwijsgroep

Vanaf 1 januari 2017 is moBius consult huisadviseur van Dunamare Onderwijsgroep.

De afgelopen jaren heeft moBius consult veel verschillende projecten voor Dunamare geadviseerd. Dit waren ondermeer de nieuwbouw van het Vellesan College in IJmuiden, de deelrenovatie van het Coornhert Lyceum Haarlem en het verbeteren van het ventilatiesysteem van het Schoter in Haarlem. De samenwerking is zo goed bevallen dat voor 2017 een structureel samenwerkingsverband is aangegaan.

De insteek van de werkzaamheden richt zich op het aandragen van integrale oplossingen. Kleine problemen in gebouwen zijn vaak een symptoom van een structureel probleem. Ad hoc oplossingen voor kleine problemen zijn daardoor vaak inefficiŽnt en ineffectief. MoBius consult zal voor Dunamare per vraag de onderliggende problemen identificeren en structurele en efficiŽnte oplossingen aandragen, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige verbouwingsplannen.

22 december 2016, Fijne kerst en een voorspoedig 2017

Tussen kerst en oud en nieuw is moBius consult grotendeels gesloten.

10 december 2016, Onderzoek BENG-eisen

De energetische kwaliteit van nieuwe gebouwen wordt al sinds 1995 beoordeeld aan de hand van de EPC-waarde. In de komende jaren zal de EPC worden vervangen door de zogenaamde BENG-eisen. Deze eisen bestaan uit drie waarden, vergelijkbaar met de trias energetica: een waarde voor de energievraag, een waarde voor het primaire energiegebruik en een waarde voor de opwekking van duurzame energie.

MoBius consult is al verschillende malen betrokken bij de ontwikkeling van de BENG-eisen. Op dit moment worden in opdracht van RVO de consekwenties onderzocht, die deze nieuwe eisen hebben op het maatreglenpakket om tot energiezuinige woningen te komen. 

25 november 2016, Transformatie, renovatie en nieuwbouw EOKS Amsterdam

De transformatie, renovatie ťn nieuwbouw van de Elisabeth Otter-Knoll Stichting (EOKS) in Amsterdam nadert het einde. Het vernieuwde complex en binnenterrein is half november opgeleverd. Hier leven ouderen ťn studenten naast elkaar. De studenten helpen oudere bewoners ís nachts in ruil voor gereduceerde huur. Zo is niet alleen het gebouw, maar ook de ouderenzorg van EOKS meteen toekomstbestendig.

Er is bij deze opgave sprake van hergebruik, uitbreiding en verduurzaming.  De oude verzorgingsflat is getransformeerd naar luxe appartementen. Alle appartementen zijn klaar en ook de extra verdieping, de aanbouw, is opgeleverd.

moBius consult heeft geadviseerd op het gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid. Interessante aspecten waren onder andere het voldoen aan de eisen voor de Groenverklaring voor het hele complex en de brandveiligheid met zelfstandige woningen, maar met een extra voorziening zodat de studenten bij calamiteiten meteen gewaarschuwd worden. 

9 november 2016, Publicatie Trends in Energiebesparing

De afgelopen 4 jaar heeft moBius consult voor RVO.nl onderzoek uitgevoerd naar de EPC-berekeningen van goedgekeurde aanvragen omgevingsvergunning. In samenwerking met de opdrachtgever is een publicatie samengesteld met de trends die uit de meer dan 2.000 EPC-berekeningen kunnen worden gehaald. De resultaten weerspiegelen zowel de veranderingen in de wetgeving als ook de technische en financiŽle ontwikkeling van producten.

Lees hier de publicatie.

21 oktober 2016, Oplevering Tabor College

Nieuwbouw lijkt soms de enige manier om een gebouw te krijgen dat geschikt is voor hedendaags onderwijs. De nieuwbouwplannen voor het Tabor College d Ampte in Hoorn waren al klaar, toen toch werd besloten voor een renovatie. Dit is een duurzamere en goedkopere oplossing met een resultaat dat vergelijkbaar is met nieuwbouw.

In een team met onder andere KoningEllis Architecten, van Toorenburg Installatieadvies en ABC Nova is een ontwerp voor twee gebouwen gemaakt. Beide gebouwen moesten er weer dertig jaar tegen kunnen, zowel bouwfysisch als bouwtechnisch. Met name voor het hoofdgebouw uit de jaren 60 vroeg dit om een grootschalige aanpak.

Het gerenoveerde hoofdgebouw van het Tabor College aan de Berkhouterweg in Hoorn wordt woensdag 26 oktober officieel geopend. De renovatie van het tweede gebouw zal plaatsvinden in 2017. Meer informatie is hier te vinden.

30 september 2016, Hoogste punt appartementencomplex Rijnsburg

Op de locatie van de gemeentewerf in Rijnsburg wordt door Dunavie een appartementencomplex ontwikkeld. Het betreft in totaal 34 appartementen in 5 bouwlagen. Het ontwerp is van DP6 architectuurstudio te Delft. MoBius consult adviseert in dit project op de aspecten bouwfysica, akoestiek en installatietechniek.

16 september 2016, Oplevering uitbreiding Coornhert Lyceum

De voorzieningen voor het personeel op het Coornhert Lyceum in Haarlem, voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit had een impact op de werksfeer binnen het team. KoningEllis Architecten (foto)  heeft een herindeling van de docentenruimte, een uitbreiding en een nieuw interieur ontworpen.

MoBius consult is als integraal adviseur betrokken geweest met name op de aspecten bouwfysica, akoestiek en installatietechniek. Binnen de kaders van het bestaande historische schoolgebouw is na een zorgvuldige analyse de uitbreiding ontworpen en inmiddels gerealiseerd.

29 augustus 2016, Nieuwbouw kantoor Digital Valley

In een team samen met Monk Architecten en W4Y installatieadviseursverzorgt moBius consult de advisering bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid van het nieuwe kantoorgebouw Digital Valley in Opdam. In het gebouw zullen verschillende bedrijven worden gehuisvest. Het meest opvallende kenmerk van het gebouw is de zeer open en transparante uitstraling.

Met name wat betreft de akoestiek is de open structuur en de (harde) transparante vlakken een aandachtspunt. Er moet worden voorkomen dat verstaanbare geluiden ver kunnen dragen in het gebouw. De nagalmtijd en de spraakverstaanbaarheid zijn belangrijke parameters om te controleren. Hiervoor zal onder andere op strategische plaatsen in het gebouw geluidabsorptie worden aangebracht. 

5 augustus 2016, Herhuisvesting Haag Wonen

Woningcorporatie Haag Wonen gaat 250 medewerkers van twee vestigingen samenvoegen op een nieuwe locatie. Hiervoor wordt het kantoor op de Waldorpstraat opnieuw ingericht en gemoderniseerd. Het Nieuwe Weken is een belangrijk aspect bij de nieuwe huisvesting.

Inmiddels is de ontwerpfase bijna afgerond en begint de uitvoeringsfase. DZAP is de architect en projectmanager van dit project. MoBius consult verzorgt de advisering, met name op het gebied van de akoestiek.

12 juli 2016, Woningbouw op Punt Sniep

Het team van ABC Nova, Architectenbureau KCAP, J van Toorenburg bv en van Rossum en moBius consult als adviseur bouwfysica, akoestiek, duurzaam bouwen en brandveiligheid heeft de aanbesteding van de bebouwing van Punt Sniep gewonnen. Punt Sniep is een prominente plek in Diemen, waar 165 appartementen, commerciele ruimtes en een horecagelegenheid op de Punt zullen worden ontwikkeld.

Duurzaamheid was een belangrijk item in het aanbestedingstraject. De woningen krijgen dan ook een EPC die aanzienlijk lager is dan de huidige eisen voor nieuwbouw. Dat de locatie een hoge geluidbelasting heeft, is een complicerende factor. Het ontwerp zal vooral dit jaar en volgend jaar plaatsvinden. De bouw start in 2018. Oplevering is gepland in 2019.

24 juni 2016, Onderzoek energiezuinige scholen

In opdracht van RVO.nl heeft moBius consult de berekening van de energieprestatie van de energiezuinigste scholen van Nederland gecontroleerd, geanalyseerd en gecorrigeerd.

De onderzochte projecten laten zien wat mogelijk is bij scholenbouw. De school die als 15e is geŽindigd is maar liefst 68% zuiniger dan het Bouwbesluit voorschrijft. Drie scholen zijn ongeveer energieneutraal. Vier scholen hebben een negatieve EPG. Van deze scholen mag worden  verwacht dat ook het energiegebruik van apparatuur en computers zal worden gecompenseerd.

Meer info hier.

17 juni 2016, Nieuwbouw hoofdkantoor Big Green Egg Europe

MoBius consult verzorgt de integrale advisering van het nieuwe hoofdkantoor van Big Green Egg Europe in de Lier. Naast kantoorfuncties zal in het hoofdkantoor ook een showroom worden gerealiseerd. Met een insteek op duurzaamheid en toekomstbestendigheid, zal het een all-electric gebouw worden.

Het gebouw wordt ontworpen door Studio Sputnik uit Rotterdam in samenwerking met Paul de Vroom Architecten.

1 juni 2016, Geluidsabsorberende kunst in rechtbank Haarlem

In twee rechtszalen van de Rechtbank te Haarlem werd geklaagd over de akoestiek. Onderzoek wees uit dat de klachten werden veroorzaakt door zogenaamde flutterechos. Dit is het effect dat specifieke geluidfrequenties blijven nagalmen in een ruimte met parallelle harde vlakken.  

Om de flutterechos te voorkomen is een bijzondere oplossing bedacht. Kunstenares Joanne Luijmes is gevraagd kunstwerken te ontwerpen die als akoestische voorziening kunnen dienen. MoBius consult heeft de kunstenares geadviseerd over de specifieke akoestische randvoorwaarden en heeft de kunstwerken akoestisch beoordeeld. Met CATT-modellen zijn de zalen gesimuleerd en is het akoestisch effect van de maatregelen inzichtelijk gemaakt, waarna de werken verder akoestisch zijn  geoptimaliseerd.  

De kunstwerken zijn inmiddels opgehangen en de gebruikers zijn zeer tevreden over het eindresultaat.

16 mei 2016, Renovatie kantoorgebouw Warande

MoBius consult verzorgt de advisering bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid voor de renovatie van het kantoorgebouw van Warande in Zeist. In het gebouw zijn tevens een restaurant met grootkeuken en een kinderdagverblijf gehuisvest. De begane grond van gebouw wordt volledig opnieuw ingericht. De westvleugel wordt gesloopt en een deel van de gevels wordt vernieuwd.

Gedurende de renovatie blijft het gebouw in gebruik. Omdat de gehele begane grond wordt veranderd, heeft dit grote invloed op de vluchtmogelijkheden in het gebouw. Bovendien is het risico op een calamiteit tijdens de bouwwerkzaamheden groter dan in normaal gebruik. Brandveiligheid tijdens de bouwfase valt daarom ook onder de advisering door moBius consult.

25 april 2016, Start Bouw Euroscoop Schiedam

In Schiedam is begonnen met de bouwwerkzaamheden van een nieuw bioscoopcomplex van Euroscoop. Voor dit grote complex van bijna 20.000 m2 bioscoopzalen en commerciŽle ruimtes en 15.000 m2 aan parkeergarage heeft moBius consult de brandveiligheid geadviseerd.Een complex vraagstuk dat op basis van gelijkwaardigheid en in nauw overleg met de brandweer is opgelost.Meer informatie over de bioscoop in Schiedam hier.

Op korte termijn zal een nieuw ontwerptraject gestart worden voor een Euroscoopcomplex in Amsterdam.

4 april 2016, Roterend restaurant in A-DAM toren

Op de negentiende verdieping van de A-DAM Toren aan het Overhoeksplein 1 te Amsterdam, wordt het ronddraaiende  restaurant Moon gerealiseerd. Het bijzondere aan dit restaurant is dat aan de gevelzijde een verhoogde roterende vloer wordt toegepast. Daardoor kunnen de gasten rondom van het prachtige uitzicht over de stad kunnen genieten. In opdracht van NOORD projectmanagers adviseert moBius consult over de ruimteakoestiek van het restaurant.

De gevel van het restaurant heeft een ronde vorm, zodat de vloer in het restaurant direct langs de gevel kan roteren. Omwille van het uitzicht, zal de gevel voornamelijk uit glas bestaan. Dit heeft consequenties voor de akoestiek in de ruimte. MoBius consult heeft ter plaatse een inventarisatie en metingen uitgevoerd. Met behulp van berekeningen en met onze kennis en ervaring zal worden bepaald hoe, door toepassing van geluidsabsorberende materialen, een optimale akoestische situatie kan worden gerealiseerd.

Het restaurant zal in mei zijn deuren openen.

17 maart 2016, Renovatie en nieuwbouw Pleincollege Neunen

Schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) gaat het Plein College in Neunen renoveren en een deel nieuw bouwen. De locatie is geluidsbelast ten gevolge van wegverkeer. MoBius consult zal de advisering bouwfysica en akoestiek op zich nemen. RoosRos Architecten is als architect betrokken en De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs bv verzorgt de installatietechniek.

Twee bouwdelen van 2.000 m2 bvo worden gerenoveerd en opgewaardeerd. De rest van de bouwdelen zal worden gesloopt. Tussen de gerenoveerde bouwdelen zal ca. 3.500 m2 bvo aan nieuwbouw worden gerealiseerd. Dit bouwdeel zal het multifunctionele hart van het complex worden.

3 maart 2016, Start Bouw Vellesan college

In februari is de bouwfase gestart van de nieuwbouw van het Vellesan College in IJmuiden. De VMBO-school is ongeveer 3.400 m2 groot. Het plan bestaat uit theorielokalen, praktijklokalen met onder andere een grootkeuken, een aula en een gymzaal. De school voldoet aan frisse scholen klasse B.

MoBius consult heeft voor dit project geadviseerd betreffende bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en installatietechniek. Het ontwerpteam bestond naast moBius consult uit Koning Ellis Architecten, BOA projectmanagement en Pieters bouwtechniek. Opdrachtgever is Dunamare Onderwijsgroep.

12 februari 2016, Transformatie Koningin Emmaschool te Haarlem

De voormalige Koningin Emmaschool aan de Rijksstraatweg in Haarlem stamt uit het eind van de 19de eeuw. Het karakteristieke gebouw doet geen dienst meer als school en wordt verbouwd tot woongebouw met 10 appartementen. Het totale woonoppervlak zal circa 1.200 m2 bedragen.

Omdat het pand een gemeentelijk monument is, zal er zorgvuldig omgegaan moeten worden met de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen aan het gebouw. Het gaat  met name om de integratie in de gebouwschil van ventilatievoorzieningen en de thermische isolatie. Bovendien moeten er geluidwerende maatregelen genomen worden omdat het gebouw op een geluidbelaste locatie staat. Al deze maatregelen moeten het gevelbeeld in tact houden.

MoBius consult verzorgt de advisering op gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en installatietechniek.

28 januari 2016, OfficiŽle Opening Schoolgebouw Tolhuisstraat te Rotterdam

Gisteren is het gerenoveerde schoolgebouw aan de Tolhuisstraat te Rotterdam officieel geopend. Voor het eerst sinds de jaren í80 is er weer een school gehuisvest in het pand uit 1906, dat in oude glorie is hersteld. Door de jaren heen is er veel in het onderwijs veranderd, maar het gebouw kon goed aangepast worden aan de wensen en eisen van het moderne onderwijs. Zo is gebruik gemaakt van de oorspronkelijke houten schuifwandenconstructie om leslokalen te kunnen koppelen. Door extra aandacht voor de materialisering en de kierdichting is er voldoende geluidsisolatie gerealiseerd om in gesloten toestand zonder hinder te kunnen werken.

MoBius consult verzorgde in dit renovatieplan de advisering bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en installatietechniek. Het resultaat is een frisse school dat voldoet aan alle huidige eisen ten aanzien van binnenklimaat, daglicht, akoestiek en brandveilig gebruik. Het gebouw is begin van dit schooljaar in gebruik genomen en de gebruikers zijn met name tevreden over het binnenklimaat, de geluidsisolatie en de akoestiek. Het is de docenten opgevallen dat de leerlingen zelf ook rustiger zijn in hun Ďnieuweí leslokaal.

11 januari 2016, A-label gerenoveerd Politiebureau Enschede

Deze maand wordt het gerenoveerde politiebureau Enschede opgeleverd. MoBius consult is deze week nog nog samen met de aannemer bezig geweest om de laatste geluidlekken op te sporen en af te dichten.

Wat betreft de energetische aspecten is een mooi resultaat gerealiseerd. Het gebouw heeft een energielabel A. Dit is gerealiseerd door in eerste instantie de bouwkundige schil sterk te verbeteren. Daarnaast is een nieuw gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning een grote verbetering ten opzichte van de oude situatie.

24 december 2015, Fijne Feestdagen

De medewerkers van moBius consult wensen iedereen fijne feestdagen en alle voorspoed in 2016.

In principe is moBius consult gesloten tot en met 1 januari.

14 december 2015, Advisering Verbouw kerk Halfweg

De Onze-Lieve-Vrouwe-van-Geboorte Kerk in Halfweg wordt ingrijpend verbouwd. De kerk wordt deels afgebroken en gemoderniseerd. De verbouwing wordt gefinancierd door de verkoop van de grond van dat deel van de kerk dat wordt afgebroken. MoBius consult verzorgd de integrale advisering bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en installatietechniek.

Ook na de verbouwing is de ruimte nog groot en hoog. Daarom, zal naast isolatie van de schil, de verwarming specifiek gericht worden op de aanwezigen en niet op het opwarmen van het gebouw. Hiervoor zullen vloerverwarming en stralingspanelen worden toegepast.

30 november 2015, Transformatie Woonfabriek Leiden

Op de hoek van de Middelstegracht en de ir. Driessenstraat in Leiden staat een fabriekscomplex, dat tot 1955 dienst heeft gedaan als conservenfabriek. Het gebouw is in verval geraakt en wordt nu getransformeerd naar woningen van tussen de 80 en 160 m2. MoBius consult adviseert op het aspect thermische isolatie, geluidisolatie en brandveiligheid.

Een aantal zaken zijn bij deze transformatie van belang:
- Het oude pand wordt aan de binnenzijde geÔsoleerd. Het is belangrijk de juiste keuze te maken over het toe te passen systeem, met name in relatie tot de bescherming van de balkkoppen in de oude gevel.
- De bestaande vloer moet voldoen aan de eisen voor geluidisolatie.
- In het bestaande dak worden nieuwe dakramen geplaatst. Het dak moet integraal voldoende brandwerend zijn.

Het project is inmiddels in uitvoering. Vanwege de kritische aspecten op het gebied van dampdichting, geluidisolatie en brandveiligheid, worden door moBius consult bouwcontroles uitgevoerd. 

12 november 2015, Transformatieproject Westzeedijk Rotterdam

Aan de Westzeedijk in Rotterdam wordt een kantoorgebouw getransformeerd naar een woongebouw met flexibel indeelbare woningen. Het ontwerp voor de transformatie is gemaakt door Powerhouse Company. MoBius consult verzorgt de advisering voor de bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

In het pand komen 4 lagen met woningen. …ťn laag met kantoren blijft bestaan, maar hier moeten in de toekomst ook woningen kunnen worden gerealiseerd. Door vrij indeelbare plattegronden voor woningen aan te bieden, krijgen nieuwe bewoners de kans om de woning geheel naar eigen wens in te vullen. Het Bouwbesluit stelt echter eisen aan hoe woningen worden ingedeeld. MoBius consult helpt met het opstellen van de randvoorwaarden voor de verblijfsruimtes in de woning. Een aandachtspunt is bijvoorbeeld de minimale ventilatiecapaciteit die per ruimte nodig is.

23 oktober 2015, Afstudeeronderzoek WTW met hybride ventilatie gepubliceerd in TVVL

Zowel natuurlijke (toevoer van) ventilatie als gebalanceerde ventilatiesystemen hebben zowel voor- als nadelen. Daarom blijft het interessant om de mogelijkheden van hybride ventilatiesystemen te onderzoeken. Reinier Scholten heeft voor zijn afstuderen onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van warmteterugwinning bij een hybride systeem. Zijn bevindingen zijn gepubliceerd in het TVVL-magazine van afgelopen maand. Reinier is na zijn afstuderen voltijds in dienst gekomen bij moBius consult.

Het artikel kunt u hier lezen, het volledige afstudeeronderzoek hier.

2 oktober 2015, Brede School Lisse in uitvoering

Er wordt druk gewerkt in de uitvoering aan de Brede school Lisse. Er is begonnen met de bouw van de houtconstructie en met het plaatsen van de eerste vloerelementen van de Brede school in Lisse.

In het gebouw is bijzonder veel gebruik gemaakt van hout, een Ďvriendelijkí materiaal voor de toekomstige leerlingen. Dit komt tot uiting in het interieur en tot in de details, maar ook al in de hoofdstructuur van de multifunctionele school en is daarom zelfs in dit vroege stadium al zichtbaar.

3 september 2015, Advisering Transformatie Rijksmonument naar Uitvaartcentrum

Yarden wil de monumentale boerderij Weerterhof in Meerssen gaan gebruiken als uitvaartcentrum. Hiervoor zal het gebouw worden gerenoveerd en aangepast aan de eisen voor de nieuwe functie.Het gebouw is een rijksmonument.

MoBius consult zal adviseren over de aspecten bouwfysica, akoestiek en energiebesparing. Wat betreft de energiebesparing is met name de optimalisatie van de bouwkundige schil in relatie tot de monumentale status belangrijk. Daarnaast moet de akoestiek in de bijeenkomstruimtes een goede kwaliteit hebben.

19 augustus 2015, Uitbreiding Hoofdkantoor KNGF geleidehonden

MoBius consult zal de advisering verzorgen voor de uitbreiding 1150 m2 van het hoofdkantoor van KNGF geleidehonden. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met EWZ installatieadviseurs en Bureau Ria Smit Architecten.

Naast de reguliere advisering betreffende bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, heeft dit project een interessant extra aspect. In de kantooromgeving wordt eveneens een kennel ingericht. Met name op het gebied van akoestiek zullen hier extra eisen voor worden geformuleerd.

27 juli 2015, Advisering herbestemming boerderij tot congrescentrum

De Laape is een monumentale Boerderij in Warten, Friesland. Het pand wordt gerenoveerd en getransformeerd naar een congrescentrum. In de kop van de boerderij komen slaapvertrekken en in de romp zijn ruimten voor workshops, vergaderingen en horeca gepland.

Vanwege het monumentale karakter van het pand, kunnen slechts beperkt aanpassingen worden gedaan. Met name wat betreft de brandveiligheid is dat een uitdaging. Voor de romp van het gebouw moet een oplossing worden gezocht om de traditionele houtconstructie in het zicht te houden. Andere aandachtspunten zijn de slaapvertrekken en de vergaderzaal op de bovenste verdieping. Naast de brandveiligheid zullen er ook voor de daglichttoetreding creatieve oplossingen gezocht moeten worden.

MoBius consult zal de advisering brandveiligheid en daglicht gaan verzorgen.

9 juli 2015, Advisering Renovatie School Yunus Emre

Aan de Vrijstaathof te Den Haag staat een monumentaal schoolgebouw uit 1924. In de school zal de islamitische basisschool Yunus Emre worden gehuisvest. Hiervoor moet het gehele pand gerenoveerd worden. Tevens zal een nieuwe vleugel worden aangebouwd. MoBius consult heeft opdracht voor de advisering bouwfysica, akoestiek, en brandveiligheid van dit project.

Het gebouw is een gemeentelijk monument. De school is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een schoolgebouw geÔnspireerd op de uit Duitsland afkomstige Um-1800 stijl. Daarnaast is het van cultuurhistorische waarde als ťťn van de historische ankerpunten van de wijk Transvaal, waar door stadsvernieuwing en herstructurering de identiteit snel verandert. De school zal in zijn geheel worden gerenoveerd en zo veel als mogelijk worden teruggebracht in originele staat. De bestaande eenlaagse aanbouw aan de achterzijde wordt verwijderd en een nieuwe vleugel wordt aangebouwd.

26 juni 2015, Vernieuwde Biesbosmuseum geopend

Vandaag is door Mr Pieter van Vollenhoven het vernieuwde Biesboschmuseum geopend met het uitzetten van enkele steuren in de binnenvijver van het museum.Na een totale herontwikkeling van 9 maanden is het museum in vloeroppervlak verdubbeld, beschikt het museum nu over een bezoekerscentrum met een luxe restaurant en een buitenterras met aanlegsteiger.

Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt bij het museum. Er is daarom o.a. gezorgd voor een zeer duurzame energieopwekking met een pelletbrander.

Het reeds bestaande museum is geheel bedekt met begroeiing. Dit heeft veel consequenties voor de vochthuishouding in de constructie. Een bij uitstek bouwfysische vraag, wat door moBius consult is begeleid. Naast de bouwfysica, heeft moBius consult ook geadviseerd op brandveiligheid.

Lees meer hier.

15 juni 2015, Transformatie kantoren naar woningen in Houten

De kantoorgebouwen aan het Achterom 1-5 en Spoorhaag 134 in Houten worden getransformeerd naar woningen. MoBius consult is de akoestisch adviseur bij dit project.  

Woningen mogen niet zomaar worden gerealiseerd als er veel omgevingslawaai is. Dit project ligt aan het spoor waardoor de geluidbelasting op de gevel hoog is. Om toch woningen mogelijk te maken is het nodig om te bepalen hoe hoog de geluidbelasting precies is en hoe er voor kan worden gezorgd dat het geluid buiten de woning en in de woning voldoende laag is. Wij adviseren hoe dit op een praktische en haalbare wijze kan worden gerealiseerd. Voor meer info over transformatie en Wet geluidhinder in deze factsheet.

25 mei 2015, Advisering nieuwbouw zorggebouw het Keeten Hernesseroord te Middelharnis

In Middelharnis wordt het project het Keeten Hernesseroord gerealiseerd. Het betreft de ontwikkeling van een complex van circa 2.500 m2 voor 50 personen van voor de cliŽnt-groepen SGLVG en SGEVG met ondersteunende ruimten voor dagbesteding, kantoor-, overleg- en behandelruimten.

MoBius consult is voor dit project adviseur op de aspecten bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. In het project wordt samengewerkt met Tree Delft.

23 april 2015, Onderzoek 30 energiezuinige scholen en kantoren

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft moBius consult een analyse gemaakt van de 30 energiezuinigste scholen en kantoren van Nederland. Er is een opvallend verschil tussen de scholen en de kantoren. Waar scholen vooral een strategie volgen met bouwkundige maatregelen, zie je bij kantoren een grotere focus op installatietechniek.

Het rapport is vorig jaar geschreven en begin dit jaar door RVO gepubliceerd. Deze week publiceerde Bouwwereld over het rapport. U kunt het rapport hier downloaden, of neem contact op met de auteur Edward Prendergast op telefoonnummer 0343 512886 voor meer informatie.   

14 april 2015, Advisering nieuwbouw Clubhuis Zeeburgia

MoBius consult heeft opdracht voor de integrale advisering voor het hoofdgebouw van de voetbalclub Zeeburgia. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen. Beneden bevinden zich de kleedruimtes en de ruimtes voor de officials. Boven is het clubhuis gehuisvest, met onder andere de kantine, bestuursruimten, archief en opleidingsruimtes. Het gebouw heeft een open structuur en op de tweede verdieping zijn aan beide zijden terrassen geprojecteerd zodat de sportbeleving optimaal is.

23 maart 2015, Advisering duurzaamheid materialen MFC Renkum

De gemeente Renkum ontwikkelt een multifunctioneel centrum met zwembad, fitness, sporthal, kleedruimtes, buitenvelden en horeca. De gemeente heeft een hoge duurzaamheidsambitie. Een belangrijk onderdeel hiervan is de duurzaamheid van de toe te passen materialen.

MoBius consult heeft opdracht om te onderzoeken welke materialen voor dit gebouw het meest duurzaam zijn. Voor dit project zal de milieubelasting voor de toe te passen materialen worden geŽvalueerd op basis van de specifieke eisen van de materialen. Bij het zwembad, in de sportruimtes en in de kleedruimten moeten de milieukosten namelijk anders geŽvalueerd worden dan in een standaardberekening. Ook de mate van flexibiliteit is die gewenst is, is afhankelijk van waar in het gebouw de materialen worden toegepast.

MoBius consult werkt nauw samen met HH Architectuur die het gebouw ontwerpt.

2 maart 2015, Advisering transformatie verzorgingstehuis te Amsterdam

Door de veranderde vraag in de zorg, wordt door de Elisabeth Otter-Knol Stichting aan de Loowaard in Amsterdam een verzorgingstehuis getransformeerd naar seniorenappartementen. MoBius consult adviseert op de aspecten bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid en brandveiligheid. In het ontwerpteam wordt samengewerkt met architectenbureau Lux en constructiebureau Vreeken.

Door de veranderde functie, moeten de geluideisen, brandveiligheid, ventilatie en daglichttoetreding opnieuw worden beoordeeld en deels herzien. Het project heeft ambitie op het aspect energiebesparing en probeert daarom groenfinanciering te krijgen. Omdat het een transformatieproject is met deels nieuwbouw en renovatie, zijn de eisen hierover niet eenduidig. MoBius consult probeert hiervoor samen met de financier een goede oplossing te vinden.

5 februari 2015, Advisering vervangende nieuwbouw OBS Het Volle Leven

Stichting de Haagse Scholen gaat vervangende nieuwbouw realiseren voor de openbare basisschool Het Volle Leven en het kinderdagverblijf 2Samen aan de Rijslag te Den Haag. Het gebouw zal bestaan uit 21 groepsruimten, een speellokaal, een bibliotheek, een gymzaal, verschillende personeelsruimten en 2 groepsruimten voor een kinderdagverblijf. In totaal betreft het circa 3.000 m2 bvo.

MoBius consult verzorgt voor dit project de advisering bouwfysica, akoestiek, en brandveiligheid en is vanaf het schetsontwerp, of eigenlijk al daarvoor bij het project betrokken. Het bestemmingsplan is in een vroeg stadium gewijzigd om een groter bebouwingsoppervlak ten behoeve van de nieuwbouw mogelijk te maken. MoBius consult heeft hiervoor het akoestisch onderzoek in het kader van de Wet Geluidhinder uitgevoerd.

12 januari 2015, Advisering Nieuwbouw Bioscoopcomplex Schiedam

Argos projectmanagement wil in Schiedam in 2015 een groot bioscoopcomplex, Euroscoop, realiseren. Het complex komt op een prominente plaats langs de rijksweg A20 te liggen. Het complex is 12.000 m2 groot, met 11 bioscoopzalen, circa 7.000 m2 commerciŽle ruimten en 2 keer 15.000 m2 parkeergarages.

MoBius consult verzorgt in dit project de advisering brandveiligheid. Gezien de omvang van het ontwerp is een groot deel van het ontwerp gebaseerd op gelijkwaardige brandveiligheid.

19 december 2014, Fijne Kerst en een Voorspoedig 2015

Vanaf de kerst tot 5 januari is moBius consult in principe gesloten.

11 december 2014, Nieuw Programma van Eisen Frisse Scholen

Het nieuwe Programma van Eisen Frisse Scholen is door RVO.nl gepubliceerd. Mede vanwege de aanscherping van de energie-eisen in het Bouwbesluit per 1 januari 2015, is ook het Programma van Eisen voor de scholen aangepast. MoBius consult heeft inhoudelijk bijgedragen aan het nieuwe PvE, met name op het onderdeel energie. 

Het energieonderdeel is vereenvoudigd en sluit nu aan op het nieuwbouwlabel en op tools als GPR Gebouw en BREEAM-NL. Aansluitend op het nieuwe Programma van Eisen zal ook de Frisse Scholen Toets worden aangepast ťn komen begin 2015 praktijkverhalen beschikbaar ter inspiratie.

Het nieuwe PvE Frisse Scholen is hier te downloaden.

3 december 2014, Eerste paal Brede School Lisse

Op 5 december slaat wethouder De Roon samen met Sinterklaas de symbolische eerste paal van de nieuwe brede school aan de Ruishornlaan in Lisse.

De brede school gaat plaats bieden aan de Don Boscoschool, Cardea Jeugdzorg en twee gymzalen. In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding van dit bouwproject. De oude school is gesloopt. De nieuwbouw gaat ruim een jaar in beslag nemen. Aansluitend worden ook de bestaande parkeerplaatsen en een deel van het openbaar gebied vernieuwd.

26 november 2014, Publicatie energieneutrale scholen

Op basis van onderzoek uitgevoerd door moBius consult en verdere analyse van andere experts, heeft RVO.nl een white paper gepubliceerd over energieneutrale frisse scholen. In de publicatie staan de ervaringen opgetekend uit zes voorbeeldprojecten. Naast de technische aspecten, worden het proces, financiŽle aspecten en de gebruiksfase besproken.

De publicatie is hier te downloaden.

14 november 2014, Advisering herontwikkeling Hermes City Plaza te Rotterdam

Tegenover het stadhuis in Rotterdam staat het Hermes City Plaza. MoBius consult maakt deel uit van een ontwerpteam met BroekBakema, De Mannen Van Schuim (DMVS), Royal Haskoning en Colliers International. Onderzocht wordt hoe het gebouw voor retail en kantoren herontwikkeld kan worden.

Het doel van het project is het toekomstbestendig maken van het pand ten aanzien van de verhuurbaarheid. Hierbij wordt gekeken naar gebruiksfuncties, de kwaliteit en de uitstraling van het gebouw. Onderzocht wordt of een nieuwe faÁade en een extra verdieping kunnen worden gerealiseerd. Omdat de installaties en de inrichting worden vervangen, zal  de kwaliteit van het binnenklimaat, het comfort en de duurzaamheid aanzienlijk worden verbeterd. Tevens wordt onderzocht of het gebouw geschikt is voor een onderwijs- of een bijeenkomstfunctie.

31 oktober 2014, Advisering nieuwbouw appartementencomplex Rijnsburg

Op de locatie van de gemeentewerf in Rijnsburg wordt door Dunavie een appartementencomplex ontwikkeld. Het betreft in totaal 34 appartementen in 5 bouwlagen. Het ontwerp is van DP6 architectuurstudio te Delft.

Vooruitlopend op de wijzigingen in de eisen voor de EPC-waarde, is geeist dat de EPC 10% onder het wettelijke niveau ligt. Verdere aandachtspunten zijn de geluidbelaste locatie en de wens om ventilatie via natuurlijke toevoer in de gevel te realiseren.

MoBius consult adviseert in dit project op de aspecten bouwfysica, akoestiek en installatietechniek.

14 oktober 2014, Start bouw Kindcentrum Vosholen

Vorige week is de officiŽle handeling verricht voor de start van de bouw van het kindcentrum Vosholen. Het gebouw heeft de uitstraling van een hoeve die vroeger in dit gebied veel voorkwam. In totaal betreft het 3600 vierkante meter, verdeeld over 2 bouwlagen. MoBius consult heeft de integrale advisering bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, duurzaam bouwen en installatietechniek verzorgd.

Het kindcentrum wordt in september 2015 opgeleverd. Er worden ongeveer 500 leerlingen, van twee scholen gehuisvest. Bij de scholen zit tevens een gymzaal, die buiten schooltijden gebruikt wordt door verenigingen. Daarnaast worden een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang gerealiseerd

3 oktober 2014, Advisering Nieuwbouw Bredeschool de 4 Heemskinderen Etten-Leur

Op het terrein van de voormalig Heilig Hartkerk te Etten-Leur wordt een nieuwe Brede School gerealiseerd. Het project wordt ontworpen door Topos architecten. MoBius consult is adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

In de brede school de 4 Heemskinderen bevinden zich 20 klaslokalen, een gymzaal, een Peuterspeelzaal en een BSO. Tevens worden diverse maatschappelijke functies gehuisvest, zoals een theater. Het bruto vloeroppervlak van het gebouw bedraagt circa 3.300 m2 verdeeld over twee bouwlagen. Het project moet in 2016 worden gerealiseerd.

12 september 2014, Woningsprinkler in Amstelkwartier

Deze week is de eerste paal geslagen voor het woningbouwproject Amstelkwartier. In dit project met luxe woningen aan de Amstel, heeft moBius consult de advisering op het gebied van brandveiligheid uitgevoerd. Het ontwerp is van HM-architecten.

De beschikbare ruimte voor het woongebouw het project is beperkt. Ook andere randvoorwaarden maken het lastig om een bouwkundig oplossing voor de brandveiligheid te realiseren, die past bij de uitstraling van het gebouw. Er is daarom gekozen voor de toepassing van een woningsprinkelinstallatie in combinatie met een brandmeldinstallatie en het automatisch sluiten van deuren. De oplossing is financieel rendabel, omdat hiermee meer woonoppervlak wordt gerealiseerd en geen extra noodtrappen aan de buitengevel noodzakelijk zijn. Het brandveiligheidsniveau van de woningen is beduidend hoger dan bij een standaardwoning.

21 augustus 2014, Opening OTC Bosbaan

Volgende week start het WK Roeien aan de Bosbaan in Amsterdam. Daarbij wordt ook het Olympysch TrainingCentrum (OTC) aan de Bosbaan opnieuw in gebruik genomen. Dit clubhuis van de KNRB is de afgelopen maanden ingrijpend gerenoveerd en gemoderniseerd. De OTC moet onder andere de voorbereiding van de olympische ploeg voor Rio in 2016 faciliteren.

Het ontwerp is van Korteknie Stuhlmacher Architecten. MoBius consult heeft de advisering op het gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en installatietechniek uitgevoerd.

18 juli 2014, Publicatie expertteam transformaties

Het expertteam Transformaties van het ministerie van binnenlandse zaken heeft een factsheet geproduceerd over geluid bij transformaties. MoBius consult, als onderdeel van Het Transformatieteam, heeft een belangrijke inhoudelijke bijdrage hieraan geleverd. Klik hier om de factsheet te lezen.

27 juni 2014, Gebiedsadvisering studentenwoningen Breda

MoBius consult verzorgt de advisering t.a.v. omgevingsgeluid voor de nieuwbouw van 224 studentenwoningen aan de Lunetstraat in Breda. Dit is een complex project waar het geluidniveau boven de maximale grenswaarde ligt. Om toch woningbouw mogelijk te kunnen maken is door moBius consult een kosteneffectieve oplossing aangedragen. In verband met bezwaren van omwonenden wordt ook de invloed van het project op nabij gelegen woningen beoordeeld. Dit omdat de gevels van de studentenwoningen geluid reflecteren in de richting van woningen. MoBius consult adviseert ten aanzien van de mogelijke maatregelen en berekent de effecten van de verschillende maatregelen.

Meer informatie vindt u hier.

10 juni 2014, Oplevering beheerkantoor Natuurmonumenten

Recent is het nieuwe beheerkantoor van Natuurmonumenten te Kraggenburg feestelijk geopend. Het gebouwontwerp is van de hand van architect Leo Nederlof. In het gebouw zijn met name kantoorruimten en vergaderruimten ondergebracht voor boswachters en vrijwilligers.

MoBius consult heeft geadviseerd over een duurzaam installatieconcept, akoestiek, brandveiligheid, detaillering en de toepassing van duurzame materialen. Er is een houtblokkenketel voor warmteopwekking toegepast. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Om het energieverbruik verder te reduceren zijn PV-panelen aangebracht op het hellend dak. Er is gekozen voor houtskeletbouwconstructies  en een afwerking met FSC-hout.

25 mei 2014, Advisering uitbreiding Montessori Lyceum Amsterdam

Het Metis Montessori Lyceym is een school voor vwo, havo en mavo en heeft nu ongeveer 700 leerlingen. De school wil doorgroeien naar ruim 900 leerlingen. Het huidige gebouw is daarvoor te klein en renovatie alleen is niet genoeg. Het bestaande schoolgebouw bestaat uit een carrť rond een grote plataan.

In opdracht van Montessori Scholengemeenschap Amsterdam werkt moBius consult met atelier PRO en BOA-advies aan de uitbreiding van het geheel gerenoveerde bestaande pand aan de Mauritskade 58. De renovatie is met hetzelfde ontwerpteam uitgevoerd. MoBius consult verzorgt de advisering bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

7 mei 2014, Opening door koningspaar van Icer Innovatie centrum in Ulft

Op 6 mei is officieel door de koning en de koningin het Icer Innovatie centrum in Ulft geopend. Het centrum bevindt zich in een oude Afbramerij dat op duurzame wijze is herbestemd voor de nieuwe functie. MoBius consult is twee jaar geleden betrokken geraakt als adviseur bouwfysica en duurzaamheid.

Meer informatie over het project vindt u hier.

14 april 2014, MFA Oranjepoort te Langbroek feestelijk geopent

Afgelopen vrijdag 11 april. is de MFA Oranjepoort te Langbroek feestelijk geopend. Gebruikers en bewoners zijn zeer tevreden over het gebouw dat sinds eind 2013 in gebruik is.

In de MFA zijn verschillende gebruikers ondergebracht, zoals een dorpshuis, stichting Reinaerde (dagbesteding gehandicapten), stichting QuaRijn (zorgverlening), een supermarkt, een basisschool, een bibliotheek en een peuterspeelzaal. Centraal in het gebouw bevindt zich een grote zaal. Op de eerste tweede verdieping van het complex zijn 35 woningen gelegen. Om geluidsoverlast vanuit de grote zaal naar de woningen en andere gebruiksfuncties te voorkomen, is de grote zaal volledig bouwkundig gescheiden van de rest van het gebouw en is een speciale geluidsisolerende doos-in-doos constructie toegepast. Het dak van de grote zaal is als sedumdak uitgevoerd. Daarmee hebben de bewoners ook aan de achterzijde van hun woning een bijzonder uitzicht.

MoBius consult heeft in opdracht van Volksbelang te Wijk bij Duurstede de advisering bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid verzorgt. Het gebouw is ontworpen door Topos architecten te Waddinxveen. Vrijwilligers van de MFA hebben ook een grote rol gespeeld bij de totstandkoming.  

10 april 2014, Advisering renovatie school Tolhuisstraat te Rotterdam

Op het schiereiland Katendrecht in Rotterdam wordt een schoolgebouw dat dateert uit 1906 gerenoveerd. Het gebouw had sinds de jaren 80 een andere functie, maar zal na de renovatie opnieuw in gebruik worden genomen als school. Momenteel worden gedeeltes van het gebouw gebruikt door een kunstenaarscollectief.

Een van de twee basisscholen op het schiereiland heeft een uitbreiding nodig met nagenoeg hetzelfde vloeroppervlak als het gebouw in de Tolhuisstraat. Dit is een unieke kans om het gebouw zijn oorspronkelijke functie terug te geven. Door de jaren heen is er veel in het pand veranderd, maar achter verlaagde plafonds en voorzetwanden blijken mooie oorspronkelijke elementen verborgen te zitten. Zo vond men onder andere de oorspronkelijke houten schuifwanden tussen de lokalen. Deze wanden maken het mogelijk om twee of drie ruimtes met elkaar te verbinden. Zo wordt de gewenste flexibiliteit van een moderne school op de oorspronkelijke wijze vorm gegeven.  

MoBius consult verzorgt in dit renovatieplan de advisering bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en installatietechniek.

31 maart 2014, Timmerfabriek als voorbeeldproject op KennishuisGO

Het kantoor van moBius consult in Driebergen is opgenomen in de databank voor voorbeeldprojecten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl (voorheen Agentschap NL). In de database zijn allerhande voorbeeldprojecten opgenomen voor energiezuinig bouwen. Een en ander in het kader van de beleidsdoelstelling dat in 2020 het Bouwbesluit "Bijna EnergienNeutrale Gebouwen" zal voorschrijven. In de database staan voorbeelden van gebouwen die dat nu al realiseren. 

Klik hier om naar de database KennishuisGO te gaan.

21 maart 2014, Artikel Studentenpaviljoen Erasmus universiteit in Bouwwereld

Met medewerking van moBius consult is in Bouwwereld is een artikel gepubliceerd over het studentenpaviljoen van de Erasmus Universiteit op de campus Woudestein. MoBius consult heeft voor het Studentenpaviljoen de advisering verzorgt voor de bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en het installatieconcept.

Aanvullende informatie over de werkzaamheden van moBius consult staat beschreven in deze factsheet.

5 maart 2014, Advisering nieuwbouw en uitbreiding Biesboschmuseum

Het Biesbosch Museum in Werkendam zal de bestaande locatie uitbreiden en om vormen tot een MuseumEiland. Het museum wil de ontwikkelingen in de Biebosch aangrijpen om zich te ontwikkelen tot het centrum van het gebied. Studio Marco Vermeulen heeft voor deze opgave een ontwerp gemaakt. De renovatie bevat circa 1300 m2 NVO. De nieuwbouw is circa 1000 m2 NVO. Het gebouw omvat een openbaar publiekstoegankelijke expositieruimte, het museum zelf, een horecafunctie en een besloten kantoordeel. Het gebouw krijgt een duurzame uitstraling en moet passen in de natuurlijke omgeving.

MoBius consult verzorgt hiervoor de advisering Bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

12 februari 2014, Advisering renovatie politiebureau Enschede

Politie Eenheid Oost gaat haar kantoorgebouw in Enschede renoveren. Er is gekozen voor open kantoorruimten met plekken voor overleg en concentratiewerkplekken. Een innovatieve kantoorindeling die geheel aansluit op het nieuwe werken bij de politie en een flinke ruimtebesparing oplevert. De gevel krijgt een modern uiterlijk en de thermische isolatie wordt sterk verbeterd.

Het ontwerp wordt gemaakt door BCT Architecten. MoBius consult BV adviseert het ontwerpteam over de akoestische aspecten van open kantoren en over de bouwfysische aspecten van de gevelrenovatie.

De akoestische kwaliteit van de grote kantoorruimten is, naast aanpassingen in organisatorische zin, van groot belang. Het is gebleken dat de oorzaak van de klachten van de gebruikers in kantoortuinen liggen in het gebrek aan concentratie en privacy. Dit leidt tot vermindering van productiviteit en tot een hoger ziekteverzuim. Een goede afstemming van alle akoestische aspecten is dus van groot belang:
ē    een goede relatie tussen het niveau van achtergrondgeluid en herkenbaar geluid (zoals telefoongesprekken van collegas)
ē    voldoende afstandsreductie door toepassing van geluidsabsorptie en door de opstelling van meubilair.

Onlangs zijn de ramen vervangen door isolerende beglazing in erker-kozijnen. Aansluitend daarop worden de gesloten geveldelen voorzien van een flink pakket thermische isolatie, zodat een Rc-waarde van circa 5 m2K/W wordt bereikt. Met deze toevoeging worden een aantal knelpunten in de gevel opgelost.

20 januari 2014, Advisering NIeuwbouw Museumruimte Den Helder

De Nollen is een natuurgebied net buiten Den Helder. Een kleine strook ten zuiden van De Nollen is bij het oorspronkelijke gebied getrokken. Hierdoor kunnen een tentoonstellings- en bezoekersruimte worden gerealiseerd. Het plan is al jaren geleden ontwikkeld. Het gaat om twee grote stalen tentoonstellingsruimten en een ontvangstruimte voor bezoekers, die zijn afgeleid van een kunstwerk dat tijdens een tentoonstelling van Van de Wint (2002) in het KrŲller-MŁller Museum voor de entree van het museum stond. Het cortŤn-staal, de perforaties en de zonlichtprojecties zijn terug te zien in het ontwerp. Met de bouw wil het stichtingsbestuur naar een museale situatie toewerken en de aandacht van publiek verder uitbreiden.

Ondanks dat het bouwkundig ontwerp al vastligt, moet de installatietechniek nog geŽngeneerd worden. MoBius consult is als adviseur hierbij betrokken. Gekeken wordt of de toepassing van Baopt mogelijk is.

7 januari 2014, Advisering nieuwbouw brede school te Lisse

De Aloysius Stichting gaat een nieuwe brede school realiseren aan de Ruishornlaan te Lisse. De nieuwbouw zal huisvesting bieden aan speciaal onderwijs in de Don Boscoschool, Cardea jeugdzorg en een BSO. In de brede school worden tevens twee sportzalen gerealiseerd. MoBius consult heeft opdracht voor de advisering voor de bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

Het ontwerp van de school is van Broekbakema. In totaal betreft het ongeveer 2.500 m2 vloeroppervlak. Uitgangspunt voor het ontwerp is Frisse scholen klasse B. Daarnaast moet het mogelijk zijn om de leslokalen en de kantoren in de toekomst enigszins uit te breiden.

20 december 2013, Fijne Feestdagen en een voorspoedig 2014!

Vanaf 23 december tot en met 3 januari zijn de medewerkers van moBius consult in principe met verlof.

4 december 2013, Akoestische advisering Lobby Willemswerf

In opdracht van Powerhouse Company heeft MoBius consult akoestische adviezen gegeven bij de renovatie van de lobby van het kantoorgebouw Willemswerf te Rotterdam. Het inmiddels 25 jaar oude gebouw is een van de eyecatchers is van de skyline van Rotterdam.

De lobby bestaat uit twee bouwlagen. Op de eerste verdieping wordt een grote open dubbel hoge ruimte gerealiseerd met verschillende functies, zoals een lobby, receptie, bedrijfsrestaurant, een koffiebar/brasserie en overleg-/vergaderplekken.

De akoestiek van de lobby moet kwalitatief hoogwaardig zijn, zonder dat dit de esthetische uitstraling van de Lobby vermindert. Daarom is gekozen voor geluidsabsorberende afwerkingen die nauwelijks zichtbaar zijn, zoals een naadloos stucwerk plafond van StoSilent en een nieuw type cassetteplafond van Hunter Douglas met mini microperforaties. Om de verschillendegebruiksfuncties in de grote open lobbyruimte zo goed mogelijk naast elkaar te laten functioneren, is veel aandacht besteed aan het beperken van de geluidsoverdracht tussen de functies onderling. Hiertoe zijn onder andere verschillende interieurelementen in de ruimte voorzien van geluidsabsorberend materiaal.

De oplevering van de renovatie staat gepland voor juli 2014.

14 november 2013, Praktijkresultaat Timmerfabriek beter dan berekening

Deze maand precies ťťn jaar geleden was de officiŽle opening van ons gerenoveerde kantoor in Driebergen. Het kantoor is volgens de filosofie van Passief Bouwen gerenoveerd. Het energielabel is A++, met een berekend gasverbruik van 6 m3 / m2 per jaar. De monitoring van het eerste jaar laat zien dat de praktijkresultaten nog beter zijn: 3,3 m3 / m2 per jaar. Wij zijn natuurlijk zeer trots op dit praktijkresultaat.

Meer informatie over de renovatie van de Timmerfabriek staat in de factsheet.

1 november 2013, Opening Matrix VI te Amsterdam

30 oktober is het gebouw Matrix VI op het Amsterdam Science Park officieel geopend. Het door Ector Hoogstad Architecten ontworpen gebouw biedt een flexibele combinatie van van laboratorium- en kantoorruimten met horecafuncties en vergaderfaciliteiten op de begane grond. Een groot deel van het gebouw is inmiddels verhuurd aan innovatieve chemie- en biotechnologie bedrijven.

MoBius consult heeft bij dit project geadviseerd over de aspecten bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

Voor het realiseren van de flexibiliteit in het gebouw was een integrale benadering nodig.Het gevelontwerp combineerde de wens om daglichttoetreding en uitzicht te maximaliseren en tegelijkertijd opwarming door zoninstraling zoveel mogelijk te voorkomen. De borstweringen steken afhankelijk van de oriŽntatie van het gevelvlak verder uit en functioneren zo als een luifel. Aan de oost- en westgevel zijn verticale glazen lamellen met zeefdruk aangebracht om zonbelasting te verminderen.

De specifieke gevelopbouw kon niet in de gangbare simulatieprogrammas voor temperatuursoverschrijdingen worden ingevoerd. MoBius consult heeft de externe warmtelast bepaald met uitgebreide berekeningen in een zelf ontwikkeld rekenmodel. Hierin zijn in overleg met de architect verschillende typen en configuraties van lamellen en andere vormen zonwering ingevoerd om het effect op de externe warmtelast te kwantificeren. Zo is voor de oost- en westgevel van het gebouw een optimale uitvoering van de lamellen bepaald ten aanzien van de stand, de afmetingen en de zonwerende eigenschappen van de (glazen) lamellen.

15 oktober 2013, Advisering renovatie Herman WesselinkCollege

Het gebouw van het Hermann Wesselink College aan de Startbaan 5 in Amstelveen, is bijna veertig jaar oud. Het gebouw is daarmee aan het einde van zijn eerste levensfase gekomen. De relatief hoge leeftijd van het gebouw gaat gepaard met de nodige ouderdomsgebreken. Met name het handhaven van een goed binnenklimaat in de lokalen levert problemen op, maar er zijn ook klachten met betrekking tot de geluidsoverlast van de installaties en de geluidsisolatie tussen ruimten.

In opdracht van BOA-advies levert moBius consult een bijdrage aan het in kaart brengen van de huidige situatie wat betreft bouwfysica en installatietechniek. Daarnaast wordt een globaal advies uitgebracht over de benodigde maatregelen om het gebouw zodanig aan te passen dat klasse B van het Programma van Eisen Frisse Scholen wordt gerealiseerd.  De kosten die gemoeid zijn met deze renovatie worden daarbij op hoofdlijnen bepaald.

25 september 2013, Pilotwoningen Het Dorp Slimste project 2013

De twee pilotwoningen die in Het Dorp in Arnhem werden gebouwd, zijn verkozen tot Ďslimste projectí van 2013. MoBius consult heeft voor de woningen van het Dorp advies gegeven op het gebied van energieconcepten (EPC), daglicht en ventilatie. Om de daadwerkelijke prestaties in kaart te brengen zijn IR-opnames van de gevels gemaakt en is een blowerdoormeting  uitgevoerd om de luchtdichtheid te meten. Meer informatie over het slimste project kunt u hier vinden.

20 september 2013, Opening Nieuwe Park Rozenburgschool in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft De Nieuwe Park Rozenburgschool (NPRS) in Kralingen uitgebreid. Achter het bestaande, monumentale pand is een nieuw gebouw geplaatst. De bestaande school is verbouwd zodat deze beter aansluit bij de nieuwbouw.

Het huidige gebouw aan de Hoflaan is een gemeentelijk monument uit 1931 en is door een glazen overkapping verbonden met de nieuwbouw. De school was gevestigd op twee locaties. Met de uitbreiding van de locatie op de Hoflaan zijn alle voorzieningen nu op ťťn plek. 

Verbouwing en nieuwbouw zijn ontworpen door KCAP Architects&Planners en uitgevoerd door aannemer Heijmans. MoBius consult heeft de advisering bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid verzorgd. Meer informatie over dit uitdagende project staat in de factsheet.

Vandaag is de Nieuwe Park Rozenburgschool (NPRS) officieel geopend.

2 september 2013, Advisering vochtproblemen Koninklijke Bibliotheek

Het Boekendepot van de Koninklijke Bibliotheek is in 2007 opgeleverd. Vrij snel na oplevering ontstonden problemen met lekkages. Voor deze problemen zijn steeds ad hoc oplossingen gevonden.  De Rijksgebouwendiens heeft nu opdracht gegeven aan moBius consult op structureel onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de lekkages en hoe deze permanent opgelost kunnen worden.

In samenwerking met aannemingsbedrijf GB van Hoek zal op verschillende plekken van de gevelconstructie destructief onderzoek plaatsvinden. Op basis van de bevindingen zal worden bepaald hoe een definitieve oplossing voor de lekkages kan worden gerealiseerd.

18 juli 2013, Publicaties monitoring NESK-projecten

In 2009 is door AgentschapNL subsidie toegekend aan 15 zeer energiezuinige scholen en kantoren. Sindsdien heeft moBius consult de beslisprocessen bij deze projecten gemonitoord. Op basis van de rapportage en bevindingen van moBius consult heeft AgentschapNL een publicatie gemaakt van de kantoren en de scholen die na drie jaar waren gerealiseerd. De publicaties zijn hier te downloaden.

1 juli 2013, Advisering nieuwbouw appartementengebouw Naarden

MoBius consult verzorgt de advisering bouwfisica, akoestiek en brandveiligheid voor het nieuw appartementencomplex aan de Oud Blaricumerweg in Naarden. Hier worden ruime appartementen gerealiseerd in een bosrijke omgeving.

Het project heeft een hoge geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de A1. De geluidwering van de gevel en van de rieten kap moet dus heel goed zijn. Ook de interne geluidisolatie moet een hogekwaliteit hebben. De bewoners mogen geen overlast ondervinden van geluid van de inpandige trappenhuis en lift. Op het gebied van de  de brandveiligheid gaat speciale aandacht uit naar de richtlijnen en eisen van de rietenkap.

10 juni 2013, Advisering uitbreiding OTC

Mobius consult is als integraal adviseur installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid betrokken bij de uitbreiding van het OTC (Olympisch Training Centrum) van de Koninklijke Nederlandse RoeiBond aan de Bosbaan in Amsterdam. Het ontwerp is van Korteknie Stuhlmacher Architecten, die ook het bestaande gebouw hebben ontworpen.

In de nieuwbouw worden onder andere het bondsbureau, kleedkamers en diverse medische ruimten opgenomen. Tevens wordt een trainingsbak opgenomen waarin een wedstrijdsituatie kan worden nagebootst. Hiervoor wordt water met grote snelheid door de bak gepompt.

Het gebouw moet klaar zijn voor het WK roeien dat in 2014, wordt gehouden op de Bosbaan. Het nieuwe gebouw en het bestaande gebouw zullen dan tijdelijk geschikt worden gemaakt voor deze specifieke bestemming.

15 mei 2013, Advisering renovatie Hogeschool Eindhoven R3

MoBius consult adviseert bij de renovatie van het gebouw de Economische Instituten in Eindhoven. Het gebouw dateert uit de jaren 80 en maakt onderdeel uit van de Fontys hogeschool.

Mecanoo architecten heeft het bouwkundige plan gemaakt. Dit plan voorziet in het opdikken van het gebouw en het maken van een nieuwe indeling gebaseerd op het nieuwe werken en leren. Als blikvanger wordt in het midden van het gebouw de bestaande gevel vervangen door een volledig glazen gevel.

In eerste instantie was het de bedoeling het gebouw te renoveren voor een levensduurverlenging van 10 jaar. Na de presentatie van het bouwkundige plan wordt erover gedacht om het gebouw voor een periode van 20 tot 30 jaar te renoveren.

MoBius consult adviseert het renovatietraject op de vakgebieden bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

26 april 2013, Advisering Gerrit Rietveld Academie

MoBius consult adviseert in het huisvestingsproject voor de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut op de aspecten bouwfysica, akoestiek, duurzaam bouwen, brandveiligheid en installatietechniek. Het project omvat nieuwbouw in combinatie met een beperkte herindeling van de bestaande gebouwen. De nieuwbouw heeft een bruto vloeroppervlak van ca. 3500 m2.

Voor het huisvestingsproject Rietveld Academie / Sandberg Instituut, is een ontwerp gemaakt door de Academie zelf. Het ontwerp is het resultaat van een interne prijsvraag en wordt door de Academie uitgewerkt in combinatie met Hootsmans architectuurbureau uit Amsterdam. Door het proces  is een essentiŽle basis gelegd voor een duurzaam ontwerp, met onder andere aandacht voor gebruikerscomfort, gezondheid en energie-efficiŽntie.

3 april 2013, Advisering locatie Studentenhuisvesting

Aan de Bolognalaan op de Uithof in Utrecht staan 234 SpaceBoxen die dienen als studentenhuisvesting. De SpaceBoxen zijn kant-en-klare, zelfstandige woningen met een eigen badkamer en keukenblok. Omdat vanaf juni 2013 de grond op de Uithof nodig is voor andere doeleinden wordt gezocht naar een nieuwe locatie voor de 234 SpaceBoxen.

Als mogelijke locatie is de Archimedeslaan in beeld. Achter het gebouw met tijdelijke studentenhuisvesting (in het voormalige gebouw van de Hogeschool). De locatie is echter geluidbelast door wegverkeer van de snelwegen A27 en A28 en de Archimedeslaan zelf. Door moBius consult wordt  een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting van mogelijke varianten. Hierbij wordt gezocht naar de meest optimale oplossing met betrekking tot de geluidbelasting, de afstand tot omliggende woningen en het behoud van bestaande groenvoorzieningen. In nauw overleg met de milieudeskundigen van de gemeente Utrecht en de Stichting StudentenHuisvesting.

 Naast het aspect geluidbelasting is moBius consult werkzaam aan de onderbouwing van de aspecten Luchtkwaliteit en Externe Veiligheid.

14 maart 2013, Advisering renovatie st. Elisabethklooster te Doesburg

Voor het Elisabethklooster in Doesburg zal vervangende nieuwbouw worden gerealiseerd op de bestaande locatie. Het huidige gebouw is in de jaren 70 gebouwd. De gangen zijn smal en de appartementen zijn klein. Het gebouw lijkt wel een doolhof.  De keukentjes zijn zeer klein. De douche-eenheden zijn te klein voor een tillift. Daarnaast is de akoestiek slecht en laat de klimaatbeheersing te wensen over. "Het is al met al absoluut noodzakelijk dat we een nieuw gebouw krijgen. Dit voldoet echt niet meer", zegt Frans van Haren, de locatiedirecteur van verzorgingshuis St. Elisabeth aan de Kloosterstraat in Doesburg.

De herbestemming vindt plaats binnen het bestemmingplan. Er zal een gefaseerde sloop en nieuwbouw plaatsvinden. Een uitdaging hierbij is om de installaties en de liften in de huidige bebouwing te kunnen blijven gebruiken. Tijdens het bouwproces zullen de bewoners niet naar andere lokaties worden verhuist.

Het nieuwe gebouw wordt een Verpleegtehuis met niveau ZZP 5/6 met Woonheden met 6-8 beddenkamers. Er wordt flexibel en toekomstgericht gebouwd. Dat wil zeggen dat als de markt daar om vraagt, de wooneeheden kunnen worden veranderd in zelfstandige woningen/appartementen.

MoBius consult integrale advies bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en installatietechniek. Projectmanagement en gedelegeerd opdrachtgever is MAD zorgvastgoed.

22 februari 2013, Advisering Nieuwbouw Sportfaciliteit Zaandam

MoBius consult, Imd en architectenbureau Cepezed hebben als team de aanbesteding gewonnen voor het realiseren van de sportfaciliteit voor het Regio College Zaanstreek en Waterland in Zaandam. MoBius consult verzorgt de advisering bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en installatietechniek. Het doel is om een prettige en aangenaam bruikbare sportfaciliteit te realiseren. In het schetsontwerp is al veel aandacht besteed aan het binnenklimaat van de sportfaciliteit. Ook is reeds geanticipeerd op een snelle en doelmatige bouw, binnen de budgettaire randvoorwaarden.

De zaal komt tussen twee bestaande onderwijsgebouwen in te staan. In de hal komt veel daglicht binnen via een transparant uitgevoerde plintstrook en lichtstraten in het dak. Er wordt een geavanceerd maar economisch luchtbehandelingssysteem toegepast, dat is gekoppeld aan sensoren die onder meer de temperatuur en het CO2-gehalte meten. Hierdoor zal op ieder moment een optimaal verblijfsklimaat worden gerealiseerd, tegen geringe verbruikskosten.

1 februari 2013, Begeleiding en advisering Kluscomplex Duinstraat Den Haag

Vanaf maart 2013 zet de gemeente Den Haag 10 kluswoningen te koop aan de Duinstraat in Den Haag. Dit maakt onderdeel uit van het project Kleinschalig Opdrachtgeverschap van de gemeente. Particulieren, kleine ontwikkelaars en aannemers kunnen hun eigen woning ontwikkelen met als basis een relatief lage verkoopprijs variŽrend van 57.000 tot 135.000 euro. De gemeente Den Haag wil daarnaast de eigenaren er toe brengen om een ďduurzame en energiezuinigeĒ  woning te realiseren.

MoBius consult begeleidt het traject door de toekomstige Vereniging van Eigenaren en de individuele eigenaren te inspireren, begeleiden en te adviseren om tot een duurzaam complex te komen.

10 januari 2013, Advisering twee woontorens te Rotterdam

Aan de zuidkant van de Wilhelminapier in Rotterdam zullen in de toekomst twee woontorens verrijzen: San Francisco en Boston. Iedere toren zal 70 meter hoog worden met 110 appartementen per toren. De woningen worden flexibel indeelbaar met veel daglichtoetreding. Onder de torens worden in de plint en in de ondergrondse parkeergarage ca. 550 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Architect van het project is Van Dongen Koschuch en installatieadviseur is Techniplan adviseurs. MoBius consult verzorgt voor dit project de advisering op het gebied van (steden)bouwfysica (o.a. windhinder), akoestiek en brandveiligheid.

21 december 2012, Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

De medewerkers van moBius consult wensen iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig 2013.

Vanaf 24 december zijn de kantoren van moBius consult gesloten. In het nieuwe jaar kunt u ons weer bereiken.

19 december 2012, Advisering MFA Achtmaal

In Achtmaal wordt een nieuwe multifunctionele accommodatie gerealiseerd. Atelier Pro is de architect. In het MFA van circa 1.500 m2 worden onder andere een school, een kinderdagopvang, een gymzaal en een dorpshuis ondergebracht. De gymzaal is tevens te gebruiken als feestzaal. Naast de MFA worden 8 seniorenwoningen in 2 lagen gerealiseerd.

MoBius consult zal de advisering bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid verzorgen.

29 november 2012, Paswoningen Het Dorp geopend

Het Dorp in Arnhem viert eind november 2012 haar vijftigjarig jubileum. Op de eerste dag van de festiviteiten zijn de twee nieuw gebouwde paswoningen geopend. Een paswoning is een tijdelijke woning waar mensen met een handicap kunnen verblijven om zelf uit te proberen welke aanpassingen voor hen werken en welke niet. In de toekomst zullen in het Nieuwe Dorp 328 van deze woningen worden gerealiseerd.

Het ontwerp van de paswoningen is duurzaam en energiebesparend. Duurzaamheid is als eerste opgevat in de betekenis van toekomstbestendig, dus flexibel in de indeling en in de inbouw van apparatuur. Duurzaamheid is ook opgevat in de betekenis van lage energiekosten en een aangenaam binnenklimaat. Om dit te bereiken is de woning gebouw op basis van ICF (Insulated Concrete Form); e-blocks van het Canadese Nudura voor de muren en Op-deck voor dak en vloer. Daarnaast kenmerkt het energieconcept zich door de toepassing van drielaags glas, gebalanceerde ventilatie met wtw, een hybride opwekkingssysteem voor verwarming (luchtwarmtepomp in combinatie met HR-ketel), laag temperatuurverwarming, zonnecollectoren voor de opwekking van het douchewater en 3500 Wp aan PV-panelen (> 20 m2).

MoBius consult heeft voor de paswoningen van het Dorp advies gegeven op het gebied van energieconcepten (EPC), daglicht en ventilatie. Om de daadwerkelijke prestaties in kaart te brengen zullen IR-opnames van de gevels worden gemaakt en zal een blowerdoormeting worden uitgevoerd om de luchtdichtheid te meten.

23 november 2012, Advisering de Groene Hoeve in Hoogezand Sappemeer

MoBius consult heeft in een team met Architectenbureau Atelier PRO en OLCO management & advies de prijsvraag gewonnen voor het ontwerp van Kindcentrum Vosholen in Hoogezand Sappemeer. Het ontwerp met de naam de Groene Hoeve is een functioneel gebouw waarin twee scholen zich thuis voelen. Het gebouw geeft onder ťťn dak ruimte aan de eigen identiteit van beide gebruikers, maar is tegelijkertijd ook een plek van ontmoeting en gezamenlijk gebruik van ruimten. 

Het is een compact gebouw waarbij door efficiŽntie in ontwerp extra ruimte en kwaliteit ontstaat met een optimum in comfort om leerprestaties te bevorderen. De relatie tussen de kosten van investering en exploitatie is vertaald in een gebouw waarin slimme keuzes zijn gemaakt om de exploitatie (onderhoud, schoonmaak en energieverbruik) te verduurzamen. Door geÔntegreerde keuzes in installaties en bouwkundig ontwerp te maken, is duurzaamheid geen window dressing, maar vormt een essentieel onderdeel van het ontwerp.

MoBius consult verzorgt de integrale advisering voor bouwfysica, akoestiek, duurzaam bouwen, brandveiligheid en installatietechniek.

15 november 2012, Ingebruikname Belasting- en Douanemuseum

Recent is in Rotterdam het Belasting- en Douanemuseum in gebruik genomen. Het museum is nu gevestigd in twee monumentale panden met daartussen een modern verbindingselement waarvan de buitengevel geheel transparant is. Zie ook het volgende artikel in Bouwwereld.

MoBius consult heeft voor dit project de advisering bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid verzorgd. Het huisvesten van een museum in een monument is altijd een bouwfysische uitdaging. Met name de gevolgen van de binnenklimaatcondities op de originele gevelelementen, zoals een steensmuur en de originele beglazing zijn aandachtspunten. Het moderne tussenstuk moest daarbij worden meegenomen, zonder dat de bezoekers grote overgangen in de binnencondities ervaren. 

Voor de brandveiligheid moest gezorgd worden voor voldoende ontvluchtingsmogelijkheden voor het museum, terwijl in de monumenten weinig aanpassingen mogelijk waren.

23 oktober 2012, Transfromatie kantoor moBius consult in Bouwwereld

Vandaag is een artikel verschenen in Bouwwereld over het vernieuwde kantoor van moBius consult in Driebergen. Het beschrijft de transformatie en renovatie van een bestaande houtwerkplaats naar een kantoor met energielabel A++. In het artikel staat uitgebreid beschreven welke maatregelen zijn toegepast en waarom. Klik hier om het hele artikel te lezen.

3 oktober 2012, Advisering akoestiek Oost-Indischhuis

In de binnenstad van Amsterdam is aan de Kloveniersburgwal het monumentale Oost-Indischhuis gelegen. Door de Universiteit van Amsterdam wordt het Oost-Indischhuis gebruikt als faculteit. Op ťťn van de binnenplaatsen is voor studenten een overleg- ontmoetingsplaats gerealiseerd door het aanbrengen van een glazen overkapping. Door de gebruikers van de ruimte worden klachten geuit over de slechte akoestiek van de ruimte. De ruimte wordt als lawaaiig ervaren en gesprekken zijn slecht verstaanbaar.

Binnen de randvoorwaarden is in samenwerking met Novawall gezocht naar innovatieve oplossingen om de akoestiek te verbeteren. De randvoorwaarden bestonden met name uit het behoud van het momentane karakter en beperkingen bij het aanbrengen van voorzieningen aan de monumentale gevels. Om het effect van maatregelen te beoordelen zijn statische rekenmethoden en ray tracing modellen gebruikt, die zijn geijkt met nulmetingen. Uiteindelijk is gekozen voor een oplossing waarbij geluidsabsorberende elementen rond een lichtelement hangend in de ruimte worden gehangen.

26 september 2012, Advisering vochtproblemen Spaarneziekenhuis

MoBius consult adviseert bij vochtproblemen in het oude mortuarium van het voormalige Spaarneziekenhuis in Haarlem. In beide vleugels van het gebouw bevindt zich een kelder onder het pand. In de zuidwestvleugel is tijdens de renovatie een volledig nieuwe betonnen bak gemaakt binnen de bestaande kelder. In de noordoostvleugel, het oude mortuarium, is de oorspronkelijke kelder gehandhaafd en zijn de wanden geÔnjecteerd met vochtwerende gel.

Naar aanleiding van klachten van bewoners over vocht op de muren, wordt het onderzoek gestart. In de kelders zijn de bergingen gesitueerd van de appartementen van het complex. Tijdens de bouw hebben de kelders vol met water gestaan. De grondwaterstand ligt op 1 ŗ 1,5 meter boven de bovenkant van de keldervloer. Voor het onderzoek zullen vochtmetingen, infraroodmetingen en duurmetingen van het binnenklimaat worden uitgevoerd. Daarnaast worden muurmonsters genomen om de chemische samenstelling van de muren te bepalen. De mogelijkheid bestaat dat de muren zijn vervuild met stoffen die destijds werden gebruikt in het mortuarium, waardoor de vochtwerende gel niet goed werkt.

10 september 2012, Cursus Duurzame Renovatie Woningen

In samenwerking met Eurecom verzorgt moBius consult 11 en 18 september een cursus duurzame renovatie woningen. De cursus is met name gericht op woningcorporaties en gemeenten. Het begrip duurzaamheid wordt breed opgevat en moet leiden tot een kwaliteitsverbetering van de woning. Dit betekent dat aan de ene kant wordt besproken hoe bestaande woningen energetisch kunnen worden geoptimaliseerd. Aan de andere kant wordt behandeld hoe een gezonde leefomgeving voor de bewoners kan worden gecreŽerd. Naast akoestiek en geluidsisolatie, komen problemen met vocht, schimmels en (een gebrek aan) ventilatie aan bod.

De cursus wordt opnieuw gegeven in Amersfoort op 29 januari en 5 februari. Er zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar. Voor informatie mail naar info@mobiusconsult.nl.

23 augustus 2012, Renovatie twee woningcomplexen in Leiden

Woningcorporaties de Sleutels gaat in de Sibeliusstraat en de Sweelincklaan in Leiden grootschalige renovatie uitvoeren. De doelstelling van de renovatie is het verbeteren van het energielabel met ten minste 2 stappen ťn verbetering van het comfort in de woning.Uitgangspunt hierbij is dat de besparing op het gasverbruik kan worden verrekend met de huurprijs.

MoBius consult heeft opdracht voor de advisering van dit project. Om tot een goede aanpak te komen wordt een matrix van maatregelen opgesteld waarbij de effecten van verschillende combinaties van installatietechnische en bouwkundige maatregelen inzichtelijk wordt gemaakt.  In de matrix worden eveneens de investerings- en exploitatiekosten opgenomen.

Een belangrijk onderdeel van de advisering is het waarborgen van de resultaten in de praktijk en het ondervangen van tegenvallende maatregelen. Dit betekent dat robuuste maatregelen worden geadviseerd die beperkt afhankelijk zijn van bewonersgedrag. Daarnaast worden maatregelen opgfenomen die kunnen worden toegepast om eventueel tegenvallende praktijkresultaten te verbeteren.

1 augustus 2012, Akoestische advisering Acapella te Hoofddorp

Bij de herinrichting van een gebouw aan de Capellalaan te Hoofddorp wordt het zogenaamde OGH-concept (Organisatie Gericht Huisvesten) toegepast. Er worden verschillende soorten ruimten gerealiseerd, waaronder geclusterde open werkplekken en open overlegplekken. Uit andere vergelijkbare situaties is gebleken dat mensen, die in open kantoorlandschappen werken, klachten hebben over concentratieproblemen en geluidsoverlast uit de omgeving of van collegaís in de buurt. Het is inmiddels duidelijk dat de akoestische kwaliteit van deze open kantoorzones een geheel andere aanpak behoeven dan de traditionele kamerkantoren. In dit project zijn de uitgangspunten uit het juni 2011 verschenen Handboek Bouwfysica van toepassing. Hierin worden uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van de geluidsisolatie en de nagalmtijd, maar ook voor spraak(on)verstaanbaarheid (ofwel spraakdiscretie) en geluidsafname per afstandsverdubbeling. MoBius consult heeft opdracht voor de advisering van deze akoestische aspecten.

9 juli 2012, Kantoor moBius consult driebergen weer in gebruik

In het weekend van 7/8 juli zijn de medewerkers van de vestiging Driebergen van moBius consult weer terug verhuisd naar het kantoor aan de Patrimoniumstraat. De oude timmerwerkplaats is getransformeerd naar een moderne kantoorruimte. Het industriŽle uiterlijk is behouden met ďopenĒ plafonds en vrij zicht op de dakspanten. Daarnaast is op veel vlakken een hoge kwaliteit gerealiseerd.

Door de toepassing van dakramen is er veel daglichtoetreding. Het daglicht komt door de vide komt tot op de begane grond. Hierdoor wordt het gebruik van kunstlicht geminimaliseerd. Met de toepassing van inbraakvrije spuivoorzieningen, is een goede doorstroming van de ruimte mogelijk Toepassing van geluidsabsorberend materiaal zorgt voor een akoestische scheiding tussen de begane grond en de 1ste verdieping.

Met de toepassing van een gebalanceerd ventilatiesysteem is de luchtkwaliteit gewaarborgd. Door toepassing van warmteterugwinning en de CO2-sturing gebeurt dit met minimale energieverliezen.

Het meest in het oog springend in het kantoor, is zeer goede bouwkundige schil. De entree vindt plaats via een voorpoortaal om de energieverliezen naar buiten te minimaliseren. Er zijn Rc-waardes van 6 to 10 m2K/W toegepast in de gevel. Alle nieuwe beglazing is uitgevoerd met drielaagsglas en de luchtdichting is zeer goed.

22 juni 2012, Advisering kantoren Alliantie

De kantoren van Alliantie Flevoland in Almere en Alliantie Amsterdam moesten opnieuw worden ingericht. Voor beide projecten is moBius consult betrokken bij de advisering van de akoestische aspecten van de verschillende soorten ruimten zoals de open werkvloer, loungeplekken, stilteruimten en vergaderruimten. Akoestische aspecten zijn van groot belang voor het succesvol toepassen van Het Nieuwe Werken. In de open ruimtes zijn dat aspecten als de galm en de spraak(on)verstaanbaarheid. Daarnaast is de akoestische afscheiding tussen de verschillende werkgebieden zeer belangrijk. Dit betreft bijvoorbeeld de geluidisolatie van wanden en deuren van de vergaderruimten en stiltewerkplekken, maar ook wijze waarop de loungewerkplekken akoestisch worden gescheiden van de open werkvloer.

De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met NEXT Architects te Amsterdam en D+Z Architecten + Projectmanagers te Naarden.

4 juni 2012, Klimaatevent Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug organiseert van 4 tot en met 17 juni de Duurzame Dagen, met als thema Klimaat en Energie. Het hoogtepunt van deze dagen is het klimaatevent op 15 juni bij Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen. Het klimaatevent staat helemaal in het teken van een klimaatneutrale Heuvelrug in 2035.

MoBius consult is natuurlijk betrokken bij het Klimaatevent. Vanuit ons kantoor in de gemeente Driebergen, opereren wij in heel Nederland om gebouwen zo duurzaam mogelijk te maken. Ons eigen kantoor draagt zeker bij aan de doelstelling van de gemeente: begin juli wordt het gebouw opgeleverd. De oude timmerwerkplaats is dan getransformeerd naar een hoogwaardig kantoorpand. Alle bouwkundige voorzieningen om naar energieneutraliteit te gaan zijn getroffen. Zeer goede isolatie en luchtdichting gecombineerd met kwalitatief hoogwaardige ventilatie gestuurd op vraagbehoefte vormen voor ons kantoor de basis.

MoBius consult verzorgt ondermeer een lezing op het event over het realiseren van energiezuinige gebouwen.

19 mei 2012, Brandveiligheidscontroles tijdens uitvoering voor stichting Bartimeus

MoBius consult gaat de brandveiligheidsvoorzieningen van de nieuwbouw- en renovatieprojecten van de stichting Bartimeus tijdens de uitvoering controleren. 

Bij het ontwerpen van een gebouw moet aan allerlei eisen op het gebied van brandveiligheid worden voldaan. Na het ontwerpproces heeft men echter alleen nog maar ďinkt op papierĒ. Dat wil zeggen dat de brandveiligheid in de praktijk nog moet worden gerealiseerd. Door ervaring met vele brandscans bij bestaande en net opgeleverde gebouwen, blijkt de vertaling van de brandveiligheid in het ontwerp naar praktisch uitgevoerde brandveiligheidsvoorzieningen niet vanzelfsprekend te zijn. 

Door controles en correctie tijdens de uitvoering wordt voorkomen dat de eigenaar/gebouwbeheerder achteraf voor eigen rekening de onvolledige brandveiligheidsvoorzieningen alsnog moet herstellen.

16 april 2012, Advisering herbesteming afbramerij Ulft

De afbramerij is een van de zeven rijksmonumenten op het Cite Industrielle in Ulft. Afgelopen jaren zijn de ideeŽn voor een herbestemming van de afbramerij vormgegeven voor een toekomstige invulling als creatieve en innovatieve broedplaats.In die creatieve broedplaats gaan ondernemers en kennisinstellingen aan innovaties werken die direct kunnen worden toegepast in het bedrijfsleven. Verleden, heden en toekomst van de maakindustrie zullen te zien en te ervaren zijn in de afbramerij.

Het project betreft totaal circa 2.300 m2 bvo met expositieruimten, workshopruimtes en werkplaatsen. Een belangrijke ambitie van het project is het streven naar een zo duurzaam mogelijke herbestemming. Bovendien zal het ontwerp voor de zomer moeten worden afgerond.

MoBius consult verzorgt de advisering bouwfysica en duurzaamheid.

10 april 2012, bereikbaarheid moBius consult

Vanwege de verbouwing is het kantoor in Driebergen tijdelijk niet bereikbaar. Als u telefonisch contact opneemt met de vestiging Driebergen zult u in principe worden doorverbonden met de Vestiging Delft. 

Tot half juni zal tijdelijk kantoor gehouden worden bij de Stichting Welnķh in de oude Kampwegkerk in Doorn. 

30 maart 2012, Advisering nieuwbouw MFA Krimpen aan de Lek

Aan de westkant van Krimpen aan de Lek wordt een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) gebouwd. Voor de selectie van de architect is een prijsvraag uitgeschreven. Het winnende ontwerp is gemaakt door atelier PRO architekten. In de MFA komen twee scholen, een buitenschoolse opvang en een gymzaal. Het projectomvat circa 3.200 vierkante meter bvo.

De toekomstige gebruikers van de MFA hebben de ambitie om een mooi, inspirerend, flexibel, multifunctioneel, transparant, fris en duurzaam gebouw te realiseren. Hiervoor is een Programma van Eisen samengesteld op basis van ondermeer de eisen voor Frisse Scholen.

Alle gedeelde functies zijn tussen de twee basisscholen geplaatst. Dit heeft ertoe geleidt dat de gymzaal centraal tussen de twee scholen staat en hiermee een tweetal schoolpleinen ontstaan met ieder een eigen karakter. Intern staat de gymzaal in directe verbinding met de peuterspeelzaal en de BSO waardoor deze volledig multifunctioneel in gebruik zijn. Het voordeel van deze rug-aan-rug situatie zorgt ervoor dat beide basisscholen flexibel gebruik kunnen maken van zowel de gymzaal, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. Aandachtspunt hierbij is de akoestische kwaliteit van de verbindingen.

In opdracht van Hevo verzorgt moBius consult de advisering van de bouwfysische en akoestische aspecten en de brandveiligheid.

 

20 maart 2012, Werkzaamheden ict en telefoon moBius driebergen

De renovatie van de Timmerfabriek naar een energieneutraal pand is in volle gang. Over enkele weken zullen de medewerkers in Driebergen naar een tijdelijke huisvesting in Doorn gaan. Tot die tijd is er af en toe enige overlast van de verbouwing. Donderdagmiddag 22 maart (na 5 uur) en op vrijdag 30 maart en vrijdag 7 april is het mogelijk dat telefoon en email tijdelijk niet werken. U kunt dan direct contact opnemen met een medewerker via zijn of haar mobiele nummer of via onze vestiging in Delft: 015 215 96 00.

27 februari 2012, Advisering renovatie kantoor GroenLinks

Het kantoor waar het landelijk bureau GroenLinks is gevestigd, is een rijksmonument aan de Oude Gracht in Utrecht. Dit pand zal worden gerenoveerd, waarna ook het wetenschappelijk bureau en de jongerenorganisatie hier zullen worden gehuisvest. Hierbij geldt zowel voor de werkomgeving, als voor het energiegebruik "de hoogste ambitie". Daarnaast moeten de monumentale aspecten van het pand behouden blijven. Hiermee wordt duurzaamheid in de breedste zin van het woord nagestreefd.   

MoBius consult verzorgt de integrale advisering in dit project. Naast alle aspecten van duurzaamheid zal de bouwfysica en vochthuishouding voor de renovatie van het monument belangrijk zijn. Onderdeel van de duurzame leefomgeving zijn het binnenklimaat, akoestiek en lichttoetreding. De advisering installatietechniek zal dan ook sterk gerelateerd zijn aan de duurzaamheidsambities. Binnen de monumentale randvoorwaarden zal de brandveiligheid worden gerealiseerd.

2 februari 2012, Cursussen Duurzame renovatie, Akoestiek en Brandveiligheid

MoBius consult organiseert in samenwerking met Eurecom een drietal cursussen. Die elk in het voorjaar en in het najaar gegeven:

- Duurzame renovatie woningbouw
- Akoestiek in woningbouw en utiliteitsgebouwen
- Brandveiligheid van gebouwen

De docenten zijn ervaren adviseurs in de betreffende vakgebieden en zullen de theorie inzichtelijk maken middels tal van praktijkvoorbeelden.

Voor meer informatie klik op het onderwerp of neem contact op met ir. Martina Moerman op ons kantoor in Delft (015 215 96 00). Wilt u deelnemen aan de cursus, dan kunt u zich aanmelden op www.eurecom.nl.

25 januari 2012, Realisatie zwembad de Geusselt

Op dit moment wordt in Maastricht het Geusseltbad gebouwd. Bouwwereld noemt het bad het duurzaamste zwembad van Nederland. Kijk voor hun artikel hier.

Een van de manieren waarop het zwembad energie bespaart is door een zeer goede bouwkundige schil. MoBius consult is intensief bij het ontwerp van dit aspect betrokken geweest.

18 januari 2012, Nieuwbouw Matrix op RTLz en RTL nieuws

RTL laat het grote publiek kennismaken met Life Sciences in Nederland en de nieuwbouw op Science Park Amsterdam in het bijzonder. Daar heeft MATRIX Innovation Center het initiatief voor genomen. 

MoBius consult maakte deel uit van het ontwerpteam van de nieuwbouw. Voor meer informatie klik hier.

5 januari 2012, Advisering nieuwbouw woningen Naaldwijk

In Hoogeland te Naaldwijk wordt door Vestia een compleet nieuwe woonwijk gerealiseerd in verschillende deelfasen. Dit project is bij uitstek een voorbeeld van de toepassing van Low-Exergy. In de zomer wordt zonnewarmte onttrokken aan de nabij gelegen kassen van het Prominent. De gewonnen warmte wordt opgeslagen in ondergrondse energieopslagsystemen met grondwaterbronnen. De woningen zijn eveneens op de bronnen aangesloten. Alle woningen worden voorzien van een warmtepomp. De ruimteverwarming, ruimtekoeling en warmtapwater worden middels de warmtepomp gerealiseerd.

MoBius consult verzorgt de advisering van de bouwfysische en akoestische aspecten en deuitwerking van de E- en W-installatietechniek. De betreffende deelfasen bestaan uit eengezinswoningen, groepswoningen en miva-woningen.

2 januari 2012, Gelukkig nieuwjaar

De medewerkers van moBius consult wensen alle relaties een voorspoedig 2012.

11 december 2011, De groene kamer

Het team onder leiding van architectenbureau NEXT heeft voor twee van de vier onderdelen gewonnen in de architectuurwedstrijd voor het nieuwe Landgoed De Groene Kamer in Tilburg-West. Met de selectie van de architecten komt het proces van de totstandkoming van dit nieuwe landgoed, met een omvang van ruim 30 hectaren, in een volgende fase. De Groene Kamer is een landgoed dat buitenbeleving op vernieuwende wijze dichtbij de mensen wil brengen. Het landgoed combineert hoogwaardige retail en duurzaam ondernemen met bijzondere landschappelijke inpassing en de ontsluiting van omliggende natuur.

MoBius consult maakte deel uit van het team van NEXT als adviseur op het gebied van duurzaam bouwen.

20 november 2011, Thermografisch onderzoek Landgoed Eemwijk

Het landgoed Eemwijk wordt gerenoveerd en krijgt een nieuwe bestemming als kantoorvilla. Het is gewenst dat het energiegebruik van het pand aanzienlijk wordt verminderd. Vanwege de monumentale aspecten van zowel het exterieur als het interieur is dat echter moeilijk.

MoBius consult heeft  een thermografisch onderzoek uitgevoerd om de potentiŽle problemen bij naisolatie in kaart te brengen. Met een thermografisch onderzoek kunnen de koudebruggen en de luchtlekkages in kaart worden gebracht. Hiermee kan worden vastgesteld op welke wijze het beste kan worden geÔsoleerd en welke extra maatregelen noodzakelijk zijn. Kijk voor meer informatie op de hier.

7 november 2011, Eerste paal Energieneutraal Studentenpaviljoen Erasmus Universiteit

Vandaag is de eerste paal geslagen voor het studentenpaviljoen voor de nieuwe campus van de Erasmus universiteit. Het gebouw is een ontwerp van De Zwarte Hond / Powerhouse company. Het gebouw is de blikvanger en de centrale ontmoetingsplek van de nieuwe campus. Het gebouw wordt energieneutraal uitgevoerd, onder andere door veel passieve maatregelen voor de klimaatbeheersing en zonnecellen op het dak ter compensatie van het noodzakelijke elektriciteitsgebruik.

Kijk voor meer informatie naar het filmpje.

20 oktober 2011, Gastdocent voor de workshop "Ergonomie van geluid, verlichting en binnenklimaat"

Op 23 en 24 november aanstaande wordt de workshop "Ergonomie van geluid, verlichting en binnenklimaat" in Nunspeet gehouden door Ergonomie Opleidingen Nederland. Arjen Raue en Menno van Rhijn zullen als gastdocent de onderdelen onderdelen binnenklimaat en geluid geven.    

In deze tweedaagse Workshop komen op praktische wijze verschillende omgevingsfactoren met betrekking tot het inrichten van de werkplek aan bod, zoals licht en verlichting, geluid en lawaai, ventilatie en temperatuur.

De workshop is met name bedoeld voor arboprofessionals, ontwerpers van kantoren en beoordelaars van werkplekken in moeilijke omgevingen. Voor de cursus is geen specifieke Ergonomische vooropleiding noodzakelijk.

Meer info over de workshop is te vinden op www.ergonomieopleidingen.nl. Neem contact op met Menno van Rhijn (0343 512886) als u zelf interesse heeft in deze workshop. Inschrijven kan tot 1 november aanstaande.

10 oktober 2011, Advisering Renovatie en Nieuwbouw zorgboerderij Oude Mars

De Oude Mars is een monumentale boerderij in Zwolle. Zorgspectrum het Zand gaat hier een kleinschalig woonzorgcomplex realiseren voor 32 personen met een niet-aangeboren hersenafwijking. Hiervoor wordt de boerderij gerenoveerd en wordt een deel nieuwbouw gerealiseerd. MoBius consult verzorgt de advisering bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

Vanwege de status als rijksmonument zijn er randvoorwaarden aan de ontwerpvrijheid voor de boerderij. In het deel nieuwbouw is wat dat betreft veel meer mogelijk. Het desalniettemin realiseren van gelijkwaardige woonzorgeenheden in beide gebouwdelen is voor moBius consult een aandachtspunt. Met name voor de boerderij zijn de daglichttoetreding en de vochthuishouding aanvullende aandachtspunten.

26 september 2011, Hotel Corpus te Oegstgeest

MoBius consult toetst de geluidsisolatie van diverse scheidingsconstructies in het hotel Corpus te Oegstgeest.

Conform de eisen als geformuleerd in de ‘Hilton Design Guide’ dient getoetst te worden aan de Amerikaanse STC-normering.

Om de toetsing te kunnen uitvoeren moet voor de gebruikelijke gehanteerde grootheden voor de geluidsisolatie (Rw en Ri) een vertaalslag worden gemaakt naar STC-ratings. Enerzijds wordt hiervoor gebruik gemaakt van een formule die bij benadering de STC-waarde geeft afhankelijk van de massa (in pounds per square foot). Deze benadering is echter niet goed toepasbaar voor lichte constructies zoals deuren en veel gebruikte glaspakketten. Voor een meer gedetailleerde bepaling van de STC is een spreadsheet ontwikkeld, waarmee op basis van de geluidsisolatiewaarden per tertsband of octaafband van een (samengestelde) constructie de STC kan worden bepaald. Deze spreadsheet is gebaseerd op de verschuiving van een referentiecurve ten opzichte van de isolatiewaarden (Ri) per terts- of octaafband. Met deze sheet kan ook de STC-rating van een samengestelde gevel worden bepaald.

Uit de berekeningen blijkt onder andere dat de relatie tussen Rw en STC van massieve wanden (op basis van de eerdergenoemde massaformule) ook goed hanteerbaar voor metalstud wanden met een Rw-waarde groter dan 50 dB.

2 september 2011, Woontorens De Raden in Den Haag

MoBius consult verzorgt in opdracht van Vestia de advisering van drie nieuwe woontorens in Den Haag Zuid-West. De torens bestaan uit 8 bouwlagen met woningen. Op de begane grond zijn deels de entree en bergingen gesitueerd. De gevels van het plan zijn voor een deel geluidsbelast ten gevolge van het weg- en tramverkeer op de omliggende wegen. MoBius consult verzorgd het hogere waardeonderzoek en de advisering met betrekking tot de gevelgeluidswering, ventilatie, daglicht, energieprestatie en brandveiligheid.
De advisering is vooraf gegaan door een quickscan m.b.t.geluidsbelasting, gevelgeluidswering en EPC, die is uitgevoerd in 2010 .

9 augustus 2011, Uitvoering Renovatie Belasting- en DouaneMuseum Rotterdam

Het Belasting- en DouaneMuseum in Rotterdam is gehuisvest in twee geschakelde panden, een rijksmonument uit 1909 en een gemeentelijk monument uit 1911. De panden worden momenteel volledige gerenoveerd en gerestaureerd met respect voor de historische waarde.

MoBius consult heeft vanaf medio 2009 de advisering ten aanzien van de bouwfysische en brandveiligheidsaspecten verzorgt. Tijdens de uitvoering voert moBius consult controles uit ten aanzien van de bouwfysische en brandveiligheidsaspecten. Het museum zal medio 2012 weer zijn deuren openen.

20 juli 2011, Advisering MFA Oranjehof en 35 woningen te Langbroek

MoBius consult verzorgt de advisering bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) Oranjehof en 35 woningen te Langbroek. De opdrachtgever van het project is Volksbelang te Wijk bij Duurstede, de architectuur is in handen van Topos architecten te Waddinxveen. 

De multifunctionele accomodatie zal worden gesitueerd op de begane grond. Hierin zullen verschillende gebruikers worden ondergebracht, zoals een dorpshuis, stichting Reinaerde (dagbesteding gehandicapten), stichting QuaRijn (zorgverlening), een supermarkt, een basisschool, een bibliotheek, een peuterspeelzaal en mogelijk buitenschoolse opvang. Centraal in het gebouw bevinden zich een grote zaal en een patio. De 35 woningen zijn gelegen op de eerste tweede verdieping van het complex. Deze zelfstandige wooningen zullen ook geschikt zijn voor mensen met behoefte aan thuishulp.

Speciale aandachtspunten in het project zijn het voorkomen van brandoverslag tussen de verschillende brandcompartimenten, ontvluchting van het gebouw, het realiseren van een goede ruimteakoestiek in de verschillende functies van de MFA en het voorkomen van geluidsoverlast. Om geluidsoverlast vanuit de grote zaal naar de woningen en nabij gelegen gebruiksfuncties te voorkomen, zal de grote zaal volledig worden gedillateerd van de rest van het gebouw. Waarschijnlijk wordt tevens een geluidsisolerende doos-in-doos constructie toegepast. De aanvraag van de omgevingsvergunning zal volgens de planning nog dit jaar plaatsvinden, waarna de uitvoering naar verwachting medio 2012 zal starten.

5 juli 2011, Rapportage initiatieffase NESK-projecten

In opdracht van AgentschapNL voert moBius consult de monitoring uit van het realisatieproces van de NESK-projecten. Deze procesmonitoring loopt vanaf de initiatieffase tot en met de realisatiefase voor in totaal 15  projecten, die tot de energiezuinigste gebouwen van Nederland kunnen worden gerekend.

In 2010 is de subsidie toegekend en is de monitoring gestart. Op basis van de door moBius consult verzamelde gegevens uit het eerste jaar is nu een rapportage opgemaakt, die voornamelijk de initiatieffase bestrijkt. Omdat veel projecten nog midden in het proces zitten om het gebouw te realiseren, kunnen nog geen definitieve conclusies worden getrokken. Er zijn echter wel al een aantal interessante bevindingen. De rapportage over de scholen is opgesteld door Van Rijn Advies. De rapportage over de  kantoren is door moBius consult geschreven.

21 juni 2011, Advisering akoestiek in grote kantoorruimte Portaal

Het gebouw Nieuwe Energie is het kantoorpand van woningcorporatie Portaal. Een deel van de werkplekken is gesitueerd in grote, hoge ruimtes. Na ingebruikname van het pand, bleken in deze ruimtes veel klachten over de akoestiek te bestaan. MoBius consult heeft op basis van een inventarisatie ter plaatse en akoestische berekeningen een advies opgesteld over de akoestische verbetering van de ruimte.

In de komende maanden zullen de voorgestelde maatregelen worden aangebracht. MoBius consult is nu betrokken om de verbeteringen te monitoren. Zowel in de oude als in de nieuwe situatie zullen metingen worden uitgevoerd om de akoestische kwaliteit te kwantificeren. Zo wordt de verandering eenduidig vastgelegd en kan aan de gebruikers duidelijk worden gecommuniceerd hoe hun werkomgeving is verbeterd.

31 mei 2011, Advisering zorgcomplex Nieuwe Patria in Almere

MoBius consult gaat samenwerken met KAW Architecten aan de plannen voor de nieuwbouw van een zorgcentrum voor Indonesische ouderen, waarin tevens een dagopvang en een restaurant gehuisvest zullen worden. MoBius consult verzorgt de advisering voor bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en installatietechniek. De nieuwbouw wordt gerealiseerd aan de rand van Almere, dicht bij de Oostvaardersplassen. Het vloeroppervlak bedraagt circa 4.000 m2, verdeeld over vijf paviljoens met twee bouwlagen.

Naast bewonerskamers in de paviljoens krijgt 1 paviljoen een openbaar karakter. Hierin is een restaurant gepland en een keuken waar ook voor Indonesische ouderen in de omgeving gekookt zal gaan worden. De paviljoens worden onderling met elkaar verbonden door een gangzone met algemene functies. Het gebouw wordt ontworpen voor de zorgvraag van nu, rekening houdend met een veranderende zorgvraag. In de toekomst kunnen zorgeenheden samengevoegd worden en indien nodig makkelijk omgebouwd tot woningen. Naast de beoogde flexibiliteit is de de relatie tussen binnen- en buitenruimten een belangrijk uitgangspunt van het ontwerp. In het ontwerpproces zal een evenwicht gezocht moeten worden tussen het uitzicht vanuit de bewonerskamers en de zonbelasting op de gevel.

18 mei 2011, Akoestische advisering Kerk de Regenboog

In opdracht van de stichting vrienden van kerkgenootschap Evangeliegemeente verzorgt moBius consult in samenwerking met Spect Gebouwenconsult de akoestische advisering van de nieuwbouw van twee kerkzalen van evangeliegemeente de Regenboog te Veenendaal. De nieuwbouw wordt gerealiseerd aan een bestaand schoolgebouw. De advisering bestaat uit de geluiduitstraling naar de omgeving, de geluidsisolatie tussen verschillende ruimten en de ruimteakoestiek van de twee kerkzalen.

Vanwege de locatie in een woonwijk worden door moBius consult maatregelen geadviseerd om de overlast naar de omgeving, met name voor concerten in de avondperiode te voorkomen.

Door de twee kerkzalen akoestisch volledig te scheiden is het mogelijk de zalen gelijktijdig te gebruiken. Hierbij is het mogelijk tegelijkertijd in de kleine zaal live muziek plaatsvindt met hoge geluidvolumes en in de grote zaal een kerkdienst met stille passages.

Voor de zalen is het van belang een passende akoestiek te creŽren. Enerzijds moet de beleving van de zalen voor samenzang levend zijn, anderzijds moet voor live muziek van een popband de nagalmtijd niet te hoog zijn. De advisering wordt ondersteund door 3D-computermodellen. Hierbij worden diverse akoestische parameters  in kaart gebracht, waaronder ongewenste reflecties en de geluidverdeling in de zaal. 

25 april 2011, Advisering energieneutraal Studentenpaviljoen Erasmus Universiteit

MoBius consult verzorgt de advisering installatietechniek, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid ven het nieuwe studentenpaviljoen van de Erasmus Universiteit.

Het Studentenpaviljoen wordt het bruisende culturele hart van wereldcampus Woudestein anno 2013. Het duurzame paviljoen heeft grote flexibele ruimtes. Er komen o.a. een Grand Cafe, een theaterzaal met foyer en een ruimte met studiewerkplekken in. Het ontwerp is van  de architectencombinatie De Zwartehond / Powerhouse company.

Het vrijstaande Studentenpaviljoen met hetďzwevendeĒ dak komt op de kruising van de twee hoofdassen van de campus: de Erasmus Plaza en de Institutenlaan. Het vormt een natuurlijke overgang van het geplande hoogbouwdeel van de campus naar het parkachtige lage deel.

Voor het gebouw zijn hoge energieambities vastgesteld. Het is de bedoeling dat het gebouw energie-neutraal wordt. 

11 april 2011, Martina Moerman in dienst bij moBius consult

Vanaf vandaag is moBius consult versterkt met een nieuwe senior adviseur, Martina Moerman. Martina is een ervaren adviseur op het gebied van bouwfysica, energie en duurzaam bouwen. Dit geldt voor utiliteitsbouw, woningbouw, nieuwbouw en renovatie. Haar kennis en passie over duurzaamheid past zij hierbij ook toe als BREEAM-NL expert (www.breeam.nl). Recent heeft zij in deze rol een excellent ontwerpcertificaat behaald. Naast de advisering bij moBius consult geeft Martina les op de Haagse Hogeschool in Den Haag bij de opleiding bouwkunde.

4 april 2011, Benoeming Tanja Bremer lid MER

Met ingang van april 2011 is Tanja Bremer, senior adviseur bij moBius consult, benoemd tot formeel lid van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie adviseert het bevoegd gezag over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten (MER). Het bevoegd gezag is de overheidsinstantie die een besluit moet nemen over een m.e.r.-plichtige activiteit.

10 maart 2011, Eerste stap renovatie kantoor Driebergen

Er wordt hard gewerkt aan het duurzame kantoor van moBius consult in Driebergen. Deze week wordt het dak aan de buitenzijde geÔsoleerd met een pakket van 140 mm PIR. Hiermee wordt een warmteweerstand (Rc) van circa 6 m2K/W gehaald. Meer isolatie is aan de buitenzijde bouwkundig niet mogelijk met de bestaande constructie, daarom zal ook aan de binnenzijde nog worden geÔsoleerd. In het dak zijn negen dakramen toegepast met drielaagsglas. De ramen zijn voorzien van zonwering en kunnen elektrisch worden geopend ten behoeve van spuiventilatie in de zomer.

17 februari 2011, Advisering vochtproblemen Atelier Rijksmuseum

Het atelier van het Rijksmuseum is gevestigd in een deels monumentaal pand aan de Hobbemanstraat in Amsterdam. In het Atelier wordt kunsthistorisch onderzoek gedaan en worden werken van het Rijksmuseum gerestaureerd. Er zijn verschillende problemen geconstateerd die gerelateerd zijn aan de vochthuishouding. MoBius consult is gevraagd om de oorzaak van de problemen te onderzoeken en te adviseren over het oplossen van de problemen.

In monumentale panden komen regelmatig vochtproblemen voor. De problemen worden groter als het pand zwaar geklimatiseerd wordt. Enkele jaren geleden heeft moBius consult bijvoorbeeld onderzoek uitgevoerd naar de vochtproblematiek bij binnenzetraamconstructies in monumentale musea (folder Rijksgebouwendienst). Het onderzoek in het Atelier is deze week gestart met het plaatsen van sensoren voor duurmetingen en metingen van het vochtgehalte in muren en wanden.

26 januari 2011, Duurzaamheidsgekte centraal in workshop BouwBeurs

Duurzame gebouwen scoren soms tůch laag in een GreenCalc- of BREEAM-berekening. Soms ook is een gebouw wťl duurzaam volgens het ene label, maar niet volgens het andere. Hoogste tijd om een eind te maken aan deze Ďlabelgekteí, vinden IMd Raadgevende Ingenieurs, Atelier PRO, instituut NIBE en moBius consult.

Directe aanleiding voor het initiatief is een project dat de vier vorig jaar samen deden. Ondanks de vele duurzame maatregelen die werden genomen, scoorde het gebouw relatief laag in GreenCalc. Extra Ďnoodgrepení waren nodig om de gewenste score te halen. ďWe keken elkaar aan en zeiden: Waar zijn we nu mee bezig? Willen we duurzaam bouwen of punten scoren?Ē

De initiatiefnemers willen opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers vooral bewust maken van de elementen die een gebouw daadwerkelijk duurzamer maken. Samen met de aanwezigen worden voor constructie, gevel, inbouwpakket en installaties een aantal concepten besproken, met de vraag: welke moeten we uit duurzaamheidsoogpunt toepassen? Vervolgens worden die concepten aan verschillende duurzaamheidslabels getoetst.

De workshop is op woensdag 9 februari van 14.00 tot 16.00 uur in het Duurzaamheidspaviljoen op de Internationale BouwBeurs 2011, Jaarbeurs Utrecht. Er zijn bijdragen van ir. Ernstjan Cornelis (Atelier PRO), ir. Pim Peters (IMd Raadgevende Ingenieurs), prof. Michiel Haas (NIBE) en ir. Peter Erdtsieck (moBius consult).

17 januari 2011, Advisering onderwijspark Ezinge

In het gebied Ezinge te Meppel, grenzend aan de woonwijk Ezinge zal een onderwijspark worden gerealiseerd. De ontwikkeling vindt plaats op het braakliggende terrein van de voormalige fabriek van Friesland Food. De locatie is geluidbelast door de nabijheid van de spoorlijn.

Naast theorielokalen, instructielokalen, praktijkruimten, nevenruimten, gemeenschapsruimten en horeca voor onderwijs zal ook een sportcomplex worden gerealiseerd naast de al bestaande buitensportaccommodaties. Het onderwijspark zal worden gebruikt door ongeveer 3200 studenten en 300 personeelsleden.

MoBius Consult gaat de advisering bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid verzorgen. Het doel van het integraal ontwerpteam (o.a. met Atelier Pro) is tot een uitdagend, duurzaam en energiezuinig ontwerp te komen.

10 januari 2011, Verhuizing kantoor moBius consult Driebergen

Tussen kerst en oud en nieuw is moBius consult Driebergen verhuist naar een nieuw pand. Het nieuwe adres is:

Patrimoniumstraat 1
3971 MR
Driebergen

23 december 2010, Prettige feestdagen en een gelukkig 2011

Vanaf vrijdag 24 december tot maandag 3 januari zijn de kantoren van moBius consult met kerstreces. De medewerkers van moBius consult wensen iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig 2011.

9 december 2010, Start bouw Fletcher Tower

Projectontwikkelingsmaatschappij M. Caransa gaat bij de Foodstrip in Bullewijk een 120 kamers tellende hoteltoren neerzetten voor de Nederlandse Fletchergroep. Het gebouw is een ontwerp van Benthem Crouwel. MoBius consult verzorgt de advisering bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaam bouwen.

Het ronde gebouw met ronde ramen krijgt over zestien verdiepingen 120 viersterrenkamers. Op de zeventiende en achttiende etage komen vergaderzalen, een fitnesscentrum en restaurants.  

Naast de opvallende uitstraling wordt een ambitieniveau van Greencalc label A gehanteerd voor duurzaamheid. MoBius consult heeft hiervoor de methodiek van Greencalc aangepast, zodat deze ook toepasbaar is voor hotels.  

De start van de bouwwerkzaamheden begint op 17 december. In oktober 2012 gaat het Fletcher Tower Hotel open. Caransa bouwt even verderop langs de A2 ook aan de uitbreiding van het oude motel Vinkeveen. Ook hier is moBius consult als adviseur betrokken (zie nieuwsitem 4/1/10).

29 november 2010, Advisering laboratoriumgebouw Matrix VI in Amsterdam.

MoBius consult gaat de advisering uitvoeren van het life science-gebouw Matrix VI gelegen op het Amsterdam Science Park te Amsterdam. Het gebouw wordt ontworpen door Ector Hoogstad Architecten. De advisering heeft betrekking op de bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Het vloeroppervlak bedraagt circa 5.600 m2, verdeeld over zes bouwlagen. Het betreft een gebouw waar vooral laboratoriumfaciliteiten zijn geherbergd. Naast laboratoria zijn er kantoorruimten, vergaderruimten en een kantine in het gebouw aanwezig. Een deel van de kantoorruimten en laboratoria worden flexibel ontworpen zodat deze van functie kunnen veranderen. Omdat het gebouw aan verschillende partijen verhuurd gaat worden, is ook de indeling van de verdiepingen flexibel.

Naast de flexibiliteit van het gebouw, is de gevel met verticale glazen lamellen een belangrijk bouwfysisch onderwerp. MoBius consult zal middels een zelf ontwikkeld model de zonbelasting uitrekenen voor verschillende opstellingen en afmetingen van de lamellen. Hiermee zal een optimum worden bepaald voor zonbelasting en uitzicht.

11 november 2010, Advisering renovatie Nieuw Amsterdam

Nabij het station Bijlmer ligt het kantoorcomplex Nieuw Amsterdam. Dit complex ondergaat een ingrijpende renovatie waarbij tevens functiewijzigingen van delen van het complex plaatsvinden. Daarnaast vindt uitbreiding plaats met een plint met horeca en detailhandel, een tweetal horeca-locaties en een opbouw op de zesde verdieping.  De gevel van het complex wordt in zijn geheel vervangen. Het totale bruto vloeroppervlakte omvat meer dan 40.000 m2.

MoBius consult zal in dit project de advisering verzorgen inzake bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Het ontwerp wordt uitgevoerd door Laurens Cobben van ArchitectenCie. De projectleidng is in handen van BBN Adviseurs. Verder zijn in het ontwerpteam betrokken: IBS-consultants, Royal Haskoning en ABT.

22 oktober 2010, Marketing van duurzaamheid

Hoe komen we van demonstratieprojecten tot een volumemarkt voor geavanceerde woningrenovatie met een zeer lage vraag naar energie? ĎIEA SHC Taak 37í  is een internationaal samenwerkingsverband waarin de afgelopen drie jaar onderzoek is gedaan naar verschillende aspecten van duurzame renovatie. Mobius consult heeft, mede-gefinancierd door Agentschap NL geparticipeerd in dit samenwerkingsverband, waarin een groep ervaringsdeskundigen heeft samengewerkt om het aspect van marktpenetratie en innovatiediffusie te onderzoeken.

Analyses laten zien dat veel landen een enorm potentieel hebben voor energiebesparing in de bestaande gebouwen. Dit potentieel wordt echter nauwelijks grootschalig in de praktijk gerealiseerd. De vraag is: Hoe kan de overgang versneld worden van enkele demonstratieprojecten naar de volumemarkt? In taak 37 is zowel gekeken naar een autonome marktontwikkeling, als naar interventies door overheden.

MoBius consult is een van de hoofdauteurs van de IEA-publicatie "From demonstration projects to volume market".  Deze publikatie beschrijft de drie fasen van marktpenetratie: marktintroductie, groeifase en volume markt  via vier invalshoeken: aantrekkelijkheid, concurrentievermogen, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Aparte hoofdstukken belichten de drijvende krachten, de belemmeringen en de kritische succesfactoren die belangrijk zijn in de verschillende fases.

De schermeversie van de publicatie is hier te downloaden. Voor een versie met een hogere resolutie kunt u contact opnemen met mail@mobiusconsult.nl.

5 oktober 2010, Advisering nieuwbouw gemeentehuis Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe gaat in Elst haar nieuwe "Huis der Gemeente" realiseren. Als architect is hiervoor Atelier Pro ui Den Haag geselecteerd. MoBius consult adviseert ten aanzien van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Het gemeentehuis bestaat uit een publieksgedeelte en een back-office waarin met name in kantoortuinen wordt gewerkt. De akoestiek zal hierdoor een belangrijk aandachtspunt zijn, mede omdat waarschijnlijk betonkernactivering wordt toegepast.

Het nieuwe gemeentehuis is deel van de upgrade van het stationsgebied. Het gebouw is gesitueerdaan het stationsplein en deels aan het spoor. Aan deze zijde wordt een dove gevel gerealiseerd.

15 september 2010, Advisering energie-efficientie stadhuis Zwolle

Het gemeentebestuur van Zwolle neemt haar voorbeeldfunctie op het gebied van energiebesparing serieus en wil de energie-efficiŽntie van het stadhuis verbeteren. Samen met Team 4 architecten uit Groningen is moBius consult gevraagd om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om het energieverbruik te verlagen. Het onderzoek richt zich op een integraal pakket aan maatregelen dat genomen kan worden met respect voor de karakteristieke gebouwkenmerken.

Ter ondersteuning van de advisering en voor de kwantificering van de verbeteringen, zal moBius consult het energielabel bepalen voor de originele en de verbeterde situatie.

27 augustus 2010, MoBius consult en TU Delft starten werkgroep "Akoestiek en Het Nieuwe Werken"

Bij kantoorinnovatie wordt tegenwoordig vaak gekozen voor grote open werkruimten, waar verschillende functies met verschillende niveaus van concentratie een werkplek krijgen. Er zijn organisaties die deze manier van werken ver doorvoeren met mogelijkheden voor thuiswerken, concentratie-werkplekken, loungeplekken, overlegmogelijkheden enzovoort. Het komt echter ook veel voor dat, voornamelijk uit overwegingen van ruimtebesparing en daarmee besparingen in de huisvestingkosten, wordt overgegaan tot het inrichten van werkplekken in grote kantoorruimten. Dit gebeurt dan zonder deze extra voorzieningen en zonder ingrijpende veranderingen in de organisatie en manier van werken. In de praktijk gaat het in die gevallen heel vaak fout. Door al het geluid kunnen medewerkers zich niet goed concentreren op hun werk en wordt een gebrek aan privacy ervaren.

Er is voor de akoestische kwaliteit van de open kantoorruimten nog geen goede richtlijn voorhanden. Bestaande richtlijnen zijn tientallen jaren geleden door de Rijksgebouwendienst ontwikkeld en zijn vooral bedoeld voor kamerkantoren. Er worden alleen eisen gesteld aan de nagalmtijd en het achtergrondgeluidsniveau ten gevolge van omgevingsgeluid en van installatiegeluid. De akoestische situatie in grote open werkruimten is echter een stuk ingewikkelder dan in kamerkantoren. MoBius consult heeft al goede ervaringen opgedaan met het gebruik van twee extra criteria: de Afstandsreductie en de Spraakonverstaanbaarheidsindex. Onlangs is een werkgroep gestart waarin moBius consult samen met de TU Delft een richtlijn en beoordelingsmethode, alsmede een voorbeeldenboek zal ontwikkelen.

9 augustus 2010, Advisering nieuwbouw brede school Opwierde

MoBius consult adviseert bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid voor de nieuwbouw van de brede school Opwierde te Appingedam. Het gebouw wordt ontworpen door architectuurstudio HH. Centraal in het gebouw zijn twee gymzalen geprojecteerd. Daaromheen worden les- en studieruimten gegroepeerd voor drie basisscholen, een peuterspeelzaal en kinderopvang. Uitgangspunt bij de advisering is een energiezuinig gebouw met een prettig binnenklimaat in de zomer door optimaal gebruik van bouwkundige maatregelen. Het gebouw krijgt een open karakter; om geluidsoverlast te voorkomen, zal speciale aandacht worden besteed aan de ruimteakoestiek en geluidsisolatie.

5 juli 2010, Advisering brede school Lisse

MoBius consult gaat samenwerken met BBHD Architecten aan de plannen voor de nieuwbouw van een brede school, waarin twee basisscholen, St Willibrord en de Tweemaster, samen met de kinderopvang SKOL gehuisvest zullen worden. MoBius consult verzorgt de advisering voor bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaam bouwen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op het perceel van de huidige St.Willibrordschool aan de Oranjelaan te Lisse. In het gebouw zullen onder andere 18 lokalen, speellokalen, een kinderdagverblijf, ruimten voor buitenschoolse opvang en een gemeenschappelijke gymzaal worden gerealiseerd. Mogelijk wordt het plan nog uitgebreid met enkele gelijksoortige functies.

Bij het ontwerp van een school zijn veel aspecten van belang. Naast de esthetische kwaliteit, wordt de beleving en de bruikbaarheid van een gebouw, sterk bepaald door het thermisch binnenklimaat, de akoestiek, de daglichttoetreding, en de (brand)veiligheid. Een hoogwaardige kwaliteit voor deze aspecten kan niet worden gerealiseerd door het achteraf toevoegen van maatregelen, maar moet worden gerealiseerd door bouwkundige en installatietechnische aspecten al aan het begin van de ontwerpfase op elkaar aan te laten sluiten. In de VO-fase worden deels onbewust, essentiŽle beslissingen genomen die vergaande gevolgen hebben voor het uiteindelijke ontwerp. MoBius consult adviseert in deze vroege fase op proactieve wijze over de te maken keuzes en de consequenties van de keuzes.

14 juni 2010, Advisering akoestiek ontvangstruimte

Dit jaar is het beheer van het ĎVon Gimborn Arboretumí te Driebergen overgedragen van de Universiteit Utrecht aan de Stichting Von Gimborn Arboretum. Het Von Gimborn Arboretum is het grootste arboretum van Nederland en herbergt een internationaal befaamde collectie bomen en struiken. Daarnaast worden evenementen georganiseerd zoals kunstexposities en concerten. Om het prachtige park met haar een unieke collectie bomen en struiken te kunnen blijven onderhouden, worden op verschillende manieren sponsors gezocht.

MoBius consult draagt aan de sponsoring bij met de akoestische advisering van de ontvangstruimte. De akoestische maatregelen krijgen een bijzonder karakter. In samenwerking met kunstenaars zullen akoestisch absorberende elementen worden ontworpen die de ruimte een uitstraling zullen geven die past bij de functie en bij de prachtige omgeving.

Voor meer informatie over het arboretum kijk op www.gimbornarboretum.nl.

1 juni 2010, Advisering nieuwbouw brandweerkazerne Zwolle

MoBius consult verzorgt de advisering bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid en brandveiligheid bij het ontwerp voor de nieuwe brandweerkazerne aan de Middelweg in Zwolle. Onderdeel van de advisering is de ontwikkeling van een duurzaam installatieconcept. Na een eerdere succesvolle samenwerking met Architectuurstudio HH bij de nieuwbouw van de brandweerkazerne aan de Marsweg in Zwolle, wordt nu gewerkt aan de realisatie van een tweede brandweerkazerne. Bij de eerste prijswinnende brandweerkazerne is binnen een open gebouwstructuur een akoestisch zeer plezierig gebouw gerealiseerd. Bij dit ontwerp is naast de gebruikelijke aandacht voor brandveiligheid aandacht besteed aan de zichtbaarheid van de brandveiligheidsvoorzieningen. Hierdoor vervult de eerder ontwikkelde brandweerkazerne ook op dit vlak een voorbeeldfunctie.

7 mei 2010, MoBius consult betrokken bij werkgroepen Commissie MER.

MoBius consult heeft aanzienlijke kennis op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, industrie en milieuzonering. Op deze deelterreinen worden adviseurs van moBius regelmatig betrokken bij de commissie MER. Per project MER of plan MER wordt een werkgroep samengesteld die de startnotitie of het MER toetst.

Adviseurs van moBius consult zijn recent betrokken bij de beoordeling van de grootschalige bouwlocatie Rijswijk-Zuid. Hier komen 4.250 woningen, 15 ha (netto) bedrijvigheid en 15 ha (netto) voorzieningen. Het woon- en leefmilieu in het gebied wordt sterk beÔnvloed door bestaande activiteiten in en om het gebied en de toekomstige ontwikkelingen in die omgeving (zoals het doortrekken van de A4 bij Schiedam en de spoorverdubbeling). De Commissie adviseert om in het MER aan te geven welke invloed activiteiten hebben op de leefomgeving nu en straks (luchtverontreiniging, geur, geluid en risicoís).

Andere projectbeoordelingen waar moBius consult bij betrokken is, zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen in de Botlek, structuurvisies van gemeenten en modernisering van fabrieken.  

Meer informatie is te vinden op http://www.commissiemer.nl

15 april 2010, Advisering Nieuwe Park Rozenburgschool in Rotterdam

MoBius consult werkt samen met KCAP Architects & Planners aan de plannen voor de uitbreiding van de bestaande basisschool aan de Hoflaan in Rotterdam. Op het binnenterrein van een vrijwel gesloten bouwblok wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd dat verbonden zal worden met de bestaande bouw. Voor de nieuwbouw verzorgt moBius consult de advisering voor bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Hierbij zal met nadruk worden gekeken naar de eisen voor het realiseren van een zogenaamde "frisse school".

Vanwege de lastige bouwlocatie is ervoor gekozen het nieuwe gebouw op te bouwen uit lichte materialen. Er is gekozen voor een constructie met houten kolommen, liggers en houten kanaalplaatvloeren. Deze materialen leveren op de bouwplaats en qua duurzaamheid vele voordelen op, maar verdienen op andere aspecten extra aandacht. Lichte materialen zijn nadelig wat betreft de geluidsisolatie en de opwarming van het gebouw. Hiervoor zijn verschillende oplossingen voorgeddragen: De geluidsisolatie is verbeterd door toepassing van een goede zwevende dekvloer. De binnentemperaturen zullen beheersbaar zijn onder andere door het beperken van het glasoppervlak in de gevel, een automatisch gestuurde buitenzonwering, het realiseren van ruime spuivoorzieningen in de gevel en het toepassen van zomernachtventilatie. De spuivoorzieningen bestaan uit dichte luiken zodat deze geen zonwering nodig hebben en onbelemmerd geopend kunnen worden.

Een andere uitdaging is de integratie van de bestaande bouw en de nieuwbouw. Dit is een complex vraagstuk wat betreft de brandveiligheid van het gebouw. Om oud- en nieuwbouw goed op elkaar aan te laten sluiten is een slimme oplossing voor de brandcompartimentering bedacht.

25 maart 2010, Peter Erdtsieck nieuwe voorzitter NVBV

Gisterenmiddag is op de algemene ledenvergadering van de Nederlands Vlaamse BouwfysicaVereniging (NVBV) Peter Erdtsieck benoemd als nieuwe voorzitter. Hij neemt de functie over van Harry Nieman, die deze functie de afgelopen zes jaar heeft bekleed. Peter Erdtsieck is algemeen directeur van moBius consult.

Belangrijk speerpunt voor de nieuwe voorzitter van de NVBV is het leggen van contacten met belangenverenigingen van de disciplines waar bouwfysici in de dagelijkse praktijk mee samenwerken.

11 maart 2010, Monitoring Unieke Kansen Regeling NESK

Deze maand wordt bekend welke projecten subsidie ontvangen in de regeling "naar energieneutrale scholen en kantoren" (NESK). De subsidieregeling is een instrument dat wordt gebruikt om de marktintroductie van innovatieve technieken voor energieneutraal bouwen te stimuleren door het maatschappelijk leerproces te versnellen. De subsidieregeling richt zich op scholen en kantoren met een hoge CO2-reductie ten opzichte van de standaardsituatie. Naast deze kwantitatieve eis, zijn er een aantal kwalitatieve aspecten waarop de projecten worden beoordeeld. Dit zijn verbetering binnenklimaat in scholen, innovatie, kwaliteit, kwaliteitsborging, slaagkans en herhalingspotentieel.

Voor het bereiken van de doelstelling van de subsidieregeling, is het van essentieel belang dat de lessen uit de pilotprojecten niet beperkt blijven tot de deelnemers aan de projecten. De lessen moeten worden gedocumenteerd en verspreid onder de relevante doelgroepen. Belangrijk hierbij is dat zich in elke fase van het proces om een energiezuinig gebouw te realiseren andere problemen voordoen en dus andere aspecten worden geleerd. Voor verdere marktpenetratie van de innovaties is het van belang dat de lessen uit alle fases worden gedocumenteerd, zodat in vervolgprojecten het gehele proces wordt gefaciliteerd.

In opdracht van AgentschapNL zal moBius consult de monitoring van het realisatieproces van de gebouwen uitvoeren. De procesmonitoring loopt vanaf de initiatieffase tot en met de realisatiefase voor in totaal 10 tot 20 projecten.

18 februari 2010, Opening gemeentehuis Bronckhorst

Vandaag wordt het gemeentehuis Bronckhorst officieel geopend. Het gemeentehuis is een van de duurzaamste van Nederland. MoBius consult is als adviseur duurzaam bouwen vanaf een vroege fase betrokken geweest bij het project. Het concept van duurzaamheid met een zeer goede thermische schil en de toepassing van luiken voor isolatie en zonwering is door moBius consult in het ontwerpteam ingebracht. In combinatie met installatietechnische maatregelen is een gebouw gerealiseerd met een EPC die 50% onder de huidige norm ligt. Het gebouw is ontworpen door Dorte Kristensen van Atelier Pro.

Meer informatie over het project is beschikbaar als factsheet in het menu projecten > utiliteitsbouw.

25 januari 2010, Advisering Nieuwbouw Hogeland College

Het Hogeland College uit UIthuizen gaat nieuwbouw realiseren. Het ontwerp wordt verzorgd door A+D+P architecten uit Amsterdam.

Dit project betreft deels vervangende nieuwbouw en deels nieuwbouw dat aansluit op bestaande bouw. Het totale project bestaat uit meer dan 10.000 m2, waarvan circa 6.000 m2 nieuwbouw. Binnen het beperkt beschikbare project worden theorielokalen, praktijklokalen en sportzalen gerealiseerd.

Voor de gehele nieuwbouw zal moBius consult de advisering verzorgen voor bouwfysica, akoestiek en installatietechniek. Hierbij zal met nadruk worden gekeken naar de eisen voor het realiseren van een zogenaamde "frisse school".

4 januari 2010, Advisering Apollo Hotel Rťsidence Vinkeveen

De Firma M. Caransa B.V. te Amsterdam herontwikkelt het bestaande hotel aan de Vinkeveense plassen langs de A2 en de N201. Het nieuwe complex zal van alle gemakken zijn voorzien en zal een luxe uitstraling hebben. MoBius consult verzorgt de advisering ten aanzien van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.

Het ontwerp is van de hand van John Bosch van vandenOever Zaaijer & P, in samenwerking met de interieurarchitect Willem Heyligers van Heyligers Design + projects Amsterdam.

Het hotelcomplex is ca. 11.000 m2 bvo en bestaat uit 150 hotelkamers, een aantal congres- en feestzalen, twee restaurants, een fitnessruimte een skybar en een parkeergarage van ca. 5.500 m2. Naast het hoofdgebouw zijn in twee kleine gebouwtjes een bruidskapel en bruidssuite geprojecteerd. Er wordt tevens een kleine jachthaven aangelegd die grenst aan het gebouw.

Naast de genoemde onderwerpen, zal tevens worden geadviseerd op het gebied van duurzaamheid. Het streven is om middels innovatieve oplossingen te komen tot een lux en duurzaam hotelgebouw.

24 december 2009, Fijne Feestdagen

De medewerkers van moBius consult wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2010

21 december 2009, Advisering Stichting Tijdelijk Wonen

Er is een tekort aan betaalbare woonruimte voor jongeren. Tegelijkertijd staan veel kantoorgebouwen leeg. Het grootste deel daarvan is door veroudering niet meer verhuurbaar als kantoor. Leegstand van kantoren kost eigenaren geld en zorgt voor achteruitgang van de omgeving. Stichting Tijdelijk Wonen verandert deze leegstaande kantoorruimte in huisvesting voor jongeren. Zo lost de stichting woningnood ťn leegstand op.

MoBius consult ondersteund de doelen van de stichting en heeft zich daarom ingezet bij een nieuw project voor de verbouw van voorheen de PaBo aan de Archimedeslaan in Utrecht. Voor dit project heeft moBius consult geadviseerd ten aanzien van bouwfysica, installatietechniek en brandveiligheid. Een en ander met in achtneming van de zeer beperkte financiŽle mogelijkheden die voor de verbouwing beschikbaar zijn.

3 december 2009, Advisering akoestische problemen nieuwbouw UvA

Recent is het eerste deel  van de nieuwbouw van de faculteit voor bŤtawetenschappen van de Universiteit van Amsterdam opgeleverd. Het eerste deel bestaat uit circa 30.00 vierkante meter bvo. Gebouw C heeft een open structuur met grote atria in het centrale deel. In de atria bevinden zich onder meer de bibliotheek, coffiecorner en restaurant. Op de verdiepingen zijn ondermeer kantoorplekken gesitueerd, die in open verbinding staan met de atria. Met name van de kantoormedewerkers worden vanaf de oplevering ernstige klachten gemeld ten aanzien van geluidsoverlast.

Metingen van de projectadviseur geven aan dat aan de gebruikelijke eisen voor nagalmtijden in het atrium en de kantoorruimten worden voldaan. Voor deze complexe akoestische situatie met het atrium en de open gebouwstructuur, zijn deze eisen echter onvoldoende.

MoBius consult gaat nu de aard van de klachten onderzoeken en de mogelijkheden voor akoestische verbeteringen in kaart brengen. Een en ander zal resulteren in een oplossing waarbij binnen de bestaande randvoorwaarden een prettig akoestisch klimaat wordt gerealiseerd.

20 november 2009, moBius in Beeld

De website van moBius consult is uitgebreid met een tweetal korte filmpjes. Klik op de titel in het linkermenu om een interessante uitleg te krijgen over een kantoorgebouw en een hogeschool waarin moBius consult de integrale advisering heeft verzorgd. De gebouwen zijn inmiddels circa 2 jaar in gebruik, zodat we ook van de gebruikers weten dat wij ons werk goed gedaan hebben!

9 november 2009, Cursus Geluidmeten voor milieu-inspecteurs

In opdracht van de milieudienst van de gemeente IJmond, verzorgd moBius consult dit najaar voor de derde keer een cursus akoestiek die speciaal is afgestemd op milieu-inspecteurs. Ook andere milieudiensten, zoals van de milieudienst Westland en de gemeente Den haag, hebben de cursus in het recente verleden als zeer nuttig ervaren.

In de cursus wordt aan startende milieu-inspecteurs een opleiding gegeven om in de praktijk op juiste wijze geluidmetingen uit te kunnen voeren volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999" in het kader van het Activiteitenbesluit. De cursus is praktijkgericht, zodat de deelnemers de kennis direct in de praktijk kunnen brengen. In de cursus wordt tevens de noodzakelijke theorie behandeld.

De cursus wordt gegeven over een periode van vier dagen. De eerste twee dagen bestaan uit praktijkgerichte theorie, de derde dag is een volledige praktijkdag waarop,onder begeleiding, door de cursisten geluidsmetingen worden uitgevoerd. Op de vierde dag wordt een toets afgenomen. Als de cursus met goed gevolg is afgelegd, ontvangen de cursisten een certificaat.  

19 oktober 2009, Brandscan 60 gebouwen Arkin

Arkin is een zorgorganisatie voor forensische psychiatrie, acute psychiatrie, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam. Bij Arkin werken ruim 3.200 medewerkers in circa 60 gebouwen. In totaal wordt zorg verleend aan 25.000 cliŽnten.

MoBius consult heeft samen met DiiP opdracht gekregen om een veiligheidscan uit te voeren van alle gebouwen van Arkin. MoBius consult verzorgt hiervoor de technische invulling. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van veiligheidscans die in het verleden zijn ontwikkeld voor het ministerie van defensie (DVD) en het ministerie van justitie (DJI). De volgende aspecten vallen onder de veiligheidscans:

  • Bouwkundige controle van de gebouwen; ondermeer brandcompartimentering, brandscheidingen en vluchtwegen. 
  • Installatietechnische controle van de gebouwen; ondermeer brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie en noodvoorzieningen.
  • Organisatorische controle; ondermeer gebruiksvergunning, BHV-organisatie en calamiteitenplan.

De scan wordt uitgevoerd middels een bouwkundige en installatietechnische opname, interviews met de BHV-verantwoordelijken en controle van de vereiste documenten.

30 september 2009, Presentatie moBius consult tijdens bijeenkomsten "gezond, comfortabel en energiezuinig wonen"

De SBR verzorgt in opdracht van VROM twee bijeenkomsten over gezond, comfortabel en energiezuinig wonen. MoBius consult verzorgt op beide bijeenkomsten een van de vier lezingen. De bijeenkomsten worden gehouden op:

  • 15 oktober 2009 over Nieuwbouw woningen
  • 12 november 2009 over Bestaande woningen

Tijdens de bijeenkomsten worden alle belangrijke aandachtspunten behandeld met betrekking tot de combinatie van goede luchtverversing en energiezuinige nieuwbouw. Een combinatie die niet altijd op de juiste manier wordt gerealiseerd. Er wordt ingegaan op de mogelijkheden om de combinatie wel succesvol toe te passen. De presentaties van moBius consult gaan over praktijksituaties en innovatie.

Voor meer informatie en aanmeldingen wordt verwezen naar www.sbr.nl

10 september 2009, Advisering monumentaal belastingmuseum

In opdracht van de Rijksgebouwendienst gaat moBius consult de advisering verzorgen van de herontwikkeling van het Belasting en Douane Museum aan de Parklaan te Rotterdam. De architect is Broekbakema. MoBius consult verzorgt de advisering ten aanzien van de bouwfysische, akoestische en brandveiligheidsaspecten.

Het museum is gehuisvest in twee geschakelde panden, een rijksmonument uit 1909 en een gemeentelijk monument uit 1911. De panden worden volledige gerenoveerd en gerestaureerd. Daarnaast is een uitbreiding op het dak van de panden voorzien. Voor beide panden geldt dat deze gerenoveerd en gerestaureerd worden met respect voor de historische waarde. Bijzondere aandacht zal hierbij worden besteed aan de restauratie van de bel-etage en de originele schouwen in het Rijksmonument.

28 augustus 2009, Advisering jongerencentrum Breeweg

In Rotterdam Zuid is veel behoefte aan ruimten voor jongeren. Aan de Breeweg Ė onder het Stadionviaduct Ė krijgen jongeren uit Hillesluis en omgeving hun eigen jongerencentrum in de voormalige Van Zettenfabriek. In dit complex zal een podiumruimte, een multifunctionele ontmoetingsruimte en ondersteunende functies worden opgenomen. In de muziekruimte zullen bands en DJs optreden. MoBius consult adviseert bij dit project over de geluiduitstraling en de brandveiligheid. 

In de Wet geluidhinder zijn eisen gesteld aan de geluidsniveaus op de gevels van omliggende woningen. Om deze niveaus te beperken zijn aanvullende maatregelen aan de bestaande gevels van het pand noodzakelijk. Zo zal aan de binnenzijde een verend bevestigde voorzetwand worden toegepast. Verder zal een flexibele naaddichte aansluiting tussen gevel en bovenliggend wegdek worden gecreeerd.

Voor de bezettingsgraad wordt uitgegaan van de hoogste klase. Het toepassen van voldoende vluchtwegen en vluchtcapaciteit is derhalve een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp.

5 augustus 2009, Renovatie voormalige huishoudschool in Amsterdam

MoBius consult werkt samen met Judith Barth architecten aan de plannen voor de renovatie van de voormalige huishoudschool aan de GabriŽl Metsustraat in Amsterdam. In dit pand is het Instituut Collectie Nederland gevestigd. Het Instituut Collectie Nederland (ICN) is een kennisinstituut voor beheer en behoud van roerend cultureel erfgoed.

Het monumentale pand, dat tegenover het Rijksmuseum in Amsterdam is gelegen, zal grondig worden gerenoveerd. MoBius consult verzorgt de advisering op het gebied van bouwfysica en akoestiek. Hierbij verdient het spanningsveld tussen de monumentale waarde van het gebouw en de benodigde voorzieningen om het gebouw te laten voldoen aan de moderne wensen van de gebruiker, ten aanzien van het binnenklimaat en de akoestiek, bijzondere aandacht.

6 juli 2009, Gezonde Nieuwbouwscholen Den Haag

Ondanks alle beschikbare kennis, blijken nog steeds nieuwbouwscholen te worden gebouwd met een slecht binnenklimaat. De gemeente Den Haag heeft moBius consult gevraagd om een analyse te maken van de gemeentelijke processen en de ontwerppraktijk van nieuwbouwscholen in Den Haag. Het onderzoek heeft als doel om effectieve instrumenten te identificeren die de kwaliteit van het binnenmilieu op nieuwe scholen kan waarborgen.  

12 juni 2009, Advisering akoestiek buurtcentrum de Malbak

Mobius consult adviseert over de geluidsisolatie bij de nieuwbouw van buurtcentrum Malbak in Blaricum. Het buurtcentrum is gesitueerd onder een appartementencomplex. In het buurtcentrum zijn een kinderdagverblijf, een jongerencentrum, een multifunctionele zaal en een drietal activiteitenruimten gehuisvest. Voor de exploitatie van deze ruimten is conform het Activiteitenbesluit een gebruiksvergunning nodig. In de Wet milieubeheer worden eisen gesteld aan de geluidsniveaus in de bovengelegen woningen en bij de gevels van woningen. Om er voor te zorgen dat het geluidsniveau zo laag mogelijk is, is er voor dit project voorgesteld om voor de grote zaal en de jongerencentrum een doos-in-doos constructie toe te passen. Dit houdt in dat binnen de te isoleren ruimte een extra geluidsisolerende constructie wordt toegepast, in de vorm van zwevende dekvloer, geluidsisolerende voorzetwanden, een geluidsisolerend plafond en een dubbele gevelpui. De uitvoering zal naar verwachting medio 2009 starten.

27 mei 2009, Toepassing DuMo-instrument voor UU

MoBius consult is als adviseur duurzaam bouwen toegevoegd aan het ontwerpteam voor de renovatie van de panden aan de Drift 4, 6 en 8 van de Universiteit Utrecht. Deze monumentale panden zullen worden gerenoveerd. Vanuit de Universiteit Utrecht is er een wens uitgesproken om nieuwbouw en renovatie op duurzame wijze uit te voeren. Voor monumentale panden is het echter altijd moeilijk om gewenste duurzame maatregelen toe te passen. Om de advisering over duurzaamheid te onderbouwen, zal het DuMo-instrument worden gebruikt. Dit instrument maakt de koppeling tussen monumentale waarde en duurzaamheidsaspecten van een pand.

8 mei 2009, BREEAM-NL Certificering moBius consult

Advisering op het gebied van duurzaamheid is altijd een belangrijk onderdeel geweest van ons takenpakket. De nadruk bij de advisering ligt op een integrale aanpak van het gehele ontwerpproces. Dit wordt ondersteund door de courante rekenmethodieken, zoals Greencalc, GPR, PHPP en EPC. Sinds kort is een beta-versie van BREEAM voor Nederland beschikbaar. Deze methodiek wordt in Engeland al bijna 20 jaar met succes toegepast en is in het Amerikaanse LEED overgenomen. BREEAM is een uitgebreide, diepgaande rekenmethodiek, die een kwantificering geeft van een breed scala aan duurzaamheidsaspecten. Door deelname aan de BREEAM-cursus van de Dutch Green Building Council, mag moBius consult zich nu ook officieel expert op het gebied van BREEAM noemen.

10 april 2009, Realisatie bouwkundige suskast Spoorwijk

MoBius consult is in opdracht van Ceres projecten betrokken als ondermeer akoestisch adviseur bij het woningbouwplan Spoorwijk. Inmiddels wordt fase 3 gerealiseerd. De woningen van fase 3 hebben een hoge gevelgeluidsbelasting ten gevolge van de nabijheid van railverkeer. In dit project was er een sterke voorkeur voor het toepassen natuurlijke toevoer van verse lucht, maar waren grote suskasten (> 30 cm) niet gewenst in verband met de esthetica. MoBius consult heeft daarom in samenwerking met Massa bureau voor architectuur uit Rotterdam een bouwkundige suskast ontwikkeld. In de bouwkundige voorziening, is het ventilatierooster met een hoge geluidwering geÔntegreerd in het hsb-gevelpaneel. De bouwkundige suskast bestaat uit een een lange verticale spleet en intern absorptiemateriaal. Hiermee wordt een hoge geluiddemping gerealiseerd. Aan de binnenzijde van de gevel zijn alleen traploos regelbare roosters zichtbaar. Bij de opleveringscontrole zijn door moBius consult metingen uitgevoerd om de praktijkwaarde van de voorziening te controleren. De resultaten laten zien dat wordt voldaan aan de berekende gevelgeluidswering.

26 maart 2009, DuBo Masterplan Erasmus Universiteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een universiteit die de aankomende jaren een zekere groei zal doormaken. Om deze groei gecontroleerd te kunnen accommoderen is een Masterplan opgesteld. Naast de groei bestaat de behoefte om uit te groeien tot een aantrekkelijke Campus voor buitenlandse studenten. Om aansluiting te vinden bij de verwachtingen van deze groep studenten en om een goede concurrerende positie in te nemen zijn een aantal functies en ruimtelijke kwaliteiten toegevoegd aan de Campus. De ontwerpcombinatie Juurlink +Geluk en Sputnik uit Rotterdam heeft een werkboek opgesteld waarin de toekomstplannen zijn verwoord. De Erasmus Universiteit heeft voor het masterplan een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid geformuleerd. MoBius consult onderzoekt hoe deze eisen op het gebied van energiegebruik kunnen worden gekwantificeerd. Met name wordt hierbij gefocust op de bouwkundige aspecten van het energiegebuik.

9 maart 2009, Onderzoek EPC-waarden 2008

Het energiegebruik in nieuwe winkels, woningen en kantoren zal in 2015 met 50% zijn gereduceerd ten opzichte van 2008. Dat is de kern van het lenteakkoord in 2008 over energiebesparing in de nieuwbouw dat de ministers van VROM hebben gesloten met de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingsmaatschappijen (NEPROM), Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers (NVB) en Bouwend Nederland. In het kader van dit lenteakkoord is moBius consult gevraagd om een kosteneffectieve methode te bedenken om een nulmeting voor de EPC-waarden voor bouwvergunningen uit 2008 te bepalen. Het gaat er hierbij om welk percentage van de bouwvergunningen een EPC lager dan 0,6 hebben en welk percentage lager dan 0,4. Uit een vooronderzoek blijkt dat, omdat lage waarden zo weinig voorkomen, het onderzoek kan worden uitgevoerd middels telefonische enquÍtes met de toetsende gemeenteambtenaren.

18 februari 2009, Advisering KDC Molenreek

Kinderdagcentrum Molenreek is een ambitieus project met als doel een inspirerende, duurzame en gezonde leeromgeving te creŽren. Het gebouw dient deze filosofie eveneens uit te dragen. Architectenbureau Bonnemayer is geselecteerd om het complex vorm te geven. Het complex omvat circa 2.000 m2, een instructiebad en een sportzaal. MoBius consult verzorgt de advisering op het gebied van bouwfysica, akoestiek, duurzaam bouwen, brandveiligheid en installatietechniek.

30 januari 2009, Advisering tropisch zwemparadijs De Geusselt

Koppert+Koenis Architecten ontwerpt voor de gemeente Maastricht een groot tropisch zwemparadijs inclusief wedstrijdbad en doelgroepenbaden. Door het gebruik van veel warm water wordt in een zwembad veel energie gebruikt. Daarbij  is  in zwembaden de  vochtontwikkeling en het damptransport een belangrijk aandachtspunt  en is door de grote ruimten en harde vlakken de akoestiek vaak slecht. MoBius consult is bij De Geusselt betrokken om het onstaan van problemen  met de genoemde aspecten te voorkomen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de vermindering van het energiegebruik.

7 januari 2009, Renovatie Schweer bey der Beckehof

Het Schweer bey der Beckehof is een monumentaal hofje in Dieren. De huizen zijn nog voor een groot deel in de oorspronkelijke stijl en hebben een bijzondere historische waarde. Het wooncomfort is echter toe aan een update en ook de energie-efficientie kan verbeterd worden. MoBius consult is door woningcorporatie Vivare gevraagd om de mogelijkheden om de woningen een verhoogd comfort te geven in kaart te brengen, zonder aantasting van de monumentale status van de woningen. Speerpunten hierbij zijn de isolatiemogelijkheden en de waarborging van voldoende ventilatie.

5 januari 2009, Gelukkig Nieuwjaar

De medewerkers van moBius consult wensen iedereen een gelukkig en gezond 2009

15 december 2008, Brandveiligheid TBS Kijvelanden

Deze week worden de nieuwe brandveiligheidsvoorzieningen van TBS-kliniek Kijvelanden in Portugaal opgeleverd. In 2006 bleek uit een brandveiligheidscan uitgevoerd, door moBius consult, dat de inrichting op veel punten onvoldoende scoorde op het gebied van brandveiligheid. Op basis van de scan zijn door moBius consult adviezen uitgebracht voor verbeteringen, wat uiteindelijk heeft geleid tot een grote renovatie van de brandveiligheidvoorzieningen in de TBS-kliniek. MoBius consult heeft het hele uitvoeringstraject begeleid. De brandveiligheid van TBS-kliniek Kijvelanden voldoet nu aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit.  

19 november 2008, Advisering DuBo PvE gemeentehuis Wijchen

Hoe kan een gemeente hun ambities op het gebied van duurzaam bouwen waarborgen? De gemeente Wijchen wil voorkomen dat hun ambities voor het nieuwe gemeentehuis gedurende het aanbestedings- ontwerp- en bouwproces verwateren. MoBius consult levert input voor het PvE en adviseert over het waarborgen van deze ambities. 

7 november 2008, Artikel Renovatie naar Passiefhuisniveau

In de Bouwfysica 2008-3 is een uitgebreid artikel verschenen over het afstudeeronderzoek van ing. Rick Jeths naar de renovatie naar Passiefhuisniveau van flats uit de jaren 60. Zijn afstudeerproject heeft hij bij moBius consult uitgevoerd. Voor meer informatie wordt verwezen naar het artikel of het afstudeerverslag.

25 oktober 2008, 10-jarig jubileum moBius consult

Vanwege het 10-jarig bestaan van moBius consult is het gehele personeel van 22 tot en met 24 oktober afgereisd naar Lissabon. Niet alleen was dit een goede manier om het jubileum te vieren, ook gaf het de mogelijkheid om elkaar en zeker de mensen van andere vestigingen wat beter te leren kennen. Het personeel heeft in Lissabon de eigenaren beiden een kunstwerk geschonken, als felicitatie voor het jubileum en als blijk van waardering.