Integraal advies

Voor uw project wilt u gedegen advies. Een goed inhoudelijk advies van iemand met de juiste kennis van zaken. Uiteraard vindt u bij ons adviseurs met veel specialistische kennis en ervaring. Voor uw vraagstuk is beslist de adviseur in huis met de juiste expertise.

Maar zelden bent u geholpen met een geïsoleerd advies op slechts één vakgebied. U en de gebruikers van uw gebouw verdienen een integraal advies. Een specialist van moBius consult zal daarom altijd ‘buiten zijn boekje’ voor u gaan.

Bij moBius consult zal een akoesticus zijn mond open doen als er wat mis gaat op het gebied van brandveiligheid. Onze brandveiligheidsadviseur zal kritisch luisteren naar wat de installatieadviseur zegt. En onze installatieadviseur zal u wijzen op mogelijke koudebruggen.

Bouwfysica

U kunt bij ons terecht voor gedegen advies over alle aspecten van de bouwfysica. Van stedenbouwkundige aspecten tot en met de detaillering. Uiteraard kunnen wij alle bouwfysische aspecten precies berekenen en meten. Onze adviseurs hebben een gedegen kennis van alle gebruikelijke eisen, zoals het Bouwbesluit, PvE Frisse Scholen, handboek Bouwfysische Kwaliteit Gebouwen, etc. Ook dragen wij op verschillende manieren bij aan de ontwikkeling van deze eisen.

Naast al het technisch rekenwerk, bieden wij meer. Wij weten wat het gevolg is van bepaalde maatregelen voor de gebruiker van het gebouw. Tijdens het ontwerpproces proberen wij dit inzichtelijk te maken. Zodat u niet voor verrassingen komt te staan wanneer het gebouw uiteindelijk wordt opgeleverd.

Vanuit een ander standpunt

De Oude Mars, een monumentale boerderij, werd verbouwd tot een woonzorgcomplex voor gehandicapten. De privé-vertrekken kwamen in het oude staldeel, dat kleine halfronde raampjes had. Voor bewoners in een rolstoel zaten deze te hoog om naar buiten te kijken. Vanwege de monumentale status kon de gevel niet veranderd worden. Wij wilden daarom glazen buitendeuren, zodat de bewoners toch uitzicht hadden. Het kostte wat moeite, maar onze adviseur heeft Monumentenzorg er persoonlijk van overtuigd dit toe te staan.
Vragen over deze discipline?

Boy
van Alfen

b.vanalfen@mobiusconsult.nl
0343 512886

Francine
Huijsmans

f.huijsmans@mobiusconsult.nl
015 2159600

Akoestiek

Bouwakoestiek

Wij adviseren onder andere over gevelgeluidwering, interne geluidisolatie en ruimteakoestiek. Akoestisch comfort in kantoortuinen en onderwijspleinen is een van onze expertises.

In ontwerptrajecten zorgen wij dat de eisen die worden gesteld passen bij de wens van de gebruiker. Niet te streng, want dat is duur. Wel er voor zorgen dat mensen tevreden zijn. Dat een vergadering niet buiten een vergaderzaal gehoord kan worden en ook dat het in een kantoortuin niet te stil is.

De oorzaak vinden van geluidlekken én er een oplossing voor vinden is belangrijk in bestaande situaties en in de realisatiefase. Niet voor niks zijn wij de vaste adviseur van een aantal wandenleveranciers.

Spelende kinderen

In een schoollokaal wil je dat er weinig geluid van buiten komt. In het Bouwbesluit staan daar eisen voor, maar die gelden alleen voor geluid wat van buiten de eigen school komt. Bij het MFA Langbroek grenzen lokalen aan het eigen schoolplein. Wij hebben er voor gezorgd dat er goede geluidwerende voorzieningen zijn aangebracht zodat de leerlingen in de klas de geluiden van de kinderen die buiten spelen in ieder geval niet kunnen horen.
Vragen over deze discipline?

Menno
van Rhijn

m.vanrhijn@mobiusconsult.nl
0343 512886

Maurice
Maassen

m.maassen@mobiusconsult.nl
015 2159600

Omgevingslawaai

In een vroeg stadium van projecten adviseren wij op gebiedsniveau. Wij maken akoestische rapporten ten behoeve van vergunningsprocedures en adviseren over geluidsbelastingen, hinderzones en de optimale ruimtelijke inrichting.

Vaak is de vraag of in een bepaald gebied woningen kunnen worden gerealiseerd en met welke randvoorwaarden. Bij transformatieprojecten is dit vaak een knelpunt. De kantoorpanden die getransformeerd worden zijn vaak geluidbelast. Daar kunnen dan niet zomaar woningen van worden gemaakt.

Wij denken creatief mee om complexe situaties op te lossen. Wij verzinnen innovatieve oplossingen waardoor projecten niet in een vroeg stadium stranden.

De Amsterdamse doos

Vooral bij transformatieprojecten is er vaak een groot probleem om op geluidbelaste gevels spuivoorzieningen te realiseren. Bij het oude kantoorgebouw van het Leger des Heils aan de A10 speelde dit probleem ook. Wij hebben dit opgelost met de zogenaamde Amsterdamse Doos: een soort loggia ter grootte van het raam met akoestisch absorptiemateriaal. Niet alleen hebben we de oplossing verzonnen. We hebben ook een manier ontwikkeld om uit te rekenen wat het effect is en zo de gemeente van de werking te overtuigen.
Vragen over deze discipline?

Arnold
Hietland

a.hietland@mobiusconsult.nl
015 2159600

Reinier
Scholten

r.scholten@mobiusconsult.nl
015 2159600

Brandveiligheid

Samen met u zoeken wij naar de beste oplossingen voor de brandveiligheid. Vaak slagen wij erin om oplossingen te bedenken, die minder kosten dan een standaardoplossing. Uiteraard zonder concessies aan de veiligheid.

Wij zijn bedreven in berekeningen voor brandoverslag, beheersbaarheid van brand, opvang- en doorstroomcapaciteit en veilig ontvluchten. Onze adviseurs zijn ook ervaren met Fire Safety Engineering. Veelvuldig treden wij in overleg met de brandweer om een goede oplossing voor de opdrachtgever, de gebruiker en de brandweer te vinden.

Wilt u weten of een bestaand gebouw veilig is? Onze adviseurs hebben honderden gebouwen geïnspecteerd en gezorgd dat die weer veilig zijn.

Niet alleen veilig op papier

In een woonzorgcomplex van Wooncompas hebben wij in slaapruimtes voor bedlegerige personen zelfsluitende deuren toegepast. Dit wordt niet geëist in het Bouwbesluit, maar het is uiteindelijk voordeliger. Door de maatregel is er extra tijd als er brand ontbreekt en zijn minder BHV-ers nodig. Hierdoor lagere gebruikskosten, een eenvoudigere gebruiksvergunning én een hogere brandveiligheid, omdat deze minder afhankelijk is van mensen.
Vragen over deze discipline?

Yvonne
Schuller

y.schuller@mobiusconsult.nl
0343 512886

Martijn
Vriezen

m.vriezen@mobiusconsult.nl
0343 512886

Duurzaam bouwen

Wilt u duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen is energiezuinig bouwen met duurzame materialen. Maar dat is niet alles. Een duurzaam gebouw is ook gezond en comfortabel en staat duurzaam in de omgeving. Omdat budgetten meestal beperkt zijn, moeten er keuzes gemaakt worden. Wij helpen u om te bepalen wat voor u belangrijk is.

Berekeningen zijn belangrijk bij duurzaam bouwen, maar niet alleszeggend. Belangrijker is dat maatregelen passen bij de gebruiker en daardoor in de praktijk ook echt duurzaam zijn. Als ondersteuning maken wij gebruik van alle beschikbare beoordelingsmethoden als de EPG, de MPG, GPR gebouw, BREEAM-NL en PHPP.

Een afgewogen keuze

Zo moest in het woningenproject Loowaard worden gekozen tussen vraaggestuurd ventileren of zonnecellen. De energieprestatie van een gebouw werd met beide maatregelen even laag. De zonnecellen waren technisch het makkelijkst. Toch heeft onze adviseur zich hard gemaakt voor vraaggestuurd ventileren, omdat dit meer comfort biedt.
Vragen over deze discipline?

Boy
van Alfen

b.vanalfen@mobiusconsult.nl
0343 512886

Peter
Erdtsieck

p.erdtsieck@mobiusconsult.nl
0343 512886

Installatietechniek

In uw project heeft u een installatie nodig die past bij uw gebouw. De installatie moet ook passen bij de gebruiker en het gebruik van het gebouw. In sommige gebouwen zijn veel installaties nodig, of complexe installaties, om het gebouw energiezuinig en comfortabel te maken. Dat is echter lang niet altijd het geval. Soms is een eenvoudige, kleine installatie beter. Wij kunnen u helpen om hierin de juiste afweging te maken.

Betrek ons bij voorkeur in een vroeg stadium bij uw ontwerpproces. Dan worden tenslotte alle principekeuzes gemaakt. Later is het moeilijk deze keuzes te veranderen. Door onze adviseur vroeg aan tafel te hebben, kunt u optimaal profiteren van onze bouwkundige en van onze installatietechnische kennis.

Minder is meer

Zo stond in het PvE van de nieuwbouw voor de Rietveld Academie in Amsterdam actieve koeling opgenomen. Als het mooi weer is, willen de gebruikers echter het liefst alle ramen open zetten. Zij hebben behoefte aan direct contact met buiten. Actieve koeling is dan niet effectief. Een ruime hoeveelheid ramen die open kunnen en goede zonwering passen daar veel beter bij. Onze installatieadviseur heeft dus zo min mogelijk installaties geadviseerd!
Vragen over deze discipline?

Erik
de Bakker

e.debakker@mobiusconsult.nl
015 2159600

Onderzoek

Wij weten alles van alles. En als we het niet weten, dan onderzoeken we het.

Wij voeren onderzoek uit om beleids-ontwikkelingen van de overheid te ondersteunen. Daarnaast doen wij onderzoek naar de werking en de praktijkervaring van technieken. Onderzoek wordt geleid door een projectleider met een wetenschappelijke achtergrond. Maar wij zijn geen academisch bolwerk. De onderzoekers hebben ervaring in de gewone praktijk. Dit is een onmisbare kwaliteit om te zorgen dat het onderzoek ook daadwerkelijk toepasbaar is.

Door dit werk hebben wij zicht op technische en beleidsmatige ontwikkelingen in de toekomst. Hiermee kunnen wij onze opdrachtgevers nú effectief adviseren.

Met één been in de praktijk

MoBius consult heeft in het verleden klimaatkamer onderzoek uitgevoerd naar het voorkómen van koudeval met bouwkundige maatregelen. Uit dit onderzoek kwam een verrassend resultaat: koudeval komt eigenlijk niet meer voorin moderne gebouwen. Problemen met tocht komen in de praktijk echter wel voor. Deze worden echter niet veroorzaakt door koudeval. Meestal is de oorzaak een slechte luchtdichting of de manier waarop het ventilatiesysteem is ontworpen.