Uitdagende hoogbouw in centrum Leiden

19 september 2023

Binnen de gemeente Leiden wordt hard gewerkt om te voorzien in de grote behoefte aan nieuwe woningen. Op verschillende locaties in en rond Leiden wordt door moBius consult een bijdrage geleverd aan veilige, betaalbare en duurzame woningbouw. Naast de ontwikkelingen op de voormalige LOI- en ROC-locaties en de renovatie van de Pelikaanhof (studentenhuisvesting), is moBius consult betrokken bij de hoogbouw van een woontoren aan de Schipholweg. De woontoren wordt gebouw op korte afstand van Leiden CS en krijgt een hoogte van ca. 75 meter. De locatie ondervindt een hoge geluidsbelasting door weg- en spoorwegverkeer. Brandtechnisch is vanwege de bouwhoogte maatwerk nodig.  De grote gebouwmassa die nodig is voor de geluidwering en de sterkte, geeft uitdagingen in combinatie met de ambitie voor een lage MPG-score. Als adviseur akoestiek, brandveiligheid en duurzaam bouwen denken wij mee om op alle aspecten tot het gewenste resultaat te komen. In overleg met de andere leden van het ontwerpteam, moet hiervoor soms “out of the box” omgegaan worden met de uitgangspunten voor berekeningen. Voor andere onderdelen worden door ons creatieve ideeën aangedragen voor bouwkundige maatregelen.

Beeld: Project Maretoren, INBO Architecten

Actueel

12 maart 2024

Energielabel A++++ voor Praktijkcollege Het Metrum

Het praktijkcollege Het Metrum in Leiden is de afgelopen jaren volledige gerenoveerd. MoBius consult is bij deze renovatie en verduurzaming betrokken geweest als integraal adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Het resultaat is een zeer duurzaam en modern schoolgebouw met energielabel A++++

25 januari 2024

Restauratie van “De Joodsche Invalide”

In samenwerking met de Gemeente Amsterdam en WDJARCHITECTEN is moBius consult als adviseur brandveiligheid, akoestiek en bouwfysica, betrokken geweest bij de grootschalige restauratie van De Joodsche Invalide te Amsterdam

8 december 2023

Eerste prijs bij Bedrijfsevent ‘DEBUT’ TU Delft

Afgelopen december heeft een delegatie van moBius consult deel genomen aan DEBUT van studievereniging BouT van de TU Delft. Bij de bedrijfspresentatie is contact gelegd met enthousiaste studenten en tijdens de workshop aardbevingbestendig bouwen heeft het team van moBius consult de eerste prijs gehaald.

19 september 2023

Uitdagende hoogbouw in centrum Leiden

Op korte afstand van Leiden CS wordt een nieuwe woontoren gerealiseerd van ca 75 meter hoog. Door de grootte van het gebouw en de hoge geluidsbelasting heeft moBius consult samen met het projectteam maatwerk geleverd om een duurzaam, betaalbaar en veilig woongebouw te realiseren

9 mei 2023

Ingenieuze nieuwbouw MLA op binnen-stedelijke locatie

De duurzaamheids ambities voor de nieuwbouw van het Montessori Lyceum Amsterdam waren hoog. De binnenstedelijke locatie maakte het complex om aan alle wettelijke eisen en aanvullende wensen van de opdrachtgever te voldoen.

18 april 2023

Oproep voor ambitieuze Europese Natuurherstelwet

moBius consult ondersteunt, samen met een groot aantal andere bedrijven, de oproep aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie, voor een ambitieuze Europese Natuurherstelwet.

Bekijk nieuwsarchief