Oproep voor ambitieuze Europese Natuurherstelwet

18 april 2023

De Natuurherstelwet is in juni 2022 door de Europese Commissie voorgesteld. Dit wordt de eerste wet voor heel Europa met juridisch bindende doelstellingen om onze aangetaste ecosystemen te herstellen en de natuur in Europa terug te brengen. De Commissie stelt voor om tegen 2030 in ten minste 20% van de land- en zeegebieden maatregelen voor natuurherstel te hebben genomen. Tegen 2050 moeten vrijwel alle ecosystemen zijn hersteld. Een ambitieuze en tijdige EU-wet inzake natuurherstel kan een win-win zijn voor de natuur, de mensen, het klimaat en de economie, aangezien elke 1 euro die in natuurherstel wordt geïnvesteerd 8 tot 38 euro aan economische waarde toevoegt.  

 

De wet staat echter onder druk doordat verschillende belanghebbenden proberen om de doelstellingen af te zwakken. Het Europees Parlement en de Raad zullen in juni-juli definitieve besluiten nemen over de wet en onderhandelen nu al over de tekst. Hoogste tijd om te laten weten dat het afzwakken van de doelstellingen, in het belang van ons allemaal, niet aan de orde moet zijn. Natuurherstel helpt immers de klimaatcrisis aan te pakken doordat natuurlijke ecosystemen koolstof opslaan en ons beschermen tegen natuurrampen doordat bossen en wetlands bijvoorbeeld overstromingen tegengaan. Het verbetert ook onze gezondheid en stimuleert de lokale economie door de voedselvoorziening en duurzame praktijken te versterken. Natuurherstel zal de negatieve effecten van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies op de economie helpen verzachten. In de EU bedragen de economische verliezen door klimaat gerelateerde extreme gebeurtenissen gemiddeld nu al meer dan 12 miljard euro per jaar. 

NRL Industry statement – 17-04-2023

Actueel

12 maart 2024

Energielabel A++++ voor Praktijkcollege Het Metrum

Het praktijkcollege Het Metrum in Leiden is de afgelopen jaren volledige gerenoveerd. MoBius consult is bij deze renovatie en verduurzaming betrokken geweest als integraal adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Het resultaat is een zeer duurzaam en modern schoolgebouw met energielabel A++++

25 januari 2024

Restauratie van “De Joodsche Invalide”

In samenwerking met de Gemeente Amsterdam en WDJARCHITECTEN is moBius consult als adviseur brandveiligheid, akoestiek en bouwfysica, betrokken geweest bij de grootschalige restauratie van De Joodsche Invalide te Amsterdam

8 december 2023

Eerste prijs bij Bedrijfsevent ‘DEBUT’ TU Delft

Afgelopen december heeft een delegatie van moBius consult deel genomen aan DEBUT van studievereniging BouT van de TU Delft. Bij de bedrijfspresentatie is contact gelegd met enthousiaste studenten en tijdens de workshop aardbevingbestendig bouwen heeft het team van moBius consult de eerste prijs gehaald.

19 september 2023

Uitdagende hoogbouw in centrum Leiden

Op korte afstand van Leiden CS wordt een nieuwe woontoren gerealiseerd van ca 75 meter hoog. Door de grootte van het gebouw en de hoge geluidsbelasting heeft moBius consult samen met het projectteam maatwerk geleverd om een duurzaam, betaalbaar en veilig woongebouw te realiseren

9 mei 2023

Ingenieuze nieuwbouw MLA op binnen-stedelijke locatie

De duurzaamheids ambities voor de nieuwbouw van het Montessori Lyceum Amsterdam waren hoog. De binnenstedelijke locatie maakte het complex om aan alle wettelijke eisen en aanvullende wensen van de opdrachtgever te voldoen.

18 april 2023

Oproep voor ambitieuze Europese Natuurherstelwet

moBius consult ondersteunt, samen met een groot aantal andere bedrijven, de oproep aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie, voor een ambitieuze Europese Natuurherstelwet.

Bekijk nieuwsarchief