Wij hebben ons hard gemaakt voor voldoende daglicht

Renovatie de Oude Mars

Zorgspectrum ’t Zand heeft de Oude Mars in gebruik genomen als woonzorgcomplex voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking. Hiervoor zijn 4 wooneenheden met 8 beddenkamers gerealiseerd en een ruimte voor dagactiviteiten. Naast de restauratie van het Rijksmonument, wordt op de locatie van het oude bijgebouw nieuwbouw gerealiseerd.

Tijdens het ontwerpproces is veel aandacht besteed aan het comfort van de bewoners. De leefomgeving voldoet aan de hoogste courante eisen. Om voldoende daglicht in de ruimtes te hebben, zijn wij de strijd aangegaan met monumentenzorg. Het gevelaanzicht moest hetzelfde blijven. Door een intensieve dialoog mochten er uiteindelijk deuren met veel glas worden toegepast om te zorgen dat de bewoners in een rolstoel genoeg daglicht én uitzicht zouden hebben.

De hoeveelheid toegepaste isolatie is een optimum tussen het minimaliseren van het energiegebruik, het realiseren van een goed comfort en het voorkomen van aantasting van de monumentale status. Voor het dak is gebruik gemaakt van de isolerende eigenschappen van het riet. Een gasabsorptiewarmte-pomp met een gesloten bronsysteem, zorgt voor de opwekking van warmte en koude.

Het complex heeft een woonzorgfunctie met 24-uurszorg. Er zijn logische vluchtroutes gerealiseerd door een goede brandcompartimentering. Het geschroefde rieten dak heeft voldoende brandwerendheid om aan de gestelde eisen te voldoen.

De oude Mars bij de start van het ontwerpproces.