Weten voor wie je bouwt

Nieuwbouw dagopvang de Boemerang

De gebruikers van de Boemerang zijn een speciale doelgroep. Het is een dagcentrum voor kinderen tot 18 jaar met, een ontwikkelings-achterstand door een verstandelijke of meervoudige beperking. Voor deze doelgroep is het belangrijk dat het gebouw een huiselijke en prettige sfeer heeft.

Als start van het ontwerpproces is met het hele ontwerpteam een bezoek gebracht aan de toenmalige huisvestiging. Op basis van de bevindingen bij dit bezoek, hebben de adviseurs de ambities voor de nieuwbouw geformuleerd.

Wat tijdens het bezoek direct opviel, was de hoge geluidproductie. In de oude huisvesting was akoestiek slecht, net als de geluid-isolatie tussen de ruimtes. Hierdoor was er veel overlast van het geluid. Voor het nieuwe ontwerp zijn daarom hoge akoestische eisen geformuleerd. Na de ingebruikname hebben de groepsleiders direct gemerkt dat de kinderen zelf ook rustiger zijn geworden, omdat zij minder prikkels ervaren door de betere akoestiek.

Om een algemeen prettig welbevinden te creƫren, zijn een aantal maatregelen genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het realiseren van een hoog daglichtniveau. Daarnaast is voorgesteld om voor de kwaliteit van de binnenlucht een hoger niveau aan te houden dan de eisen uit het Bouwbesluit. Tenslotte is gezorgd voor te openen luiken, zodat frisse buitenlucht direct naar binnen kan stromen als daar behoefte aan is. Deze luiken zijn ook goed met gesloten zonwering te gebruiken zijn. Al deze maatregelen dragen bij aan de prettige sfeer in het gebouw.