Er gaat zo ontzettend veel mis tijdens het bouwen

Uitvoeringscontrole Bartimeus

Bartimeus is de specialist voor mensen met een visuele beperking. De organisatie is gevestigd in Doorn en Zeist en is grootschalige nieuwbouw aan het uitvoeren. MoBius consult verzorgt op de bouwplaats de controles om te waarborgen dat alle brandveiligheidsvoorzieningen op de juiste manier worden uitgevoerd.

Uit onze ervaringen bij brandscans blijkt dat de uitvoering van de brandwerende voorzieningen kwalitatief vaak niet voor 100% op orde is. Dit beeld wordt bevestigd door verschillende onafhankelijke onderzoeken. Daarom moet direct vanaf het begin van de bouw aandacht worden gevestigd op de juiste uitvoering van brandwerende voorzieningen met de juiste certificaten. De opdrachtgever betaald ten slotte voor de te treffen voorzieningen en achteraf gebreken corrigeren is een hele kostbare zaak.

Door toepassing van een verscherpt toezichtprotocol wordt gegarandeerd dat de juiste brandwerende voorzieningen worden getroffen en dat de opdrachtgever de juiste bijbehorende certificaten ontvangt. Hiermee wordt de brandveiligheid in de gebruiksfase geborgd.

Inmiddels wordt voor meerdere klanten, vooral in zorg- en logiesgebouwen verscherpt toezicht toegepast. Een procedure, die eigenlijk voor elk nieuw te bouwen of te renoveren gebouw zou moeten worden toegepast.