Het gebouw kan in de toekomst van functie veranderen

Nieuwbouw zorgcomplex st.Elisabeth

Het complex st. Elisabeth in Doesburg was zwaar verouderd. De indeling van het typisch jaren 70 verzorgingshuis past niet bij de huidige en toekomstige zorgvraag. Onderzoek naar de mogelijkheden leidde tot de conclusie dat vervanging noodzakelijk was. Omdat het complex wel moet blijven functioneren voor de huidige bewoners, wordt de realisatie in twee fases uitgevoerd.

Voor het nieuwbouwproject heeft moBius consult de volledige, integrale advisering verzorgd. Aan de start van het project is geïnventariseerd wat de eisen en wensen van de gebruiker waren. Deze zijn afgestemd met de beschikbare middelen. Uit een haalbaarheidsonderzoek naar het toepassen van een WKO, bleek dat een conventionele ketel beter past in het plan. Dit mede omdat de koelvraag beperkt is.

Het gebouw kan in de toekomst per verdieping worden veranderd in een appartementengebouw. Hiervoor waren in het ontwerp maatregelen op het gebied van akoestiek en brandveiligheid nodig. De individuele regelbaarheid van de verwarming voor de bewoners is optimaal, Onder andere door de toepassing van een IR-stralingspaneel in de douche. Ook de automatische zonwering is individueel regelbaar. Daarnaast was de integratie van domotica een belangrijk aandachtspunt in het gebouwconcept.

De brandveiligheid in het complex is gerealiseerd met behulp van een watermist-installatie. Hierdoor zijn de eisen voor de bouwkundige brandscheidingen geminimaliseerd.