Renovatie is meestal goedkoper en duurzamer

Renovatie Tabor College

Het hoofdgebouw van het Tabor College stamt uit de jaren ’60 en was op alle vlakken gedateerd en toe aan vernieuwing. De lokalen konden alleen worden geventileerd met te openen ramen.
In de winter gebeurde dit echter nauwelijks. Bovendien sloten de ramen slecht, en was de gevel ongeïsoleerd. Hierdoor was de energierekening hoog, terwijl er ook veel koudeklachten waren.
In de zomer werd het door het vele glas juist snel te warm.

Om te zorgen dat er op een moderne manier in de school kon worden lesgegeven zijn functies in de school verplaatst, groepen geclusterd, de routing en herkenbaarheid aangepast. Wij hebben echter vooral gezorgd voor een gezonde, frisse school.

Als eerste is gekozen om een gebalanceerd ventilatiesysteem toe te passen, met warmteterugwinning en CO2-sturing. Hiermee wordt gewaarborgd dat altijd goed geventileerd wordt. Ten tweede is de gevel geheel vernieuwd en aan de buitenzijde geisoleerd. Koudebruggen worden daarmee vermeden en energiegebruik beperkt. Ook is het glaspercentage verminderd en zijn
zonwering en geisoleerde draaikiepluiken toegepast. Voor de luiken zit geen zonwering, zodat ze heel goed kunnen worden gebruikt om in opwarming in de zomer te voorkomen.

Het resultaat is een frisse school die voldoet aan de huidige eisen en wensen. Gebruikers van de school zijn vooral blij met het verbeterde binnenklimaat en de verbeterde akoestiek.