Zeer goede akoestiek in open leeromgeving

Nieuwbouw basisschool Het Volle Leven

Verscholen tussen de bomen aan de Rijslag in Den Haag, ligt het nieuwe schoolgebouw van basisschool Het Volle Leven. Het gebouw is in januari jl. geopend. Enkele maanden na de opening, geven de gebruikers aan zeer tevreden te zijn met hun nieuwe gebouw.

Het maken van een goed schoolgebouw is complex. Niet alleen door de beperkte budgetten, maar ook omdat met verschillende aspecten rekening moet worden gehouden. Projectleider Francine Huijsmans zegt hierover: “Zorgen dat het binnen niet te warm wordt, is één van de belangrijke dingen. De kinderen zijn kleine warmtebronnen en daarnaast zijn er ook computers en digiborden die warmte produceren. Het is belangrijk dat vanaf het voorjaar de zon niet ook volop naar binnen schijnt en dat er bovendien voldoende ventilatie is. Om dit te realiseren is goede buitenzonwering toegepast, en zijn er te openen klepramen hoog in de ruimte toegepast. Deze worden met een luifel beschermd tegen zoninstraling. In elk lokaal zijn er verschillende manieren om, afhankelijk van de wind en de buitentemperatuur, te variëren met de hoeveelheid ventilatie door geopende ramen.”

In het huidige onderwijs is veel vraag naar multifunctionele ruimtes; het lesgeven beperkt zich al lang niet meer tot het leslokaal zelf. In het hart van de school bevindt zich een grote hal met een centrale functie. Hier staan meerdere leerpleinen in open verbinding met elkaar. De leerpleinen worden door verschillende leerjaren gebruikt. Voor optimaal gebruik is het belangrijk om onderlinge geluidhinder te beperken. Francine: “We hebben veel moeite gestopt in het beperken van galm. Dat is bij hoge ruimten altijd een puzzel. Wij hebben de benodigde hoeveelheid absorptie bepaald en samen met de architect materialen gekozen, die passen in het architectonisch beeld. Ik ben blij om te horen dat de gebruikers de akoestiek in de centrale hal heel goed vinden.”