Bijzondere materialen vereisen creativiteit van de adviseur

Nieuwbouw Don Boscoschool

+5

Door de Aloysius Stichting wordt een nieuwe brede school gerealiseerd in Lisse. Een brede school met veel functies: speciaal onderwijs in de Don Boscoschool, een vestiging van Cardea jeugdzorg, een kinderopvang en twee sportzalen. Daarbij moet rekening gehouden worden met een mogelijke uitbreiding van de leslokalen en de kantoren in de toekomst. Uitgangspunt voor het ontwerp is Frisse scholen klasse B.

De architect BroekBakema had een duidelijke visie bij het ontwerp. Groen, hout en veel transparantie, vooral in de binnengevel. Zowel voor de brandveiligheid als voor de akoestiek waren daardoor creatieve oplossingen nodig.

Het brandwerend maken van grote transparante vlakken is duur. Er is daarom een kosteneffectieve oplossing bedacht. In plaats van de gebruikelijke horizontale brandcompartimentering, is verticale compartimentering toegepast, met horizontale ontvluchting. Daarmee was het tevens niet nodig om een brandwerende afscheiding rondom de trap bij de hoofdentree toe te plaatsen.

Vanwege de gewenste uitstraling is gekozen voor een houten constructie voor de verdiepingsvloer. Door slimme keuzes, maakt deze integraal deel uit van het gebouwconcept. Voor de geluidsisolatie is de vloer ontworpen met een goede opbouw en goede detaillering. Voor de akoestiek in de lokalen zijn geperforeerde houten plafonds integraal in de vloer opgenomen. Bovendien zijn in de vloer de luchtkanalen voor het decentrale ventilatiesysteem geïntegreerd.