Een flexibel gebouw, waar licht, lucht en ruimtelijkheid centraal staan

Nieuwbouw Dr. Knippenbergcollege

+2

Het Dr. Knippenbergcollege in Helmond is met veel enthousiasme in gebruik genomen. Het gebouw kenmerkt zich door een open structuur en mogelijkheden voor een flexibel gebruik. In het hart van het gebouw is daarnaast opvallend (en invallend) veel natuurlijk daglicht aanwezig. Vanwege de combinatie van verschillende soorten onderwijs en de aanwezigheid van vides, is de ruimte-akoestiek van groot belang. In de ontwerpfase heeft moBius consult een belangrijke rol gespeeld door hierover pro-actief te adviseren. Het voorkomen van hinder door een optimale indeling stond hierbij centraal. Ruimten of leerplekken met een hoog concentratieniveau zijn bijvoorbeeld direct op de juiste plek in het gebouw gepositioneerd, waardoor kostbare akoestische voorzieningen beperkt bleven.

In de gebruiksfase mengen de verschillende soorten van gebruik zich met name rond de vides en trappen met elkaar. De benodigde akoestische maatregelen zijn vastgesteld en daarna geïntegreerd in de afwerking met natuurlijke materialen. Hierdoor kon zowel een goed akoestisch klimaat als de gewenste uitstraling gerealiseerd worden. Voor de advisering heeft moBius consult gebruik gemaakt van een combinatie van jarenlange (meet)ervaringen, statische berekeningen en 3D-rekenmodellen. Het eindresultaat is met veel enthousiast door de gebruikers en opdrachtgevers ontvangen.

Foto’s: Lucas van der Wee