Een gebouw met bijzondere gebruikers

Nieuwbouw Rietveld Academie

Niet alleen de locatie, maar ook het gebruik van het gebouw en de wensen van de gebruiker, maakte de opgave complex. Het gebruik is niet vergelijkbaar met een normaal schoolgebouw, zodat de gangbare eisen niet passen bij deze opgave. In nauw overleg met de gebruiker is om deze reden tijdens het ontwerpproces het Programma van Eisen op punten aangepast. Hierbij is gekeken naar wat voor de gebruiker in de bestaande situatie wel en niet goed werkte. Voor de nieuwe situatie zijn de goede punten gehandhaafd en de slechte punten aangepast. Zo zijn de eisen voor de nagalmtijd minder streng dan gebruikelijk en is veel aandacht besteed aan het voorkomen van oververhitting in de zomer.

Om oververhitting te voorkomen, zijn overstekken en schermen toegepast. Daarnaast zijn inbraakvrije spuivoorzieningen aangebracht, die buiten de gebruikstijden open kunnen blijven. Vanwege de externe geluidbelasting waren extra maatregelen aan de gevels nodig en moest een deel van de voorgevel als dove gevel worden uitgevoerd. Door strategische plekken voor de spuivoorzieningen te kiezen, is de benodigde geluidwering gerealiseerd én is gezorgd voor voldoende spuimogelijkheden.

Een goede interne geluidsisolatie was van groot belang. Daarom is de filmstudio als doos-in-doos constructie uitgevoerd. Bij de overige ruimtes in het gebouw is de geluidsisolatie in overleg met de gebruiker afgestemd met het gebruik van de ruimtes.