Van een oude jas een maatpak maken

Renovatie school Tolhuisstraat

+4

Het schoolgebouw aan de Tolhuisstraat was weliswaar verouderd qua indeling en comfort, maar had veel positieve esthetische en bouwfysische eigenschappen. Het gebouw uit 1906 is ruim van opzet en heeft hoge lokalen met hoge te openen ramen. De basisventilatie vond destijds plaats via deze ramen. Om aan de huidige comforteisen te voldoen, is de school voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW. De hoge te openen ramen zijn nog steeds zeer nuttig. Ze worden gebruikt als spuivoorziening om in de zomer te koelen. Daarnaast zorgen de hoge ramen voor veel daglicht.

Door de jaren heen is het onderwijs veranderd van klassikaal lesgeven naar meer zelfstandigheid en het werken in kleine groepen. Het flexibel kunnen gebruiken van ruimten is daarbij gewenst. In het gebouw waren nog enkele oorspronkelijke houten schuifwanden aanwezig. Dit paste mooi bij de wens van de school om leslokalen te kunnen koppelen. De lokalen zijn daarom voorzien van schuifwanden die er precies uitzien als de originele wanden. Door de juiste materialen te gebruiken en de kierdichting te optimaliseren, is er wel voor gezorgd dat de geluidisolatie veel beter is dan de oude wanden, zodat er geen geluidoverlast is bij gesloten deuren.

De gebruikers van de school zijn met name tevreden over het binnenklimaat, de geluidsisolatie en de akoestiek. Het is de docenten opgevallen dat de leerlingen zelf ook rustiger zijn in hun ‘nieuwe’ leslokaal.