Wij weten wat belangrijk is voor een schoolbestuur

Nieuwbouw Vellesan College

Voor het Vellesan College in IJmuiden is een nieuw gebouw ontwikkeld voor het VMBO. Het gebouw heeft een vloeroppervlak van ca. 3.800 m2 en omvat theorielokalen, praktijklokalen, een grootkeuken en een gymzaal. Er is veel aandacht geweest voor het thermisch binnenklimaat, voldoende daglichttoetreding en een goede akoestiek.

In het ontwerpproces is nauw samengewerkt met de gebruiker. Zo wilde de gebruiker liever geen automatische zonwering, omdat het dicht bij de kust vaak onverwacht hard waait. Omdat zonder automatische zonwering de opwarming van het gebouw buiten de gebruiksuren toeneemt, is veel aandacht besteed aan het beheersen van het binnenklimaat in de zomerperiode. Daarom is het glasoppervlak in de gevel beperkt. Om toch voldoende daglicht in de lokalen te hebben, zijn de ramen hoog in de gevel geplaatst en gelijkmatig verdeeld. Hiermee is ook een betere verdeling van daglicht tot diep in het lokaal ontstaan. Naast te openen ramen zijn ook te openen geïsoleerde panelen opgenomen. Deze kunnen ook bij gesloten zonwering volledig worden geopend.

Het brandveiligheidconcept gaat uit van verticale compartimentering, waardoor horizontaal kan worden gevlucht. Met dit concept wordt met relatief weinig brandveiligheidsmaatregelen, toch een optimaal veilig gebouw gerealiseerd.

Het gebouw is voorzien van een ventilatiesysteem op basis van CO2-sturing en voldoet aan Frisse Scholen klasse B.

De gebruikers over het nieuwe gebouw.