Door de goede akoestiek zijn de kinderen rustiger

Nieuwbouw Harmpje Visser School

+5

De Harmpje Visser school in Urk is ontwikkeld in nauw overleg met de gebruikers. Het was belangrijk dat de nieuwbouw paste in het onderwijssysteem. De gebruiker wilde een verbinding tussen de lokalen en de leerpleinen. Ook was het belangrijk dat de centrale aula flexibel uitbreidbaar is.

Wij zijn het ontwerpproces begonnen door het Programma van Eisen goed tegen het licht te houden. Hierin bleken eisen opgenomen die niet heel belangrijk waren voor de doelgroep, maar wel veel geld kosten. Zo waren zeer hoge eisen voor geluidisolatie opgenomen, terwijl de leerpleinen meestal in open verbinding staan met de lokalen. De eisen voor het thermisch comfort en ruimteakoestiek waren op sommige punten te laag. Door het herschrijven van het PvE wordt het beperkte budget doelmatig geïnvesteerd.

De aandacht voor de goede akoestiek in de klaslokalen, leerpleinen en aula wordt als zeer positief ervaren. Gebruikers ervaren de school vanaf de eerste dag als zeer prettig. Naast de zaken die meteen opvallen als de vormgeving en de indeling, zijn ook de akoestiek en het thermisch comfort hierin een belangrijke factor. Op de eerste schooldag zagen we al dat de kinderen zich op hun gemak voelden, dat was vanaf het begin af aan ons doel.