De maatregelen moeten wel passen bij het gebouw

Energieadviezen Universiteit Utrecht

+2

De Universiteit Utrecht heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid in het algemeen en energiegebruik in het bijzonder. Om te inventariseren waar de beste mogelijkheden voor de energiebesparing van gebouwen liggen heeft moBius consult een groot aantal gebouwen geanalyseerd.

Om de gebouwen te analyseren is de EPA-maatwerk methodiek gebruikt. Hierbij wordt niet alleen het gebouwgebonden energiegebruik bepaald, maar ook het gebruikersgebonden deel. Er wordt een gebouwopname gedaan en op basis van de bevindingen en het werkelijke energiegebruik wordt een gebouwmodel opgesteld. Met dit model kan vervolgens het effect van maatregelen worden bepaald.

Belangrijk is dat er energiebesparingsmaatregelen worden geadviseerd die passen bij de aard van het gebouw en bij de wijze waarop het gebouw gebruikt wordt. Bij de vele monumentale panden van de Universiteit van Utrecht zijn hele andere maatregelen mogelijk dan bij moderne panden. Onze expertise om de optimale maatregelen uit te zoeken is daarbij noodzakelijk.

De energetische effecten worden samen met de investeringskosten en terugverdientijden gerapporteerd.

De onderzoeken zijn het meest effectief als ze worden gedaan als een ingrijpende renovatie is gepland. De energetische verbeteringen kunnen dan kosteneffectief worden meegenomen.