Goede akoestiek is meer dan de nagalmtijd

HNW bij Bètafaculteit UvA

De nieuwbouw voor de Faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica (FNWI) in Amsterdam is in 2009 in gebruik genomen. Met name de wetenschappelijke onderzoekers bleken vanaf de oplevering geluidoverlast te ondervinden. Opvallend hierbij was dat de eisen voor de nagalmtijd ruimschoots werden gerealiseerd. Bij Het Nieuwe Werken (HNW) is de nagalmtijd echter niet voldoende om een goed akoestisch klimaat te realiseren.

De inrichting van de kantooruinen bestond uit flexplekken in open verbinding met elkaar en kasten als visuele afscheiding. Men kon elkaar dus niet zien, maar wel horen. Een groot deel van de werkplekken stond tevens in open verbinding met het centrale atrium, waar de algemene functies zoals restaurant en bibliotheek zijn gesitueerd. Regelmatig wordt hier veel geluid geproduceerd.

Voor een goed akoestisch klimaat bij HNW is een combinatie bouwkundige maatregelen, inrichting en organisatie nodig. In workshops met de gebruikers zijn oplossingen besproken en zijn passende organisatorische maatregelen gegenereerd: De visuele barieres zijn weggehaald en de bureaus zijn gegroepeerd, waardoor een grotere sociale samenhang ontstaat. De locaties met veel geluid uit het atrium zijn afgesloten met te openen glaspuien. In de open kantoorzones heerst in principe stilte. Overleg en telefoongesprekken vinden in speciale daarvoor ingerichte ruimtes plaats. Een en ander is eerst akoestisch gemodelleerd, waarna een testopstelling is gemaakt. Nadat hiermee een draagvlak was gecreëerd, zijn de maatregelen in zijn geheel doorgevoerd.