Haalbaarheids- studie nieuwbouw geluidsbelaste woningen

20 december 2019

MoBius consult onderzoekt de haalbaarheid van woningbouw op een bijzondere locatie in Capelle aan den IJssel.

Het project bestaat uit de nieuwbouw van een appartementengebouw en van grondgebonden woningen. De locatie biedt goede mogelijkheden voor woningbouw, maar is ook zwaar geluid belast. Ten westen van de locatie loopt Rijksweg A16 en ten noorden ligt het Rotterdamse metronet en een emplacement.

In nauw overleg met de architect worden verschillende indelingsvarianten onderzocht. Door de varianten op een slimme manier te combineren met maatregelen, zoals afscherming en uitzonderingsmogelijkheden uit de Wet geluidhinder, blijkt woningbouw mogelijk zonder dat de woningen onleefbaar en onbetaalbaar worden. Het laatste wordt onder andere mogelijk gemaakt door de optimalisatie van de ligging en de vorm van de gebouwen, zodat gevels op een natuurlijke manier worden afgeschermd van het wegverkeerslawaai.

Actueel

20 december 2019

Haalbaarheids- studie nieuwbouw geluidsbelaste woningen

MoBius consult onderzoekt de haalbaarheid van woningbouw op een bijzondere locatie in Capelle aan den IJssel. Het project bestaat uit de nieuwbouw woningen op een geluidsbelaste locatie.

15 juli 2019

Nieuwbouw Joint Research Centre Middelburg

In Middelburg verrijst over enige tijd de nieuwbouw van de HZ University of Applied Sciences, met daarin het Joint Research Centre (JRC). De nieuwbouw bevat met name hoogwaardige laboratoria, die veel bouwfysische en akoestische randvoorwaarden aan het gebouw stellen.

7 mei 2019

Praktijkvoorbeeld gasloze renovatie Fons Vitae

Het monumentale schoolgebouw van Fons Vitae in Amsterdam, heeft medio 2017 aanzienlijke schade opgelopen als gevolg van brand. De brand had een grote impact op het functioneren van de school, maar maakte ook de ontwikkeling van een gasloos gebouw mogelijk.

26 februari 2019

Thermografie als hulpmiddel voor gasloos bouwen

Om over te kunnen stappen naar gasloze verwarming, is een zeer goede gebouwschil noodzakelijk. Thermografie blijkt daarbij een effectief hulpmiddel voor het beoordelen van de gebouwschil van zowel bestaande als nieuwe gebouwen.

20 november 2018

Duurzame renovatie monumenten

Het monumentale schoolgebouw aan de Eerste Nassaustraat in Amsterdam moet grondig worden gerenoveerd. Onderzocht is hoe de BENG-eisen benaderd kunnen worden en gasloze verwarming mogelijk is, met behoud van het monumentale karakter.

2 oktober 2018

Herbestemming De Drie Hoefijzers in Den Haag

Op initiatief van Stadsherstel Den Haag krijgt het voormalige bierdepot De Drie Hoefijzers in Den Haag een nieuwe bestemming. Het complex is vlak voor de 1e wereldoorlog gebouwd is gebruikt als opslag- en koelplaats.

Bekijk nieuwsarchief