Praktijkvoorbeeld gasloze renovatie Fons Vitae

7 mei 2019

Het monumentale schoolgebouw van Fons Vitae aan de Reijnier Vinkeleskade in Amsterdam, heeft medio 2017 aanzienlijke schade opgelopen als gevolg van brand. Hierbij is de kap van het hoofdgebouw volledig verwoest en heeft het overige deel van het gebouw aanzienlijk waterschade opgelopen. Als gevolg hiervan was een ingrijpende renovatie noodzakelijk, waarbij sterk is ingezet op een duurzame renovatie.

moBius consult is als adviseur bij de renovatie betrokken geweest. Naast brandpreventie was de realisatie van een gasloos gebouw een uitdaging gezien de ouderdom van het gebouw. Om het gebouw gasloos te maken heeft een aanzienlijke verduurzaming plaats gevonden. Hierbij zijn de daken en gevels van het gebouw zodanig geïsoleerd dat, in combinatie met gebalanceerde ventilatie, laag temperatuur verwarming mogelijk was. Deze bestaat uit vloerverwarming aangevuld met luchtverwarming voor een snelle naregeling.

De na-isolatie van de gevels heeft plaats gevonden door aan de binnenzijde te isoleren. Om aantasting van de vloerbalken die in de gevel liggen te voorkomen, is aan de hand van koudebrugberekeningen bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn om het klimaat ter plaatse van de balkkoppen zo gelijkmatig mogelijk te houden. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de luchtdichting van de gebouwschil.

De opwekking van warmte vindt plaats met behulp van warmtepompen. Een deel van de warmtepompen gebruiken de buitenlucht als bron. Een ander deel van de warmtepompen zijn aangesloten op de bodemwarmtewisselaars die op het schoolplein zijn geboord.

De zijvleugel van het gebouw nadert zijn voltooiing en zal na de zomervakantie van 2019 in gebruik worden genomen.

Actueel

4 oktober 2021

Renovatie Holbeinhuis te Rotterdam

Het Holbeinhuis is een beeldbepalend gebouw aan de Coolsingel uit de naoorlogse periode. Voor een maximaal resultaat is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen de vele belangen die spelen, zoals comfort, energieprestatie, kosten en het behoud van de karakteristieke uitstraling van het gebouw.

6 april 2021

Advisering religieus erfgoed in Rotterdam

In opdracht van gemeente Rotterdam doet moBius consult onderzoek naar de mogelijkheden om religieus vastgoed te verduurzamen. Hierbij wordt ingestoken op haalbare oplossingen die aansluiten bij het gebruik en de staat van de gebouwen, en de wensen van de gebruikers. De focus ligt in het onderzoek op het verminderen van het gebouwgebonden energiegebruik.

14 januari 2021

MoBius consult gaat 2021 goed van start

MoBius consult is het nieuwe jaar goed begonnen. Eind 2020 zijn twee talentvolle junioren gestart. Tom Elands is recent afgestudeerd aan de TU Delft en werkt vanuit de vestiging Delft. Martijn van Ballegooijen heeft zijn studie afgerond aan de TU Eindhoven en heeft de vestiging Driebergen …

16 november 2020

Nieuwbouw sportcomplex FC Lisse

MoBius consult is als adviseur betrokken bij de nieuwbouw van een nieuw sportcomplex voor FC Lisse. De gemeente Lisse en FC Lisse hebben gezamenlijk de opgave geformuleerd om een integrale accommodatie te realiseren. In deze accommodatie worden een sporthal, een clubaccommodatie van FC Lisse en een verbindingsdeel gerealiseerd

22 juli 2020

Duurzame nieuwbouw kantoor NVM

In opdracht van Heembouw is moBius consult als adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid betrokken bij de nieuwbouw van het kantoor van de branchevereniging van makelaars en taxateurs (NVM). De nieuwbouw in het Utrechtse Papendorp heeft een oppervlakte van circa 4.800 m2.

8 juli 2020

Nieuwbouw Vrije School Wonnebald in Den Haag

MoBius consult is als adviseur betrokken bij de nieuwbouw van Vrije School Wonnebald in Den Haag. De nieuwbouw omvat een bassisschool voor 9 klassen ten behoeve van ca. 250 leerlingen, een kinderdagverblijf, een aula en een gymzaal

Bekijk nieuwsarchief