Praktijkvoorbeeld gasloze renovatie Fons Vitae

7 mei 2019

Het monumentale schoolgebouw van Fons Vitae aan de Reijnier Vinkeleskade in Amsterdam, heeft medio 2017 aanzienlijke schade opgelopen als gevolg van brand. Hierbij is de kap van het hoofdgebouw volledig verwoest en heeft het overige deel van het gebouw aanzienlijk waterschade opgelopen. Als gevolg hiervan was een ingrijpende renovatie noodzakelijk, waarbij sterk is ingezet op een duurzame renovatie.

moBius consult is als adviseur bij de renovatie betrokken geweest. Naast brandpreventie was de realisatie van een gasloos gebouw een uitdaging gezien de ouderdom van het gebouw. Om het gebouw gasloos te maken heeft een aanzienlijke verduurzaming plaats gevonden. Hierbij zijn de daken en gevels van het gebouw zodanig geïsoleerd dat, in combinatie met gebalanceerde ventilatie, laag temperatuur verwarming mogelijk was. Deze bestaat uit vloerverwarming aangevuld met luchtverwarming voor een snelle naregeling.

De na-isolatie van de gevels heeft plaats gevonden door aan de binnenzijde te isoleren. Om aantasting van de vloerbalken die in de gevel liggen te voorkomen, is aan de hand van koudebrugberekeningen bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn om het klimaat ter plaatse van de balkkoppen zo gelijkmatig mogelijk te houden. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de luchtdichting van de gebouwschil.

De opwekking van warmte vindt plaats met behulp van warmtepompen. Een deel van de warmtepompen gebruiken de buitenlucht als bron. Een ander deel van de warmtepompen zijn aangesloten op de bodemwarmtewisselaars die op het schoolplein zijn geboord.

De zijvleugel van het gebouw nadert zijn voltooiing en zal na de zomervakantie van 2019 in gebruik worden genomen.

Actueel

15 juli 2019

Nieuwbouw Joint Research Centre Middelburg

In Middelburg verrijst over enige tijd de nieuwbouw van de HZ University of Applied Sciences, met daarin het Joint Research Centre (JRC). De nieuwbouw bevat met name hoogwaardige laboratoria, die veel bouwfysische en akoestische randvoorwaarden aan het gebouw stellen.

7 mei 2019

Praktijkvoorbeeld gasloze renovatie Fons Vitae

Het monumentale schoolgebouw van Fons Vitae in Amsterdam, heeft medio 2017 aanzienlijke schade opgelopen als gevolg van brand. De brand had een grote impact op het functioneren van de school, maar maakte ook de ontwikkeling van een gasloos gebouw mogelijk.

26 februari 2019

Thermografie als hulpmiddel voor gasloos bouwen

Om over te kunnen stappen naar gasloze verwarming, is een zeer goede gebouwschil noodzakelijk. Thermografie blijkt daarbij een effectief hulpmiddel voor het beoordelen van de gebouwschil van zowel bestaande als nieuwe gebouwen.

20 november 2018

Duurzame renovatie monumenten

Het monumentale schoolgebouw aan de Eerste Nassaustraat in Amsterdam moet grondig worden gerenoveerd. Onderzocht is hoe de BENG-eisen benaderd kunnen worden en gasloze verwarming mogelijk is, met behoud van het monumentale karakter.

2 oktober 2018

Herbestemming De Drie Hoefijzers in Den Haag

Op initiatief van Stadsherstel Den Haag krijgt het voormalige bierdepot De Drie Hoefijzers in Den Haag een nieuwe bestemming. Het complex is vlak voor de 1e wereldoorlog gebouwd is gebruikt als opslag- en koelplaats.

23 juli 2018

Verbouwing en uitbreiding motorcellenlab

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) doet onderzoek naar het verbeteren van motoren. Het gebouw van het motorcellenlaboratorium is toe aan renovatie. Tevens is uitbreiding gewenst.

Bekijk nieuwsarchief