Duurzame renovatie monumenten

20 november 2018

Het schoolgebouw aan de Eerste Nassaustraat in Amsterdam is een monumentaal gebouw met 3 bouwlagen. Het gebouw dateert uit 1884 en bevindt zich in veel opzichten nog in “originele” staat. Om het gebouw geschikt te maken voor gebruik door de Geert Groote School, is een grondige renovatie noodzakelijk. De gemeente Amsterdam wil het gebouw daarbij graag transformeren tot een duurzaam gebouw, dat zo veel mogelijk de BENG-eisen (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) benadert en bij voorkeur gasloos wordt uitgevoerd.

Uit onderzoek uitgevoerd door moBius consult, blijkt dat een zeer aanzienlijke verduurzaming van het gebouw mogelijk is. Het realiseren van de BENG-eisen voor nieuwbouw, is niet volledig haalbaar is. Hieraan liggen niet alleen de randvoorwaarden vanuit de monumentale status, maar met name de gebouwvorm aan ten grondslag. De monumentale status maakt isolatie aan de buitenzijde niet mogelijk, terwijl o.a. detaillering bij koudebruggen en ruimtebeslag de isolatiedikte aan de binnenzijde beperken. Door de hoogte van de ruimten van circa 4,5 meter en door de situering van lokalen aan slechts 1 zijde van de gang, is de gebouwschil circa 150% groter dan bij compacte nieuwbouw. Dit leidt bij gelijke isolatiegraad niet alleen tot een aanzienlijke toename van het transmissieverlies ten opzichte van nieuwbouw, maar ook tot een toename van het energiegebruik dat duurzaam moet worden opgewekt (BENG-eis 3).

Om het gebouw (bijna) gasloos uit te voeren zijn ook op de binnenstedelijke locatie verschillende oplossingen denkbaar. In overleg met de betrokken partijen wordt de financiële haalbaarheid hiervan onderzocht.

Actueel

20 december 2019

Haalbaarheids- studie nieuwbouw geluidsbelaste woningen

MoBius consult onderzoekt de haalbaarheid van woningbouw op een bijzondere locatie in Capelle aan den IJssel. Het project bestaat uit de nieuwbouw woningen op een geluidsbelaste locatie.

15 juli 2019

Nieuwbouw Joint Research Centre Middelburg

In Middelburg verrijst over enige tijd de nieuwbouw van de HZ University of Applied Sciences, met daarin het Joint Research Centre (JRC). De nieuwbouw bevat met name hoogwaardige laboratoria, die veel bouwfysische en akoestische randvoorwaarden aan het gebouw stellen.

7 mei 2019

Praktijkvoorbeeld gasloze renovatie Fons Vitae

Het monumentale schoolgebouw van Fons Vitae in Amsterdam, heeft medio 2017 aanzienlijke schade opgelopen als gevolg van brand. De brand had een grote impact op het functioneren van de school, maar maakte ook de ontwikkeling van een gasloos gebouw mogelijk.

26 februari 2019

Thermografie als hulpmiddel voor gasloos bouwen

Om over te kunnen stappen naar gasloze verwarming, is een zeer goede gebouwschil noodzakelijk. Thermografie blijkt daarbij een effectief hulpmiddel voor het beoordelen van de gebouwschil van zowel bestaande als nieuwe gebouwen.

20 november 2018

Duurzame renovatie monumenten

Het monumentale schoolgebouw aan de Eerste Nassaustraat in Amsterdam moet grondig worden gerenoveerd. Onderzocht is hoe de BENG-eisen benaderd kunnen worden en gasloze verwarming mogelijk is, met behoud van het monumentale karakter.

2 oktober 2018

Herbestemming De Drie Hoefijzers in Den Haag

Op initiatief van Stadsherstel Den Haag krijgt het voormalige bierdepot De Drie Hoefijzers in Den Haag een nieuwe bestemming. Het complex is vlak voor de 1e wereldoorlog gebouwd is gebruikt als opslag- en koelplaats.

Bekijk nieuwsarchief