Duurzame renovatie monumenten

20 november 2018

Het schoolgebouw aan de Eerste Nassaustraat in Amsterdam is een monumentaal gebouw met 3 bouwlagen. Het gebouw dateert uit 1884 en bevindt zich in veel opzichten nog in “originele” staat. Om het gebouw geschikt te maken voor gebruik door de Geert Groote School, is een grondige renovatie noodzakelijk. De gemeente Amsterdam wil het gebouw daarbij graag transformeren tot een duurzaam gebouw, dat zo veel mogelijk de BENG-eisen (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) benadert en bij voorkeur gasloos wordt uitgevoerd.

Uit onderzoek uitgevoerd door moBius consult, blijkt dat een zeer aanzienlijke verduurzaming van het gebouw mogelijk is. Het realiseren van de BENG-eisen voor nieuwbouw, is niet volledig haalbaar is. Hieraan liggen niet alleen de randvoorwaarden vanuit de monumentale status, maar met name de gebouwvorm aan ten grondslag. De monumentale status maakt isolatie aan de buitenzijde niet mogelijk, terwijl o.a. detaillering bij koudebruggen en ruimtebeslag de isolatiedikte aan de binnenzijde beperken. Door de hoogte van de ruimten van circa 4,5 meter en door de situering van lokalen aan slechts 1 zijde van de gang, is de gebouwschil circa 150% groter dan bij compacte nieuwbouw. Dit leidt bij gelijke isolatiegraad niet alleen tot een aanzienlijke toename van het transmissieverlies ten opzichte van nieuwbouw, maar ook tot een toename van het energiegebruik dat duurzaam moet worden opgewekt (BENG-eis 3).

Om het gebouw (bijna) gasloos uit te voeren zijn ook op de binnenstedelijke locatie verschillende oplossingen denkbaar. In overleg met de betrokken partijen wordt de financiële haalbaarheid hiervan onderzocht.

Actueel

14 januari 2021

MoBius consult gaat 2021 goed van start

MoBius consult is het nieuwe jaar goed begonnen. Eind 2020 zijn twee talentvolle junioren gestart. Tom Elands is recent afgestudeerd aan de TU Delft en werkt vanuit de vestiging Delft. Martijn van Ballegooijen heeft zijn studie afgerond aan de TU Eindhoven en heeft de vestiging Driebergen …

16 november 2020

Nieuwbouw sportcomplex FC Lisse

MoBius consult is als adviseur betrokken bij de nieuwbouw van een nieuw sportcomplex voor FC Lisse. De gemeente Lisse en FC Lisse hebben gezamenlijk de opgave geformuleerd om een integrale accommodatie te realiseren. In deze accommodatie worden een sporthal, een clubaccommodatie van FC Lisse en een verbindingsdeel gerealiseerd

22 juli 2020

Duurzame nieuwbouw kantoor NVM

In opdracht van Heembouw is moBius consult als adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid betrokken bij de nieuwbouw van het kantoor van de branchevereniging van makelaars en taxateurs (NVM). De nieuwbouw in het Utrechtse Papendorp heeft een oppervlakte van circa 4.800 m2.

8 juli 2020

Nieuwbouw Vrije School Wonnebald in Den Haag

MoBius consult is als adviseur betrokken bij de nieuwbouw van Vrije School Wonnebald in Den Haag. De nieuwbouw omvat een bassisschool voor 9 klassen ten behoeve van ca. 250 leerlingen, een kinderdagverblijf, een aula en een gymzaal

10 mei 2020

Nieuwbouw Punt de Sniep in Diemen nadert eindfase

Het team van Heddes Bouw en Ontwikkeling werkt hard aan de bouw van het woningbouwproject Punt de Sniep. Het project bestaat uit ruim 200 woningen, verdeeld over 10 blokken.

20 december 2019

Haalbaarheids- studie nieuwbouw geluidsbelaste woningen

MoBius consult onderzoekt de haalbaarheid van woningbouw op een bijzondere locatie in Capelle aan den IJssel. Het project bestaat uit de nieuwbouw woningen op een geluidsbelaste locatie.

Bekijk nieuwsarchief