Duurzame renovatie monumenten

20 november 2018

Het schoolgebouw aan de Eerste Nassaustraat in Amsterdam is een monumentaal gebouw met 3 bouwlagen. Het gebouw dateert uit 1884 en bevindt zich in veel opzichten nog in “originele” staat. Om het gebouw geschikt te maken voor gebruik door de Geert Groote School, is een grondige renovatie noodzakelijk. De gemeente Amsterdam wil het gebouw daarbij graag transformeren tot een duurzaam gebouw, dat zo veel mogelijk de BENG-eisen (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) benadert en bij voorkeur gasloos wordt uitgevoerd.

Uit onderzoek uitgevoerd door moBius consult, blijkt dat een zeer aanzienlijke verduurzaming van het gebouw mogelijk is. Het realiseren van de BENG-eisen voor nieuwbouw, is niet volledig haalbaar is. Hieraan liggen niet alleen de randvoorwaarden vanuit de monumentale status, maar met name de gebouwvorm aan ten grondslag. De monumentale status maakt isolatie aan de buitenzijde niet mogelijk, terwijl o.a. detaillering bij koudebruggen en ruimtebeslag de isolatiedikte aan de binnenzijde beperken. Door de hoogte van de ruimten van circa 4,5 meter en door de situering van lokalen aan slechts 1 zijde van de gang, is de gebouwschil circa 150% groter dan bij compacte nieuwbouw. Dit leidt bij gelijke isolatiegraad niet alleen tot een aanzienlijke toename van het transmissieverlies ten opzichte van nieuwbouw, maar ook tot een toename van het energiegebruik dat duurzaam moet worden opgewekt (BENG-eis 3).

Om het gebouw (bijna) gasloos uit te voeren zijn ook op de binnenstedelijke locatie verschillende oplossingen denkbaar. In overleg met de betrokken partijen wordt de financiële haalbaarheid hiervan onderzocht.

Actueel

20 november 2018

Duurzame renovatie monumenten

Het monumentale schoolgebouw aan de Eerste Nassaustraat in Amsterdam moet grondig worden gerenoveerd. Onderzocht is hoe de BENG-eisen benaderd kunnen worden en gasloze verwarming mogelijk is, met behoud van het monumentale karakter.

2 oktober 2018

Herbestemming De Drie Hoefijzers in Den Haag

Op initiatief van Stadsherstel Den Haag krijgt het voormalige bierdepot De Drie Hoefijzers in Den Haag een nieuwe bestemming. Het complex is vlak voor de 1e wereldoorlog gebouwd is gebruikt als opslag- en koelplaats.

23 juli 2018

Verbouwing en uitbreiding motorcellenlab

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) doet onderzoek naar het verbeteren van motoren. Het gebouw van het motorcellenlaboratorium is toe aan renovatie. Tevens is uitbreiding gewenst.

2 juli 2018

Kwaliteitscontrole akoestiek in uitvoering

Het samenwerkingsverband van BESIX en Strukton realiseert op de Uithof in Utrecht nieuwbouw voor de Hogeschool Utrecht. Het gebouw is meer dan 22.000 m2 groot en wordt gerealiseerd op basis van een DBM contract.

12 juni 2018

Onderzoek MPG bij BENG-woningen

Gisteren is ing. Milu Klaver afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Voor het afstudeeronderzoek heeft Milu woningen ontworpen met gangbare bouwtechnieken met een GPR 8 en een 9,5 op het aspect milieu.

5 juni 2018

Renovatie Oscar Romeroschool Rotterdam

De Oscar Romeroschool aan de Isaäc Huberstraat in Rotterdam is toe aan een grondige renovatie. Het gebouw uit de jaren 80 voldoet wat betreft binnenklimaat, akoestiek en indeling niet meer aan de eisen van de huidige tijd.

Bekijk nieuwsarchief