Wij geven zelf het goede voorbeeld

Transformatie de Timmerfabriek

+5

Voor de renovatie van ‘de Timmerfabriek’ zijn de principes van de Trias Ecologica gevolgd. Door het hergebruik van de bestaande constructie, is de materiaalbelasting zeer laag. De eerste fase – en tevens belangrijkste stap – van de renovatie bestaat uit de minimalisatie van de energievraag. Voor de isolatie en ventilatie van het pand zijn de richtlijnen van Passief Bouwen aangehouden.

Aan de binnenzijde van het gebouw is een hoogwaardige isolatielaag aangebracht. In het dak zijn voor een optimale daglichttoetreding negen dakramen gerealiseerd, zodat het energieverbruik door kunstlicht wordt geminimaliseerd. Omdat de beglazing voornamelijk zuidgericht is, resulteren de dakramen tevens in een verlaging van het energiegebruik voor verwarming. Alle nieuwe ramen zijn uitgevoerd met drievoudig glas.

Een goed binnenklimaat in de zomer wordt gerealiseerd met buitenzonwering en voldoende voorzieningen voor spuiventilatie. De inbraakvrije spuivoorzieningen kunnen ook ’s nachts open blijven. De ventilatie wordt gestuurd op basis van temperatuur en CO2-gehalte. Door de geringe warmtebehoefte kan verwarming plaatsvinden met de naverwarming van de ventilatielucht.

In de eerste fase van de renovatie zijn de middelen met name besteed aan bouwkundige maatregelen die niet achteraf kunnen worden aangepast. Na de eerste fase heeft het gebouw energielabel A++. In de tweede fase zullen onder andere PV-cellen op het dak worden gerealiseerd. Na deze fase zal het gebouw energieneutraal zijn.