De detaillering is cruciaal voor de geluidisolatie

Akoestische ondersteuning Maars

+3

Maars is wereldwijd actief in 45 landen en marktleider op het gebied van binnenwanden. Wanden van Maars worden toegepast, in zowel nieuwbouw, als bij renovatie. Sinds 2014 is moBius consult vast akoestisch adviseur voor Maars.

Een van de belangrijkste eigenschappen van binnenwanden in kantoren, is de geluidisolatie. De geluidisolatie is echter slechts beperkt afhankelijk van de binnenwand zelf. Veel belangrijker zijn de aansluitingen van de binnenwand op de overige constructieonderdelen. Bovendien zijn er onafhankelijk van de binnenwand andere overdrachtwegen mogelijk voor geluid. Voorbeelden hiervan zijn via het plafond(plenum), flankerend door de gevel of via een koof. Om de geluidisolatie te testen, wordt vaak aan het begin van het inbouwproces een testopstelling gemaakt.

Als in een testopstelling blijkt dat niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, is het voor Maars van groot belang om te weten waardoor dat komt. Hierbij moet met veel expertise de aansluitingen van de wand worden beoordeeld en daarnaast moet geanalyseerd worden of andere overdrachtswegen van belang zijn.

MoBius consult kijkt kritisch naar het product en de werkwijze van Maars. Dat is onze rol als onafhankelijk adviseur en Maars wordt daar beter van. Als dat nodig is, denken wij mee met Maars om tot een oplossing te komen. Als blijkt dat andere overdrachtswegen maatgevend zijn, zullen wij dat de hoofdaannemer communiceren. Ook daarvoor dragen wij oplossingen aan.