Lage faalkosten door controle tijdens de bouw

Herhuisvesting HaagWonen

Woningcorporatie HaagWonen is gereorganiseerd, waarbij besloten is twee vestigingen samen te voegen tot één. Het kantoor op de Waldorpstraat is daarbij geheel nieuw ingericht en gemoderniseerd. Het Nieuwe Werken is een belangrijk aspect in de nieuwe huisvesting.

In totaal worden 250 medewerkers gehuisvest op een oppervlakte van 3.200 m2. Er worden kantoortuinen gerealiseerd, maar natuurlijk ook veel overlegplekken met verschillende privacyniveaus en concentratiewerkplekken. De akoestiek en de geluidisolatie zijn een belangrijke factoren bij Het Nieuwe Werken.

MoBius consult heeft in de ontwerpfase geadviseerd over akoestiek en geluidisolatie. Hierbij moest rekening gehouden worden met de randvoorwaarden van de bestaande situatie en het behoud van de installaties en behoud van het plafond. Vanwege de randvoorwaarden is veel van de benodigde absorptie in het meubilair geïntegreerd. Bijzonder in het ontwerp zijn de glazen huisjes, speciaal voor overleg en concentratiewerk. Zowel wat betreft akoestiek als geluidisolatie zijn deze complex.

Tijdens de realisatiefase zijn controles uitgevoerd om te zorgen dat de adviezen zijn verwerkt. Achteraf is gecontroleerd of de eisen zijn gerealiseerd. De gebruiker is zeer tevreden over het eindresultaat.