Een hoge geluidsbelasting is vaak een knelpunt.

Transformatie Binckhorstlaan

MoBius consult heeft een belangrijke rol gespeeld in de doorgang van het project aan de Binckhorstlaan 131. De geluidsbelasting op alle gevels van het gebouw is zo hoog dat woningen binnen de reguliere wetgeving niet gerealiseerd kunnen worden. Door echter de geluidsbelasting op het hele gebouw onder de maximale wettelijke waarde te krijgen in combinatie met het verkrijgen van hogere grenswaarden kon het project toch worden geraliseerd.

De hogere grenswaarden zijn verkregen door effectief samen te werken met de gemeente en de opdrachtgever. Middels een goede analyse en aanvullende onderzoeken is de gemeente overgegaan tot het verlenen van een vergunning. Er is onder andere een gelijkwaardige oplossing voor de eis van een geluidluwe gevel gevonden. Hiermee wordt voor bijna alle woningen toch voldaan aan de lokale eisen van de gemeente Den Haag.

Naast het akoestisch onderzoek heeft moBius consult ook geadviseerd over de brandveiligheid, bouwfysica en installatietechniek. Zo is er een praktische oplossing bedacht voor de brandoverslag bij de lichte gevelconstructie en is geadviseerd over de geluidsisolatie tussen de woonunits onderling. Hiermee is binnen het beschikbare budget een goede basiskwaliteit gerealiseerd.

De integrale advisering van moBius consult bleek in dit project van grote meerwaarde. Verschillende adviezen konden direct op elkaar afgestemd worden, wat ten goede kwam aan het efficiƫnt tot stand brengen van haalbare oplossingen.