Een heel ambitieus project

Nieuwbouw Woningen op de Sniep

Punt de Sniep is een gebied in het centrum van Diemen, langs de verbindingsweg naar Amsterdam, op het snijpunt met de Weespertrekvaart en de Muidertrekvaart. Op deze punt heeft het team ABC-Nova de aanbestedingsprocedure van de gemeente gewonnen om een groot woningbouwproject te realiseren. Het plan beslaat 165 woningen, parkeergarages, een marina, commerciƫle- en horecavoorzieningen in drie gebouwensembles met een totaal oppervlak van 16.000 m2.

Het project is uitdagend op verschillende vlakken. De geluidbelasting, de brandveiligheid en de hoge energieambitie zijn daarin het meest in het oog springend. De uitdaging is gerelateerd aan het realiseren van een groot aantal woningen op een klein oppervlakte. Hierdoor worden de mogelijkheden beperkt. Verschillende oplossingsrichtingen hebben daarbij per vakgebied een ander effect. Zo zijn grote ramen positief voor de daglichttoetreding, maar negatief voor het energiegebruik. Een integrale benadering is daarom essentieel om tot een optimale oplossing te komen.

Het project is echt vooruitstrevend op het aspect energie. De gemeente heeft middels de aanbestedingsprocedure privaatrechtelijk een zeer hoge energieambitie gesteld. Er worden energieneutrale woningen en woningen met nul op de meter gebouwd. Door de hoge bebouwingsgraad, is er echter beperkt dakruimte beschikbaar voor PV-panelen. Daarom zijn veel passieve maatregelen getroffen, zoals een optimaal glasoppervlak en zonwering. Voor de verwarming is een warmtenet gerealiseerd met een pelletbrander.

FunctieWoningen, winkels, horeca
GebouwvormNieuwbouw
bvo16000 m2
LocatieDiemen
Projectduur2016 - 2019
Oplevering2019
OpdrachtgeverABC Nova
ArchitectKCAP Architects & Planners
Adviseur constructieVan Rossum
Adviseur installatietechniekJ. van Toorenburg
Adviseur bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, duurzaam bouwenmoBius consult