Eigenlijk was dit project niet mogelijk

Amsterdamse box als oplossing

+3

Transformatieprojecten bevinden zich vaak op locaties met een hoge geluidbelasting. Zo ook het gebouw de Noordkaap aan de Hilversumsestraat naast de A10 in Amsterdam. Op deze locatie is de geluidbelasting zo hoog dat er normaliter geen woningen gerealiseerd kunnen worden. MoBius consult heeft samen met het Transformatieteam een bouwkundige voorziening bedacht, waardoor wel woningen mogelijk zijn. Projectleider Arnold Hietland zegt hierover: “Het komt er op neer dat bij zo’n hoge geluidbelasting de gevels geen te openen delen mogen bevatten. Voor de leefbaarheid zijn te openen delen echter een must. Door de bouwkundige voorziening blijkt deze paradox toch oplosbaar. De voorziening bestaat uit een mini loggia. De voorziening is daarbij ook nog eens relatief eenvoudig te plaatsen.”

In nieuw geluidbeleid van de gemeente Amsterdam wordt geëist dat dergelijke bijzondere voorzieningen worden getoetst aan de hand van aanvullende berekeningen. De normale rekenmethode is niet geschikt voor dergelijke complexe akoestische voorzieningen. In overleg met de gemeente Amsterdam heeft moBius consult een innovatieve rekenmethode ontwikkeld op basis van simulaties. Met de ontwikkelde methode is de geluiddemping berekend en is aangetoond dat de voorziening voldoet.

Door de bijzondere oplossing en de innovatieve rekenmethode is een project mogelijk gemaakt dat eerst niet mogelijk leek.