Mooi als een project lukt, op zo’n moeilijke locatie

Nieuwbouw Study Studio Park

Steeds vaker worden projecten ontwikkeld op locaties, met een hoge geluidbelasting. Dit komt omdat verschillende functies worden gemengd of doordat niet gebruikte locaties langs wegen en spoorwegen worden ontwikkeld. Bij projecten waarbij eisen gelden aan de geluidsbelasting vraagt dit om deskundig advies en soms om creatieve oplossingen.

Bij het project Study Studio Park in Breda is de geluidsbelasting van het spoorwegverkeer hoger dan wettelijk toegestaan voor een woonfunctie. Door moBius consult zijn verschillende opties onderzocht om op deze locatie de studio’s toch te realiseren. Het toepassen van geluidschermen was technisch mogelijk, maar zeer kostbaar. Bij het Study Studio Park is door moBius consult daarom een financieel aantrekkelijk alternatief bedacht. De oplossing bestaat uit een aangepaste plattegrond van de studio’s in cominatie met een dove gevel. Deze oplossing is niet ten koste gegaan van een efficiënte indeling.

Naast de advisering voor het project zelf, heeft moBius consult onderzocht welke akoestische gevolgen het project heeft op woningen in de omgeving. Het complex zelf kan het geluid reflecteren, waardoor bij andere woningen overlast zou kunnen ontstaat. Op basis van berekeningen zijn praktische maatregelen geadviseerd waarmee reflecties worden beperkt, waardoor de situatie bij de woningen nagenoeg gelijk blijft. Het project is daarmee inpasbaar in de omgeving.