Een renovatie kan net zo goed zijn als nieuwbouw

Renovatie politiebureau Enschede

Het werk van moBius consult had in dit project twee zwaartepunten. Ten eerste de bouwfysische aspecten bij de gevelrenovatie en ten tweede de akoestische aspecten van open werkzones.

In de originele gevel waren problemen met koudebruggen, luchtdichtheid en waterkering. Deze zijn onder andere met infraroodfoto’s en luchtdichtheidmetingen geanalyseerd. Op basis hiervan, is geadviseerd over de detaillering voor een voorzetgevel met een flink pakket thermische isolatie.

Het interieur van het politiebureau is geheel opnieuw ingericht. Er zijn open werkzones gerealiseerd, gecombineerd met overlegruimten en concentratiewerkplekken. Bij open werkplekken is de privacy beperkt hierdoor is er een verhoogd risico op klachten van de gebruikers en moeite met concentratie, lagere productiviteit en een hoger ziekteverzuim. Door een goede akoestiek te realiseren, wordt het risico op klachten aanzienlijk kleiner. Voor een goede akoestiek voor activiteit gerelateerd werken zijn op drie verschillende aspecten maatregelen genomen:

  • Een goede relatie tussen het niveau van achtergrondgeluid en herkenbaar geluid (zoals telefoongesprekken van collega’s). STI < 0,5
  • Voldoende afstandsreductie en ruimtedemping door toepassing van geluidsabsorptie. D2S < 7 dB / 11 dB (afhankelijk van het type werkzaamheden)
  • Inrichtingsaspecten, zodat dezelfde type werkzaamheden zijn geclusterd en dat voldoende belplekken en concentratiewerkplekken aanwezig zijn.

Daarbij is een hoge geluidsisolatie gerealiseerd tussen de verschillende spreekkamers en concentratiewerkplekken.

Door een combinatie van maatregelen is het energiegebruik van het politiebureau enorm verbeterd. Na de renovatie heeft het gebouw Hermandad energielabel A.