Het gebouw is prachtig geïntegreerd in de omgeving.

Renovatie Biesbosch museum

Natuurlijk is een gebied als de Biesbosch duurzaamheid een belangrijk onderdeel van een bouwproject. Mede om die reden is gekozen om de bestaande constructie zo veel mogelijk te hand-haven. Dat scheelt veel in het materiaalgebruik. Met optimale isolatie, een moderne klimaatinstallatie en een biomassa-verbrandingsinstallatie, is een zeer energiezuinig gebouw gerealiseerd.

Het gebouw is geheel geïntegreerd in het landschap. Hiervoor is grond met beplanting tegen de gevels en over de dakconstructie geplaatst. Dit heeft een grote impact op de vochthuishouding in zowel de oude als de nieuwe constructie. MoBius consult heeft geadviseerd over de toepassing van damp-open en dampdichte lagen, de detaillering hier in en de wijze waarop de zeer secure uitvoering moest plaatsvinden.

Het gebouw heeft een open structuur. Er zijn regelmatig veel bezoekers binnen, onder andere ook veel schoolreisjes. De geluidproductie is dus hoog. Met goede akoestische voorzieningen is gezorgd dat het geluidniveau en de verstaanbaarheid past bij de functie die het gebouw moet vervullen.

De open structuur, samen met bijzondere plattegrond heeft ook invloed gehad op het brandveiligheidsconcept. Mede vanwege de bezettingsgraad, is zorg gedragen dat bezoekers altijd een logische vluchtroute kunnen nemen. Voor het blussen van een eventuele brand, is een bijzondere oplossing gevonden. Via een speciale voorziening, kan het water uit de Biesbosch zelf worden gebruikt.

Opnames vanuit de lucht van de ligging in het landschap

Rapportage RTV Rijnmond