Een goede akoestiek is essentieel voor Het Nieuwe Werken

Renovatie kantoren Acapella

Het gebouw “Acapella” wordt geheel heringericht ten behoeve van de belastingdienst. Hierbij wordt het zogenaamde OGH-concept (OrganisatieGericht Huisvesten) toegepast: Er worden op de vier verdiepingen verschillende ruimten gerealiseerd. Dit betreft ondermeer geclusterde open werkplekken, open overlegplekken, afgesloten concentratieplekken en afgesloten overlegruimten.

Uit vergelijkbare situaties is gebleken dat in open kantoorlandschappen klachten kunnen ontstaan met betrekkening tot geluidsoverlast. Het is inmiddels ook duidelijk dat om te komen tot een goede akoestische kwaliteit in deze open kantoorzones, een geheel andere aanpak nodig is dan bij traditionele kamerkantoren. In dit project zijn daarom niet alleen de traditionele uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van de geluidsisolatie en de nagalmtijd, maar ook uitgangspunten voor andere akoestische aspecten. Voor de open kantoortuinen zijn dat met name de spraak(on)verstaanbaarheid, ofwel spraakdiscretie, en de geluidsafname per afstandsverdubbeling.

Berekeningen tonen aan dat het toepassen van een goed geluidsabsorberend plafond onvoldoende is voor een goede akoestische kwaliteit. Daarom zijn op stategische posities akoestische wandpanelen toegepast. Daarnaast is geadviseerd over het toepassen van inrichtingsmaatregelen en organisatorische maatregelen.