Een hele creatieve oplossing

Akoestische kunst in de Rechtbank

+2

Als akoestisch adviseur kunnen wij goed bepalen wat de oorzaak van geluidsproblemen is en hoe deze opgelost kunnen worden. Niet elke gebruiker wil echter standaard akoestische voorzieningen als oplossing. Dit laatste was aan de orde bij de Rechtbank in Haarlem, waar in twee rechtszalen klachten waren over de akoestiek. Er zijn metingen verricht en de oorzaak van de klachten zijn geanalyseerd. Onze conclusie was dat de klachten werden veroorzaakt door zogenaamde flutterecho’s. Bij dit effect blijven specifieke geluidfrequenties nagalmen in een ruimte met parallelle harde wanden.

Om de flutterecho’s te voorkomen, is een bijzondere oplossing bedacht. Kunstenares Joanne Luijmes is gevraagd kunstwerken te ontwerpen, die als akoestische voorziening kunnen dienen. MoBius consult heeft de kunstenares geadviseerd over de specifieke akoestische randvoorwaarden en heeft de kunstwerken akoestisch beoordeeld. Met CATT-modellen zijn de zalen gesimuleerd en is het akoestisch effect van de maatregelen vooraf inzichtelijk gemaakt. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de kunstwerken verder akoestisch geoptimaliseerd.