Maatwerk, en veel overleg met betrokkenen

Nieuwbouw Euroscoop

MoBius consult is betrokken bij verschillende megabioscopen Euroscoop. De Euroscoop in Tilburg en in Schiedam zijn inmiddels opgeleverd. Het betreft grote bioscoopcomplexen met 10 tot 20 zalen, café’s, winkels, sportcentra en een grote parkeergarage. Kenmerkend voor het ontwerp is een ruime opzet van zowel de bioscoopzalen als het entreegebied en de foyer. MoBius consult heeft de advisering over de brandveiligheid voor haar rekening genomen.

Door de grote ruimten in het ontwerp is het niet mogelijk of te kostbaar om standaardoplossingen voor brandveiligheid toe te passen. Wij hebben daarom de brandveiligheid voor de grote brandcompartimenten aangetoond middels het concept ‘beheersbaarheid van brand’.

Een complex zoals de Euroscoop trekt veel bezoekers. Om het vluchten in goede banen te leiden, zonder een overmaat aan deuren en verkeersroutes, is uitgegaan van het vultijdenmodel. Met dit model kan worden aangetoond dat het vluchten uit de filmzalen op een veilige wijze plaats kan vinden. Voor elke Euroscoop is maatwerk vereist.

De brandwerende scheidingen in het dak zijn op een unieke manier gerealiseerd. Door gebruik te maken van een onbrandbare constructie en speciale dakbedekking kan het dak volledig vlak worden uitgevoerd, wat tot een eenvoudige en relatief goedkope dakconstructie heeft geleid.