Een optimale combinatie van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen

Brandveiligheid Media Park

De brandveiligheid op het Media Park in Hilversum is een constant aandachtspunt voor de organisatie. Het Media Park bestaat uit tientallen gebouwen met verschillende gebruikers en veel bezoekers. Het complex is gebouwd vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw en daarna steeds uitgebreid. De brandveiligheid heeft verschillende facetten. Naast bouwkundige en installatietechnische voorzieningen, is er een uitgebreide BHV en officiële brandwachten die met name bij de uitzendingen met publiek intensief worden ingezet.

In de loop van de jaren is er veel verbouwd op het Media Park en is ook de wetgeving veranderd. Een algeheel beeld van de brandveiligheid is daardoor verloren gegaan. MoBius consult heeft opdracht om voor alle gebouwen de brandveiligheidsconcepten te inventariseren, de voorzieningen te controleren en alle benodigde certificaten te verzamelen. Voor elk gebouw wordt een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) opgesteld waarin alle informatie wordt vastgelegd.

Voor het opstellen van de IPB’s worden uitgebreide gebouwscans uitgevoerd. Hiaten in het brandveiligheidsconcept worden besproken met de gebruiker en de brandweer. Indien noodzakelijk worden oplossingen gegenereerd. Bij zo’n complexe situatie als op het Media Park, is het niet verwonderlijk dat er ook gebreken worden geconstateerd. Het oplossen van de gebreken wordt uitgevoerd onder auspiciën van moBius consult.

Door de vele maatregelen, is de brandveiligheid op het Media Park nooit in het geding geweest. Na afronding van alle verbeteringen zal er echter een consistent en goed gedocumenteerd brandveiligheidsconcept liggen, dat ook in de toekomst de veiligheid zal waarborgen.

Kennismaking met Media Park