Een museum in een monumentaal pand is een bouwfysische uitdaging

Renovatie B&D museum

Het Belasting- en Douanemuseum is gevestigd aan de Parklaan in Rotterdam. Om aan de eisen voor een modern museum te voldoen, is het volledig gerenoveerd. Het huisvesten van een museum in een monument is altijd een bouwfysische uitdaging. Er zijn hoge eisen aan de binnenklimaatcondities met een temperatuur van 20 oC voor de bezoekers en een relatieve vochtigheid van 50% voor de museumstukken. Dit betekent dat er aandacht moet worden besteed aan de originele gevelelementen, zoals een steensmuur en de originele beglazing, zodat hier geen problemen ontstaan. Bij de renovatie is in de gecontitioneerde ruimten achterzetbeglazing toegepast en is de dichte buitenschil aan de binnenzijde thermisch geisoleerd. De detaillering van de onderlinge aansluitingen is hierbij van groot belang. Dit geldt met name voor de luchtdichtheid van de grote te openen binnenkozijnen.

Ook het realiseren van brandveiligheid in een museum in een monumentaal pand is vaak lastig. Met name omdat de ontvluchtingscapaciteit in monumenten beperkt is en vaak voor een groot deel geen aanpassingen mogelijk zijn. Er zijn creatieve oplossingen gevonden om toch te kunnen voldoen aan de nieuwbouweisen. Daarbij zijn de bestaande houten vloeren/balken deels met aanvullende maatregelen brandwerend uitgevoerd. Met uitvoeringscontroles is gewaarborgd dat alle noodzakelijke maatregelen op de juiste manier zijn gerealiseerd.