De grootste knelpunten zijn niet technisch, maar organisatorisch en financiëel

Procesmonitoring NESK-subsidie

In 2009 heeft AgentschapNL (nu RVO) een tender uitgeschreven voor projecten met een zeer hoge energieambitie. De winnaars van de tender kwamen in aanmerking voor maximaal 
€ 500.000,- subsidie per project. Om optimaal te leren van de 15 winnende projecten kreeg moBius consult de opdracht om de processen te monitoren die uiteindelijk leiden tot de realisatie van een energieneutraal gebouw.

De projecten bevonden zich ten tijde van de aanvraag in verschillende stadia van ontwikkeling. Enkele projecten bevonden zich in de realisatiefase, terwijl anderen in de ontwerp- of in de initiatieffase zaten. De processen zijn vanaf de initiatieffase geanalyseerd om leerpunten te identificeren.

Voor een succesvol project zijn twee partijen belangrijk. Een partij die het initiatief neemt en een partij die het (financiële) risico draagt. Uit de projecten blijkt dat alle actoren deze rollen kunnen vervullen: de eigenaar, de gebruiker, de ontwikkelaar en de adviseurs. Iedereen kan dus zorgen voor een hoge ambitie!

Er worden overwegend twee energieconcepten toegepast in de projecten. Het eerste concept volgt de principes van passief bouwen, waarbij bouwkundige maatregelen een belangrijke plaats innemen. Het tweede concept richt zich op de optimalisatie van de installatietechniek.

De NESK-subsidie blijkt zelf een belangrijke waarborg te zijn, dat de voorgestelde ambitie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Het onderzoek is samengevat in een rapportage voor scholen en een rapportage voor kantoren.

Duurzaam opgeleverd: 5 koploper scholen