Het gedrag van de bewoners is het belangrijkst

Berekenen 0 op de meter woningen

Een energierekening van € 0,- dat is het wat bewoners het liefst zouden hebben. Technisch is het ook zondermeer mogelijk. Maar kun je dat ook vooraf uitrekenen? Deze vraag stelde Nieuw Nederland Architecten aan ons. Zij hebben een concept ontwikkeld van zeer zuinige villa’s “Barentz ontdekkingshuizen”. Sommige toekomstige eigenaren van deze villa’s willen 0 op de meter realiseren.

MoBius consult heeft een rekentool ontwikkeld om het totale energiegebruik in een woning te berekenen. Omdat wij de tool ook voor andere projecten willen gebruiken, hebben wij hier zelf ook een investering in gedaan. De basis voor de rekentool is de EPC-berekening, die het gebouwgebonden energiegebruik uitrekent. Om tot een realistischer resultaat te komen, worden de resultaten van de EPC-berekening op verschillende punten gecorrigeerd. Zo wordt rekening gehouden met het aantal bewoners en met de vakanties. Daarnaast wordt op basis van de apparatuur in de woning, zoals witgoed en de verlichting, uitgerekend wat de huishoudelijke apparatuur verbruikt. Als laatste wordt het energiegebruik van de persoonlijke apparatuur als computers, tablets en TV uitgerekend. Een en ander op basis van standaardgedrag of met input van de toekomstige bewoners.

De berekeningen kunnen een goed beeld schetsen van het energiegebruik van een woning. Maar het is geen kristallen bol. Cruciaal is het daadwerkelijke gedrag van de bewoners. Uiteindelijk is dat verreweg maatgevend voor de energierekening.