Brandveiligheid van industriële gebouwen heeft andere aandachtspunten

Nieuwbouw Mouterij Bavaria

In de Eemshaven wordt een nieuwe mouterij (kiemtoren) gebouwd voor Bavaria. Buiten het gebouw worden de gerstkorrels gereinigd. In de mouterij vinden daarna de verdere stappen van het productieproces plaats; weken, kiemen en drogen.

Het oppervlak van de mouterij overschrijdt de maximaal toegestane grootte van een brandcompartiment van 2.500 m2. Het gebouw is 55 meter hoog en op de verdiepingen vinden de verschillende stappen van het productieproces plaats.

Door het grote oppervlak is het te kostbaar om standaardoplossingen voor de brandveiligheid toe te passen. Daarom is de NEN 6060 toegepast met het concept ‘beheersbaarheid van brand’. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid van broei in het productieproces, waardoor brand kan ontstaan. Hiervoor heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden. Hiervoor is de risicorankingmethode van Fine & Kinney gebruikt.

Theo Selten over dit project: “Wij hebben veel ervaring met brandveiligheid. Elke project blijkt toch weer anders. Zeker bij gebouwen waarin industriële processen plaatsvinden is dat het geval.