Een dove gevel is altijd een beetje puzzelen

Nieuwbouw MFC ‘t Slag

In ’t Slag is een bijzonder gebouw in de vorm van een ellips. In het gebouw zijn een grote verscheidenheid aan functies gehuisvest. Dit is o.a. een bibliotheek, brasserie, gezondheidscentrum, fysiotherapiecentrum, apotheek, kinderopvangcentrum en consultatiebureau gevestigd. Het gebouw bestaat uit vijf bouwlagen met op de onderste (halfverdiepte) bouwlaag een parkeergarage.

De locatie is aan een drukke kruising van doorgaande wegen. De gevels van het bouwplan zijn aanzienlijk geluidsbelast. Met name voor de zorgfuncties zijn zware maatregelen noodzakelijk om voldoende gevelgeluidwering te realiseren. Er moest zelfs deels een dove gevel worden toegepast. Voor de bibliotheek gelden geen wettelijk eisen voor het binnenniveau. Vanwege de functie van de ruimte is echter wel een goed kwaliteitsniveau van de gevelgeluidwering gerealiseerd.

Het gebouw heeft een open structuur. Om hierin toch de gewenste brandveiligheid te realiseren, zijn op verschillende plaatsen brand-schermen toegepast. Er is uitgegaan van horizontale ontvluchting. Dat wil zeggen dat er bij brand naar het naastgelegen brand-compartiment binnen het gebouw wordt gevlucht.

Rondleiding door 't Slag en kennismaking met de gebruikers.