Warmtepompen bij renovaties

Gasloos, maar niet foutloos!

Recent stond de landelijke pers er vol mee: per 1 juli moet alle nieuwbouw gasloos worden uitgevoerd. Organisaties van belanghebbenden zoals Neprom en Aedes vinden 1 juli veel te snel. Inderdaad kan de eis voor gasloos bouwen problemen opleveren in lopende projecten, waar aardgas al geprojecteerd is. In de vorige nieuwsbrief hebben wij laten zien, dat er voor de nieuwbouw eigenlijk geen technische knelpunten zijn (zie hier). De grootste knelpunten doen zich voor in de bestaande bouw, maar ook daar is veel mogelijk. Uiteraard moet er goed nagedacht worden over de benodigde voorzieningen.

Om een bestaand pand gasloos te maken, zijn verschillende opties denkbaar. Meestal is het toepassen van een warmtepomp het eerste alternatief. Deze oplossing is potentieel ook echt duurzaam. Het duurzaam toepassen van een warmtepomp, kan echter alleen als het warmteverlies wordt beperkt en met een lage temperatuur kan worden verwarmd. Hiervoor moet een gebouw goed worden geïsoleerd en luchtdicht worden gemaakt. Bij oudere gebouwen is dat vaak lastig. Daarnaast moet een passend afgiftesysteem worden gerealiseerd. Meestal is dit vloerverwarming. Ook dat moet maar net mogelijk zijn in een bestaand pand.

Door een afweging van mogelijkheden kan met goede adviseurs vaak een duurzame oplossing worden gerealiseerd. In de praktijk zien we helaas ook dat het vaak mis gaat. Senior adviseur Yvonne Schuller zegt hierover: “In grote lijnen zijn er drie soorten problemen te onderscheiden:

  1. Vrij snel kunnen bewoners er achter komen dat het comfort minder is geworden dan voorheen.
  2. Het duurt iets langer voordat gebruikers merken dat de kosten voor het verwarmen van hun woning hoger zijn geworden.
  3. Het duurt het langst om er achter te komen dat er bijvoorbeeld vochtproblemen ontstaan, die in het ergste geval de hele constructie kunnen aantasten.”

Elk probleem heeft zijn eigen oorzaken:
(1) Comfortklachten kunnen verschillende oorzaken hebben.
– Het gehele gebouw is onvoldoende geïsoleerd of onvoldoende luchtdicht.
– Er ontstaat tocht door het ventilatiesysteem of door een slechte luchtdichting.
– Door een koud (glas)vlak is sprake van te veel koudestraling.

(2) Als de verwarmingskosten veel hoger zijn geworden, dan komt dat vaak omdat de warmtepomp in de winter een veel hogere temperatuur moet leveren dan waarop deze is gedimensioneerd. Hierdoor wordt het rendement heel laag. In wezen wordt de woning dan elektrisch verwarmd.

(3) Vochtproblemen worden soms direct zichtbaar als vochtplekken ontstaan. Vaak is dit niet het geval en worden vochtproblemen pas zichtbaar als een deel van de constructie is aangetast. Aantasting kan bijvoorbeeld optreden in balkkoppen als aan de binnenzijde isolatie wordt aangebracht (zie foto boven). Als geen goede damprem is aangebracht kan schimmel in de constructie ontstaan en kunnen houten vloeren of houten balken gaan rotten.

Yvonne: “Bij ambitieuze renovaties is een beperkte investering in een goed bouwfysisch advies zeker de moeite waard. Hiermee kunnen grote problemen worden voorkomen.”

Meer weten? Stuur een email naar Yvonne Schuller of bel haar op 0343 – 512886 voor een vrijblijvend gesprek.