Uitgangspunt is de Trias Energetica

Ondersteuning ontwikkeling BENG-eisen

De EPC is sinds 1995 een waardevol instrument geweest om de energetische kwaliteit van de nieuwbouw stap voor stap te verbeteren. Vanwege het steeds lager wordende energiegebruik van nieuwbouw, ontstaat echter een groeiende behoefte aan nieuwe indicatoren waarop eisen kunnen worden gesteld. Dit komt tevens voort uit de besluitvorming binnen het Europese verband.

Voor de nieuwe eisen die worden ontwikkeld, wordt uitgegaan van de trias energetica. De eis bestaat daarom uit drie componenten. Dit zijn de energievraag, het energiegebruik en de opwekking van duurzame energie. Het ontwikkelen van deze eisen heeft veel voeten in de aarde. Er zijn veel partijen bij betrokken en voordat de eisen worden ingevoerd is het belangrijk om te weten wat de consequenties zullen zijn.

MoBius consult biedt technische ondersteuning aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse zaken over de BENG-eisen. Omdat wij met beide benen in de bouwpraktijk staan kunnen wij de beleidsmakers van noodzakelijke informatie voorzien. Het is daarbij nuttig dat onze  praktische kennis gepaard gaat met ervaring met het werken van overheden en kennis van wetenschappelijk onderzoek.