Wetenschappelijk onderzoek voor een praktische oplossing

Is koudeval een probleem?

+1

Veroorzaakt koudeval tochtklachten in moderne kantoorpanden? Om deze vraag goed te beantwoorden was wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. In een klimaatkamer is een kantoorruimte met een verdiepingshoge glasgevel nagebouwd. Onder allerlei omstandigheden van de binnencondities en de buitencondities, is de problematiek van luchtstromen onderzocht. Met verrassende en vooral ook praktische uitkomsten.

Gebleken is dat koudeval überhaupt geen primaire oorzaak van tochtklachten is in moderne kantoorpanden. Als goed geïsoleerde gevels worden toegepast, zijn radiatoren of convectoren direct onder de glasgevel niet noodzakelijk. Hierdoor kan in de praktijk bespaard worden op installaties en op energiegebruik! Wel is gebleken dat een verkeerd ingesteld ventilatiesysteem tochtklachten via de gevel kan veroorzaken.

Voor bestaande situaties waar wel tochtklachten bestaan, is onderzocht hoe de klachten middels bouwkundige maatregelen kunnen worden bestreden. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat verschillende bouwkundige maatregelen effectief zijn tegen tochtklachten. Voorbeelden hiervan zijn geperforeerde schotten en een lichtwering die van onder naar boven sluit. De beste oplossingsrichting moet per situatie worden vastgesteld en uitgewerkt.

De rapportage vindt u hier.