Je ziet dat er grote stappen zijn gemaakt

Monitoring EPC nieuwbouw

In 2011 heeft moBius consult een methode ontwikkeld om de energetische kwaliteit van de nieuwbouw in Nederland monitoren op basis van EPC-berekeningen. De methode is ontwikkeld in opdracht van RVO. Met deze methode is voor het eerst voor het jaar 2012 bepaald wat de stand van zaken voor de nieuwbouw is. Naast de EPC-waarden van de nieuwbouw wordt tevens gemonitoord welke maatregelen worden toegepast om de EPC-waarden te realiseren. Dit betreft zowel de gebouwgebonden maatregelen als de gebiedsgebonden maatregelen.

Vanaf 2012 heeft elk jaar een monitoringsonderzoek plaatsgevonden. Voor dit onderzoek worden ieder jaar 50 tot 80 gemeentes benaderd, waarbij de EPC-berekeningen van nieuwbouwplannen worden opgevraagd. De berekeningen worden vervolgens stuk voor stuk geanalyseerd om de te onderzoeken indicatoren te achterhalen.

Naast de EPC-berekeningen zijn vanaf 2015 ook MPG-berekeningen bij het onderzoek betrokken. Een en ander als nulmeting voor de invoering van de eis op de MPG-waarde.

Los van het onderzoek naar de energetische kwaliteit aan het eind van de ontwerpfase, heeft RVO ook onderzoek laten uitvoeren naar de praktijksituatie. Hieruit bleek dat de afwijkingen van de praktijk ten opzichte van de berekening, klein zijn. Dit laat zien dat de monitoring op basis van EPC-waarden een goede indicatie is van de werkelijk gerealiseerde waarde.

Publicaties:
Trends in energetische maatregelen
– Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2016
Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2015
Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2014
Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2013
Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2012