Nieuwbouw Joint Research Centre Middelburg

15 juli 2019

In opdracht van De Blaay-Van de Bogaard wordt de advisering bouwfysica en akoestiek verzorgt voor de nieuwbouw van HZ University of Applied Sciences te Middelburg. In de nieuwbouw komt het Joint Research Centre (JRC). Het gebouw bevat met name hoogwaardige laboratoria. Daarnaast wordt een deel van het gebouw in gebruik genomen als kantoor. Bijzonder aan het gebouw zijn de state-of-the-art laboratoria, die gebruikt gaan worden voor studenten van mbo, hbo en wo. Zij kunnen daar leren samenwerken met studenten met een ander opleidingsniveau en van elkaar leren.

 

Bijzondere aandachtspunten zijn de grote glasoppervlakken in het ontwerp. Dit vereist zowel maatregelen tegen een overmaat aan zontoetreding als maatregelen om verblinding in de laboratoria en kantoren te voorkomen. Aangezien lichtwering in de laboratoria niet is toegestaan, wordt gezocht naar een optimalisatie met lichtwering aan de buitenzijde of lichtwering geïntegreerd in de beglazing. Met name de randaansluitingen vormen hierbij een uitdaging.

 

Vanuit akoestisch oogpunt vereist met name het Meetlab veel aandacht. In het Meetlab worden akoestische metingen uitgevoerd. MoBius consult adviseert over de benodigde hoge geluidisolatie (intern), hoge geluidwering van de gevel en trillingvrije vloeren, zodat overlast van trillingen als gevolg van machines wordt voorkomen.

 

Door de nieuwbouw wordt het dakterras tussen de bestaande bouw en de nieuwbouw een groot deel van de dag beschaduwd. Daarnaast ontstaat door de nieuwbouw een vergroot risico op windhinder als gevolg van het Venturi-effect: het verschijnsel waarbij de luchtsnelheid toeneemt om door een vernauwing/versmalling door te gaan. In overleg met het ontwerpteam werkt moBius consult aan een optimalisering van de nieuwe stedenbouwkundige situatie.

Actueel

4 oktober 2021

Renovatie Holbeinhuis te Rotterdam

Het Holbeinhuis is een beeldbepalend gebouw aan de Coolsingel uit de naoorlogse periode. Voor een maximaal resultaat is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen de vele belangen die spelen, zoals comfort, energieprestatie, kosten en het behoud van de karakteristieke uitstraling van het gebouw.

6 april 2021

Advisering religieus erfgoed in Rotterdam

In opdracht van gemeente Rotterdam doet moBius consult onderzoek naar de mogelijkheden om religieus vastgoed te verduurzamen. Hierbij wordt ingestoken op haalbare oplossingen die aansluiten bij het gebruik en de staat van de gebouwen, en de wensen van de gebruikers. De focus ligt in het onderzoek op het verminderen van het gebouwgebonden energiegebruik.

14 januari 2021

MoBius consult gaat 2021 goed van start

MoBius consult is het nieuwe jaar goed begonnen. Eind 2020 zijn twee talentvolle junioren gestart. Tom Elands is recent afgestudeerd aan de TU Delft en werkt vanuit de vestiging Delft. Martijn van Ballegooijen heeft zijn studie afgerond aan de TU Eindhoven en heeft de vestiging Driebergen …

16 november 2020

Nieuwbouw sportcomplex FC Lisse

MoBius consult is als adviseur betrokken bij de nieuwbouw van een nieuw sportcomplex voor FC Lisse. De gemeente Lisse en FC Lisse hebben gezamenlijk de opgave geformuleerd om een integrale accommodatie te realiseren. In deze accommodatie worden een sporthal, een clubaccommodatie van FC Lisse en een verbindingsdeel gerealiseerd

22 juli 2020

Duurzame nieuwbouw kantoor NVM

In opdracht van Heembouw is moBius consult als adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid betrokken bij de nieuwbouw van het kantoor van de branchevereniging van makelaars en taxateurs (NVM). De nieuwbouw in het Utrechtse Papendorp heeft een oppervlakte van circa 4.800 m2.

8 juli 2020

Nieuwbouw Vrije School Wonnebald in Den Haag

MoBius consult is als adviseur betrokken bij de nieuwbouw van Vrije School Wonnebald in Den Haag. De nieuwbouw omvat een bassisschool voor 9 klassen ten behoeve van ca. 250 leerlingen, een kinderdagverblijf, een aula en een gymzaal

Bekijk nieuwsarchief