Nieuwbouw Joint Research Centre Middelburg

15 juli 2019

In opdracht van De Blaay-Van de Bogaard wordt de advisering bouwfysica en akoestiek verzorgt voor de nieuwbouw van HZ University of Applied Sciences te Middelburg. In de nieuwbouw komt het Joint Research Centre (JRC). Het gebouw bevat met name hoogwaardige laboratoria. Daarnaast wordt een deel van het gebouw in gebruik genomen als kantoor. Bijzonder aan het gebouw zijn de state-of-the-art laboratoria, die gebruikt gaan worden voor studenten van mbo, hbo en wo. Zij kunnen daar leren samenwerken met studenten met een ander opleidingsniveau en van elkaar leren.

 

Bijzondere aandachtspunten zijn de grote glasoppervlakken in het ontwerp. Dit vereist zowel maatregelen tegen een overmaat aan zontoetreding als maatregelen om verblinding in de laboratoria en kantoren te voorkomen. Aangezien lichtwering in de laboratoria niet is toegestaan, wordt gezocht naar een optimalisatie met lichtwering aan de buitenzijde of lichtwering geïntegreerd in de beglazing. Met name de randaansluitingen vormen hierbij een uitdaging.

 

Vanuit akoestisch oogpunt vereist met name het Meetlab veel aandacht. In het Meetlab worden akoestische metingen uitgevoerd. MoBius consult adviseert over de benodigde hoge geluidisolatie (intern), hoge geluidwering van de gevel en trillingvrije vloeren, zodat overlast van trillingen als gevolg van machines wordt voorkomen.

 

Door de nieuwbouw wordt het dakterras tussen de bestaande bouw en de nieuwbouw een groot deel van de dag beschaduwd. Daarnaast ontstaat door de nieuwbouw een vergroot risico op windhinder als gevolg van het Venturi-effect: het verschijnsel waarbij de luchtsnelheid toeneemt om door een vernauwing/versmalling door te gaan. In overleg met het ontwerpteam werkt moBius consult aan een optimalisering van de nieuwe stedenbouwkundige situatie.

Actueel

20 december 2019

Haalbaarheids- studie nieuwbouw geluidsbelaste woningen

MoBius consult onderzoekt de haalbaarheid van woningbouw op een bijzondere locatie in Capelle aan den IJssel. Het project bestaat uit de nieuwbouw woningen op een geluidsbelaste locatie.

15 juli 2019

Nieuwbouw Joint Research Centre Middelburg

In Middelburg verrijst over enige tijd de nieuwbouw van de HZ University of Applied Sciences, met daarin het Joint Research Centre (JRC). De nieuwbouw bevat met name hoogwaardige laboratoria, die veel bouwfysische en akoestische randvoorwaarden aan het gebouw stellen.

7 mei 2019

Praktijkvoorbeeld gasloze renovatie Fons Vitae

Het monumentale schoolgebouw van Fons Vitae in Amsterdam, heeft medio 2017 aanzienlijke schade opgelopen als gevolg van brand. De brand had een grote impact op het functioneren van de school, maar maakte ook de ontwikkeling van een gasloos gebouw mogelijk.

26 februari 2019

Thermografie als hulpmiddel voor gasloos bouwen

Om over te kunnen stappen naar gasloze verwarming, is een zeer goede gebouwschil noodzakelijk. Thermografie blijkt daarbij een effectief hulpmiddel voor het beoordelen van de gebouwschil van zowel bestaande als nieuwe gebouwen.

20 november 2018

Duurzame renovatie monumenten

Het monumentale schoolgebouw aan de Eerste Nassaustraat in Amsterdam moet grondig worden gerenoveerd. Onderzocht is hoe de BENG-eisen benaderd kunnen worden en gasloze verwarming mogelijk is, met behoud van het monumentale karakter.

2 oktober 2018

Herbestemming De Drie Hoefijzers in Den Haag

Op initiatief van Stadsherstel Den Haag krijgt het voormalige bierdepot De Drie Hoefijzers in Den Haag een nieuwe bestemming. Het complex is vlak voor de 1e wereldoorlog gebouwd is gebruikt als opslag- en koelplaats.

Bekijk nieuwsarchief