Thermografie als hulpmiddel voor gasloos bouwen

26 februari 2019

Om over te kunnen stappen naar gasloze verwarming, is een zeer goede gebouwschil noodzakelijk. De wens om gasloos te bouwen, heeft dan ook een nieuwe impuls gegeven aan het optimaal isoleren en luchtdicht uitvoeren van gevels, daken en vloeren. In gebieden waar geen stadsverwarming aanwezig is, wordt gasloos verwarmen meestal gerealiseerd door laagtemperatuur warmte-opwekking met warmtepompen en laagtemperatuur warmte-afgifte met convectoren of vloerverwarming. Zonder optimale thermische isolatie en luchtdichtheid van de gebouwschil, kunnen bij laagtemperatuur verwarming (behaaglijkheids)problemen ontstaan.

Met name bij renovatie vraagt optimalisatie van de gebouwschil veel inspanning. Koudebruggen zijn bij renovatie immers minder goed te vermijden en het voorkomen van luchtlekken vraagt om een extra zorgvuldige detaillering. Met behulp van thermografie is de plaats van thermische lekken bij bestaande gebouwen snel inzichtelijk te maken en kan effectief op hoofdlijnen de stand van zaken en de benodigde maatregelen worden bepaald. Bij nieuwbouw kan met behulp van thermografie snel een overall indruk worden verkregen van het uitvoeringsniveau.

De bovenstaande foto is een voorbeeld van hetgeen thermografie inzichtelijk kan maken. De kolommen die van binnen naar buiten doorlopen zijn duidelijk zichtbaar. Zelfs de matig geïsoleerde gevelinvulling, is duidelijk kouder (minder warmteverlies) dan de doorstekende constructiedelen. Afgezet tegen de hoeveelheid kennis die wordt opgedaan, zijn de kosten voor thermografie gering. Een rondgang in de avond of nacht geeft al een goede eerste indruk van de stand van zaken. Op basis van de opnamen kan de noodzaak van maatregelen worden aangetoond, bijvoorbeeld als onderbouwing voor een financieringsaanvraag.

Actueel

15 juli 2019

Nieuwbouw Joint Research Centre Middelburg

In Middelburg verrijst over enige tijd de nieuwbouw van de HZ University of Applied Sciences, met daarin het Joint Research Centre (JRC). De nieuwbouw bevat met name hoogwaardige laboratoria, die veel bouwfysische en akoestische randvoorwaarden aan het gebouw stellen.

7 mei 2019

Praktijkvoorbeeld gasloze renovatie Fons Vitae

Het monumentale schoolgebouw van Fons Vitae in Amsterdam, heeft medio 2017 aanzienlijke schade opgelopen als gevolg van brand. De brand had een grote impact op het functioneren van de school, maar maakte ook de ontwikkeling van een gasloos gebouw mogelijk.

26 februari 2019

Thermografie als hulpmiddel voor gasloos bouwen

Om over te kunnen stappen naar gasloze verwarming, is een zeer goede gebouwschil noodzakelijk. Thermografie blijkt daarbij een effectief hulpmiddel voor het beoordelen van de gebouwschil van zowel bestaande als nieuwe gebouwen.

20 november 2018

Duurzame renovatie monumenten

Het monumentale schoolgebouw aan de Eerste Nassaustraat in Amsterdam moet grondig worden gerenoveerd. Onderzocht is hoe de BENG-eisen benaderd kunnen worden en gasloze verwarming mogelijk is, met behoud van het monumentale karakter.

2 oktober 2018

Herbestemming De Drie Hoefijzers in Den Haag

Op initiatief van Stadsherstel Den Haag krijgt het voormalige bierdepot De Drie Hoefijzers in Den Haag een nieuwe bestemming. Het complex is vlak voor de 1e wereldoorlog gebouwd is gebruikt als opslag- en koelplaats.

23 juli 2018

Verbouwing en uitbreiding motorcellenlab

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) doet onderzoek naar het verbeteren van motoren. Het gebouw van het motorcellenlaboratorium is toe aan renovatie. Tevens is uitbreiding gewenst.

Bekijk nieuwsarchief