Duurzaam bouwen

Wilt u duurzaam bouwen? Volgens ons is een duurzaam gebouw een gebouw dat in de bouw en in het gebruik zo min mogelijk schade aan het milieu veroorzaakt, met tevens een zo hoog mogelijk welbevinden voor de gebruiker.

Zo moest in het woningenproject Loowaard worden gekozen tussen vraaggestuurd ventileren of zonnecellen. De energieprestatie van een gebouw werd met beide maatregelen even laag. De zonnecellen waren technisch het makkelijkst. Toch heeft onze adviseur zich hard gemaakt voor vraaggestuurd ventileren, omdat dit meer comfort biedt.

Berekeningen zijn belangrijk bij duurzaam bouwen, maar zeker niet alleszeggend. Belangrijker is dat maatregelen passen bij de gebruiker en in de praktijk daardoor ook echt duurzaam zijn.

Als ondersteuning van onze advisering maken wij gebruik van alle beschikbare beoordelingsmethoden als de EPG, de MPG, GPR gebouw, BREEAM-NL en PHPP.

Duurzaam bouwen