Akoestiek

Ook bij uw vragen over akoestiek in de bouwpraktijk helpen wij u graag. En ook wat betreft akoestische aspecten betreft, denken wij graag verder:

In een schoollokaal wil je dat er weinig geluid van buiten komt. In het Bouwbesluit staan daar eisen voor, maar die gelden alleen voor geluid wat van buiten de eigen school komt. Bij het MFA Langbroek grenzen lokalen aan het eigen schoolplein. Wij hebben er voor gezorgd dat er goede geluidwerende voorzieningen zijn aangebracht om te zorgen dat de kinderen in de klas de geluiden van de kinderen die buiten spelen in ieder geval niet kunnen horen.

Op gebiedsniveau maken wij akoestische rapporten t.b.v. vergunningsprocedures en adviseren wij over geluidsbelastingen, hinderzones en de optimale ruimtelijke inrichting. Op gebouwniveau adviseren wij onder andere over gevelgeluidwering, interne geluidisolatie en ruimteakoestiek. Akoestisch comfort in kantoortuinen en onderwijspleinen is een van onze expertises.

Bekijk onze projecten op het niveau gebouw en gebied.

Akoestiek