Een dove gevel is altijd een beetje puzzelen

Nieuwbouw MFC ‘t Slag

In ’t Slag is een bijzonder gebouw in de vorm van een ellips. In het gebouw zijn o.a. een bibliotheek, brasserie, gezondheidscentrum, fysiotherapiecentrum, apotheek, kinderopvangcentrum en consultatiebureau gevestigd. Het gebouw bestaat uit vijf bouwlagen met op de onderste (halfverdiepte) bouwlaag een parkeergarage. MoBius consult heeft voor dit project de advisering bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid verzorgd.

Het gebouw is gesitueerd aan een drukke kruising van doorgaande wegen. De gevels van het bouwplan zijn aanzienlijk geluidsbelast. Met name voor de zorgfuncties waren zware maatregelen noodzakelijk om voldoende gevelgeluidwering te realiseren. Er moest zelfs deels een dove gevel worden toegepast. Voor de bibliotheek gelden geen wettelijk eisen voor het binnenniveau. Vanwege de functie van de ruimte is echter wel een goed kwaliteitsniveau van de gevelgeluidwering gerealiseerd.

Het gebouw heeft een open structuur. Om hierin toch de gewenste brandveiligheid te realiseren, zijn op verschillende plaatsen brand-schermen toegepast. Er is uitgegaan van horizontale ontvluchting. Dat wil zeggen dat er bij brand naar het naastgelegen brand-compartiment binnen het gebouw wordt gevlucht.

FunctieBijeenkomst / zorg
GebouwvormNieuwbouw
bvo5000 m2
LocatieRotterdam
Projectduur2019 - 2013
Oplevering2013
OpdrachtgeverHavensteden
ProjectmanagerHavensteden
ArchitectMassa bureau voor architectuur
Adviseur bouwfysica, akoestiek, brandveiligheidmoBius consult

Rondleiding door 't Slag en kennismaking met de gebruikers.